LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Aukso vainikas 2023

Nacionalinė konkursinė liaudies meno paroda

AUKSO VAINIKAS 2023

 Nuostatai

Lietuvoje liaudies dailė tebėra gyva, o dabarties meistrų darbuose vis dar galima įžvelgti ryškius šimtamečių tradicijų pėdsakus. Siekiant sustiprinti valstybės institucijų paramą ir sukurti nuolat veikiančią liaudies meistrų globos bei skatinimo sistemą, 2005 m. pradėtos rengti kasmetės nacionalinės konkursinės liaudies meno parodos, kurių metu išrenkami ir aukso vainikais apdovanojami geriausi liaudies meistrai. Parodomis visų pirma palaikomos ir populiarinamos tos kūrybos kryptys, kurių šaknys remiasi Lietuvos etninėmis tradicijomis. Tokie kūriniai – tai mūsų šalies aukso fondas, užtikrinantis tolesnį liaudies meno gyvybingumą ir tąsą. Vertinama už geriausius penkerių metų laikotarpiu sukurtus vaizduojamojo (skulptūra, tapyba, grafika, karpiniai), taikomojo (tekstilė, keramika, medžio dirbiniai, kalvystė, juvelyrika, paprotiniai dirbiniai – margučiai, verbos, sodai) meno ir kryždirbystės (kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės ir kt.) darbus. Pretendentų atranka vyksta dviem etapais: pirmajame ture geriausi meistrai išrenkami dešimtyje apskričių, o antrajame, respublikiniame, ture trys iš jų – po vieną taikomosios, vaizdinės dailės ir kryždirbystės atstovą – paskelbiami geriausiais metų meistrais. Kasmetės „Aukso vainiko“ parodos išaugo į gražų renginių, kuriais ne tik skatinamas meistrų kūrybingumas, bet ir atkreipiamas visuomenės dėmesys į tikrąsias liaudies dailės vertybes bei mūsų etninių tradicijų unikalumą, ciklą.

2023 gruodžio - 2024 m. sausio 6 d. nacionalinė paroda vyks Kretingos muziejuje (Vilniaus g. 20, Kretinga)

 

 

Informaciją teikia – LNKC tautodailės specialistė Solveiga Petkevičienė, tel.: (+3705) 261 3553, el. p. solveiga.petkeviciene@lnkc.lt