LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Darbuotojų kontaktai

 

  VADOVYBĖ    

Saulius Liausa

Direktorius

(+3705) 261 1190

saulius.liausa@lnkc.lt

Vida Šatkauskienė

Direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms

(+3705) 261 2540

vida.satkauskiene@lnkc.lt

Inga Kriščiūnienė Direktoriaus pavaduotoja regionų kultūros veikloms

(+3705) 261 2594

inga.krisciuniene@lnkc.lt
  ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS    
Jūratė Šemetaitė Etninės kultūros skyriaus vedėja  (+3705) 261 4467 jurate.semetaite@lnkc.lt
Folkloro specialistai      
Arūnas Lunys Instrumentinio folkloro specialistas

(+3705) 262 5958

arunas.lunys@lnkc.lt

Audronė Vakarinienė

Choreografinio folkloro specialistė

(+3705) 212 0570

audrone.vakariniene@lnkc.lt

Tautodailės specialistai      
Asta Valiukevičienė Tautodailės specialistė (+3705) 261 3553 asta.valiukeviciene@lnkc.lt
Jūratė Kluonė Tautodailės specialistė (+3705) 261 3553 jurate.kluone@lnkc.lt
Solveiga Petkevičienė Atostogose    
Danutė Keturakienė Tautinio kostiumo specialistė

(+3705) 262 9569

danute.keturakiene@lnkc.lt

Gražina Vaičiūnaitė Specialistė-vadybininkė

(+3705) 262 5958

grazina.vaiciunaite@lnkc.lt

Nematerialaus kultūros paveldo sąvadas      
Loreta Sungailienė Nematerialaus kultūros paveldo specialistė (+3705) 210 7669

loreta.sungailiene@lnkc.lt

Saulenė Pečiulytė Nematerialaus kultūros paveldo specialistė (+3705) 210 7669 saulene.peciulyte@lnkc.lt
Damilė Bagdonavičienė Atostogose    
Žurnalo „Būdas“ redakcija      
Saulė Matulevičienė Vyriausioji redaktorė

(+3705) 261 3412

saule.matuleviciene@lnkc.lt

Dainius Razauskas Redaktorius

(+3705) 261 3161

dainius.razauskas@lnkc.lt

Juozas Šorys

Redaktorius

(+3705) 261 3161

juozas.sorys@lnkc.lt

Lina Leparskienė

Atostogose

 

 
Rasa Kalinauskaitė

Redaktorė

(+3705) 261 3161

rasa.kalinauskaite@lnkc.lt
  MĖGĖJŲ MENO SKYRIUS    
Jolanta Kisielytė-Sadauskienė Mėgėjų meno skyriaus vedėja (+3705) 261 2939 jolanta.kisielyte@lnkc.lt
Muzikos specialistai      
Tomas Kreimeris Chorų specialistas

(+3705) 261 0996

tomas.kreimeris@lnkc.lt

Aistė Valentaitė Chorų specialistė

(+3705) 261 2530

aiste.valentaite@lnkc.lt
Gerimantas Statinis Pučiamųjų instrumentų specialistas

(+3705) 261 0996 

gerimantas.statinis@lnkc.lt
Teatro specialistai      
 Vita Vadoklytė Teatrų specialistė  (+3705) 261 2100  vita.vadoklyte@lnkc.lt
Ramūnas Abukevičius

Teatrų specialistas

(+3705) 261 2100

ramunas.abukevicius@lnkc.lt

Choreografijos specialistai      
Živilė Adomaitienė Choreografijos specialistė

(+3705) 261 2011

zivile.adomaitiene@lnkc.lt

Eglė Kotryna Balandienė Choreografijos specialistė  (+370 5) 261 4706 egle.balandiene@lnkc.lt
  REGIONŲ KULTŪROS SKYRIUS    
Ieva Krivickaitė Regionų kultūros skyriaus vedėja

(+3705) 261 4763

ieva.krivickaite@lnkc.lt

Regionų kultūros informacijos specialistai      
Jurgita Aleknavičienė Kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė

(+3705) 262 6088

jurgita.aleknaviciene@lnkc.lt

Eglė Ladigienė Viešųjų ryšių specialistė

(+3705) 261 2553

egle.ladigiene@lnkc.lt

Martyna Domarkaitė Projektų vadovė

(+3705) 212 5561

martyna.domarkaite@lnkc.lt

Jurga Gailiūtė Pasaulio lietuvių bendruomenių kultūros specialistė (+3705) 261 2553 jurga.gailiute@lnkc.lt
Audronė Lasinskienė Dizainerė

(+3705) 261 4159

audrone.lasinskiene@lnkc.lt

       
Liaudies kūrybos archyvas      
Povilas Laužadis Liaudies kūrybos dokumentavimo specialistas

(+3705) 262 6155

 povilas.lauzadis@lnkc.lt
       
Informacinių technologijų specialistai      
Paulius Jurkus Informacinių sistemų automatizavimo inžinierius

(+3705) 261 4786

paulius.jurkus@lnkc.lt
Jonas Tumasonis-Adominis Fotografas, vaizdo operatorius

(+3705) 261 4786 

jonas.tumasonis@lnkc.lt

Justinas Ladyga Garso režisierius vadybininkas

(+3705) 261 3774

justinas.ladyga@lnkc.lt

  FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS    
Regina Zarankienė Finansininkė

(+3705) 261 2101

regina.zarankiene@lnkc.lt

Lilija Tolomanova Apskaitos specialistė

(+3705) 261 2101

lilija.tolomanova@lnkc.lt

  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS    

Rimantas Dulkė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

(+3705) 261 0995

rimantas.dulke@lnkc.lt

Renata Radavičiūtė

Kalbos tvarkytoja

(+3705) 261 4509

renata.radaviciute@lnkc.lt

Alfredas Mickus

Specialistas-vadybininkas

(+3705) 212 4033

alfredas.mickus@lnkc.lt

Ingrida Mušeikienė

Administracinės veiklos koordinatorė

(+3705) 261 1190, 261 2540

ingrida.museikiene@lnkc.lt

Enrika Stanevičienė Personalo, raštvedybos specialistė

(+3705) 261 2103

enrika.staneviciene@lnkc.lt

Vytenis Karsokas Viešųjų pirkimų specialistas  (+3705) 262 6155 vytenis.karsokas@lnkc.lt
Rimantas Motiejūnas Budėtojas

(+3705) 261 3774

 
Viktoras Zakaras Vairuotojas

 (+3705) 261 0995

 
Sigutis Dambrauskas Vairuotojas

(+3705) 261 0995

 

Galina Žilienė

Budėtoja

(+3705) 212 0530