Dainų diena 2018
Tautodailės specialistai

Analizuoja, kaupia informaciją ir siekia daryti įtaką šiuolaikinės liaudies dailės raidai: tyrinėja šiandien dar gyvybingas tradicines liaudies dailės šakas – kryždirbystę, skulptūrą, tekstilę, keramiką, kalvystę, juvelyriką ir kt., fiksuoja jų padėtį; nagrinėja naujas formos bei turinio apraiškas tradiciniuose liaudies amatuose. 

Kostiumų specialistai atlieka tautinio, baltų genčių ir istorinio kostiumų tyrimus, renka įvairią mokslinę bei metodinę medžiagą (konstrukcinių brėžinių, piešinių ir kt. rinkiniai), rengia metodines priemones, atkuria tautinių ir baltų genčių – istorinių kostiumų kolekcijas, vykdo edukacinę, organizacinę bei reprezentacinę veiklą.

 
 


 SPECIALISTAI

TERESĖ JURKUVIENĖ – Tautodailės specialistė

Kuruoja paskirtas liaudies dailės sritis: liaudies tekstilę ir kostiumą, kryždirbystę, skulptūrą, keramiką. Kaupia informaciją, numato ir įgyvendina kuruojamų liaudies meno sričių būklės gerinimo priemones. Rengia metodinę šviečiamąją medžiagą, sudarinėja leidinius. Kuruoja respublikinę konkursinę liaudies  meno parodą „Aukso vainikas", taip pat vieną iš Dainų šventės renginių - Respublikinę liaudies meno parodą.

                      Tel. (8 5) 261 3553, 8 612 66 804
                       El. p. tautodaile@lnkc.lt                        

ASTA VALIUKEVIČIENĖ – Tautodailės specialistė

Kuruoja paskirtas liaudies dailės sritis: kalvystę, taikomąją medžio drožybą, paprotinę dailę. Kaupia informaciją apie liaudies meno padėtį, numato ir įgyvendina kuruojamų liaudies meno sričių būklės gerinimo priemones. Organizuoja parodas, edukacinius renginius. Kuruoja Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursą „Sidabro vainikėlis".

                      Tel. (8 5) 261 3553
                       El. p. asta.valiukeviciene@lnkc.lt 

  DANUTĖ KETURAKIENĖ – Tautinio kostiumo specialistė
                          Tel.: (8 5) 262 9569, 8 610 00282
                          El. p. kostiumas@lnkc.lt         
 

SANDRA STALNIONYTĖ – Specialistė-vadybininkė

Organizuoja, koordinuoja tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų gamybos / įsigijimo meno kolektyvams veiklas. Koordinuoja bei organizuoja tautinių ir archeologinių, istorinių kostiumų studijos veiklą: kostiumų nuomą, jų saugojimą ir eksponavimą, naujų kostiumų ir kostiumo detalių gamybą; organizuoja kostiumų viešinimo veiklas. 

                    Tel.(8 5) 261 2553
                     El. p. sandra.stalnionyte@lnkc.lt

 


 VEIKLOS KRYPTYS  


TAUTINIAI ir ARCHEOLOGINIAI-ISTORINIAI BALTŲ GENČIŲ KOSTIUMAI

RENGINIAI

Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda
„Aukso vainikas“ 

2018  2017  2016  2015   2014   2013   2012   2011  2010  2009   2008  2007  2006
Bukletai

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas
„Sidabro vainikėlis“

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013
 

 
Projektas-konkursas „Išausta tapatybė“

2017  2016  2015

 

Respublikinė liaudies meno paroda
Tarptautinė mokslinė konferencija „Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje" 2006

 

 

Tarptautinė konferencija „Tautinis kostiumas šiandien" 2017

 

Taikomosios medžio drožybos ir tekstilės seminarai  2016

 

Grafikos seminaras 2012

 

 

 

2002 m. gegužės 18 dieną UNESCO Generalinis sekretorius paskelbė Lietuvos kryždirbystės paveldą Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru greta kitų devyniolikos pirmą kartą skelbiamų žymiausių pasaulio dvasinės kultūros tradicijų.

Rugpjūčio 21 dieną Lietuvos ambasadorė prie UNESCO Ugnė Karvelis LR Kultūros ministerijoje įteikė oficialų šį faktą liudijantį pažymėjimą.

Bylą „Kryždirbystė Lietuvoje" rengė ir Tarptautiniam žodinio ir nematerialaus paveldo žiuri pateikė darbo grupė, kurią sudarė specialistai iš Lietuvos liaudies kultūros centro (Teresė Jurkuvienė, Alė Počiulpaitė, Nijolė Marcinkevičienė, Egidijus Baniūnas, Paulius Jurkus, Ramūnas Virkutis, Vida Šatkauskienė), LRT (Aušrutė Kalinauskienė, Justinas Lingys, Mindaugas Cicėnas, Ramojus Skirsgilas), Lietuvos kultūros instituto (Gražina Martinaitienė), LR Kultūros ministerijos (Irena Seliukaitė).