Dainų diena 2018
Muzikos specialistai

Skatina muzikos kolektyvų kūrybinę veiklą, siekia visų muzikos žanrų, stilių tolygios plėtotės. Tiria mėgėjų muzikinių kolektyvų būklę, darbo sąlygas, raidą, analizuoja patirtį bei problemas, prognozuoja plėtotės perspektyvas, skleidžia informaciją. Tiria repertuaro ir metodinės literatūros poreikius ir panaudojimą praktiniame darbe. Skelbia ir vykdo konkursus, skirtus mėgėjų muzikinių kolektyvų repertuarui, Lietuvos dainų švenčių Dainų dienos koncertams ir kitoms tikslinėms programoms atnaujinti, rengia naujų Lietuvos kompozitorių kūrinių rinkinius. Kaupia, apibendrina, propaguoja mėgėjų muzikinės veiklos ir kūrybos istorinę medžiagą. Rengia apžiūras, konferencijas, metodinius ir praktinius seminarus kolektyvų vadovams, pedagogams. Talkina ir dalyvauja rengiant rajonines, apskričių dainų šventes, festivalius, apžiūras, konkursus bei kitus renginius, skatinančius mėgėjų muzikinių kolektyvų veiklą. Kaupia informacinius tarptautinių renginių (konkursų, festivalių, seminarų) sąvadus bei konsultuoja organizacijas ir pavienius asmenis (informacines tarnybas, dirigentus). Organizuoja Lietuvos dainų švenčių programų įgyvendinimą (koncertų scenarijų paruošimą ir įgyvendinimą, repertuaro išleidimą, konsultacijas, pasitarimus, apžiūras, konkursus). Bendradarbiauja su visuomeninėmis kūrybinėmis organizacijomis.


 

 

AURELIJA ANDREJAUSKAITĖ – Chorų specialistė  

Kuruoja šalies suaugusiųjų chorų ir vokalinių ansamblių veiklą. Dalyvauja  Lietuvos dainų šventės Dainų dienos, vokalinių ansamblių koncerto programų kūrimo ir įgyvendinimo procese. Organizuoja Šiaurės ir Baltijos šalių dainų šventes, respublikinius prioritetinius renginius: „Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursą“, solistų ir vokalinių ansamblių konkursą „Sidabriniai balsai“, dalyvauja vertinimo komisijų darbe. Organizuoja naujų dainų chorams ir vokaliniams ansambliams konkursus ir rengia naujausios lietuvių kompozitorių choro muzikos rinkinius, metodinius leidinius, vaizdo, garso, elektronines publikacijas. 

         Tel. (8 5) 261 2530
         El. p. muzikos.skyrius@lnkc.lt

   
 

ROLANDAS LUKOŠIUS – Pučiamųjų orkestrų specialistas

Kuruoja pučiamųjų instrumentų orkestrų veiklą. Vykdo  geriausių Lietuvos pučiamųjų orkestrų bei jų vadovų  kasmetines atrankas  nominacijai „Aukso paukštė“ gauti, organizuoja jų įteikimą. Dalyvauja  Lietuvos dainų šventės Pučiamųjų orkestrų  koncerto programos kūrimo ir įgyvendinimo procese. Kuruoja ilgalaikes pučiamųjų muzikos programas ir prioritetinius renginius (Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas). Koordinuoja pučiamųjų orkestrų žanro tarybos, ekspertų konsultantų veiklas. Organizuoja naujų kūrinių  pučiamųjų instrumentų orkestrams konkursus.

         Tel.: (8 5) 261 0996
         El. p. rolandas@lnkc.lt

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAI

Aukso paukštė“

Laureatai: 2018 2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2011-1999  

Nuostatai  Anketa


 RENGINIAI  


 TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventė „Gaudeamus“ Plačiau...
                                

                               

Šiaurės ir Baltijos šalių dainų šventė 2015  2012  2010  2008  2002  2000 1997 1995. Plačiau...

Baltijos valstybių berniukų chorų projektas „Baltijos gintarėliai“  2005

Baltijos valstybių vokalinių ansamblių konkursas 2006


 RESPUBLIKINIAI RENGINIAI

 

 „Lietuvos chorų, laimėjusių tarptautiniuose konkursuose, apdovanojimas“
Projektas
2006
  2003

Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursas
2017  2013   2006  2002

Plačiau...

„Mes Lietuvos vaikai“
Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas
2019  2015  2011  2008 2006 2005 2004  2001

Plačiau...

„Sidabriniai balsai“
Respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių konkursas

2020, 2016  2010  2005  2001  1997  1992  1987  1981  1976

Plačiau...

 

 

Projektas „Jungtinis Lietuvos vaikų choras" 2016

Plačiau...

„Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją
Lietuvos berniukų chorų festivalis-akcija

2019 2018  2017  2016  2015 2014 2013  2012  2011  2010  2009  2006  2005  2004  2003 2002  2001 

Plačiau...

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis  
2018  2017  2016  2015  2014  2013   2012  2011 2010 2009  2005  2004  2003  2002  2001 1997  1996  1995

Plačiau... 

Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė 2018  2017  2016  2012  2010

Plačiau...

Kiti renginiai Lietuvoje ČIA


SEMINARAI, KURSAI

KOLEKTYVAI

LEIDINIAI

NAUJŲ KŪRINIŲ KONKURSAI

Anketa