Dainų diena 2018
Berniukai prieš smurtą ir narkomaniją programa/natos

LIETUVOS BERNIUKAI PRIEŠ SMURTĄ IRNARKOMANIJĄ

PROGRAMA 

Klaipėdos Laikrodžių muziejaus kiemelyje

2012 m. birželio 9 d. (šeštadienį), 13.00val. 

JUNGTINIS BERNIUKŲ JAUNUČIŲ CHORAS 

MANO VARDAS-LIETUVA Laimio Vilkončiausmuzika, Vytės Nemunėlio ir Sigito Gedos žodžiai

ANKSTŲ  RYTĄ Indros Mažuikaitės muzika, Kristinos Kornejevos žodžiai

JONVABALIS Gintauto Abariaus muzika, Stasio Žlibino žodžiai

MŪSŲ  MYLIMOS  MAMOS Algimanto Raudonikio muzika, Alberto Antanavičiaus žodžiai

ŽĄSINAS Rasos Kauneckaitės muzika, Martyno Vainilaičio žodžiai

DAINUOJA  LIETUVA Vytauto Miškinio muzika, Boleslovo Povilo Dačiulio žodžiai

MAT VYRAI ESAME MES Editos Gudavičiūtės-Tamoševičienės muzika ir žodžiai

BARZDUKŲ DAINUŽĖLĖ Indros Mažuikaitės muzika, Martyno Vainilaičio žodžiai

TRAUKINYS Gedimino Kalino muzika, Ramutės Skučaitės žodžiai

GIMTOJI KALBA Sauliaus Šiaučiulio muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai

ANT KIEKVIENO KALNELIO Benjamino Gorbulskio muzika, Justino Marcinkevičiausžodžiai

  

KLAIPĖDOS MARIJOS TAIKOS KARALIENĖSBAŽNYČIA

2012 m. birželio 9 d., šeštadienį, 19.00val.

 

TRYS ŽVILGSNIAI Į DIEVO MOTINĄ (vyrų chorui) Vytauto Miškinio muzika

HALLELUJAH Georgo Fridricho Hendelio muzika

AVE VERUM Camille Saint Saenso muzika

AVE MARIA, op 264 Giuseppe Zeliolio muzika

DAINUOJA  LIETUVA Vytauto Miškinio muzika, Boleslovo Povilo Dačiulio žodžiai

LIETUVA BRANGI Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai

KUR GIRIA ŽALIUOJA Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai

M.K.ČIURLIONIO KELIU M.K. Čiurlionio trijų harmonizuotų lietuvių liaudies dainų muzikinė kompozicija

ANT KIEKVIENO KALNELIO Benjamino Gorbulskio muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai