Dainų diena 2018
Darbuotojų kontaktai
  VADOVYBĖ    

Saulius Liausa

Direktorius

(8 5) 261 1190

saulius.liausa@lnkc.lt

Vida Šatkauskienė

Direktoriaus pavaduotojas etninės kultūros veikloms

(8 5) 261 2540

satkauskiene@lnkc.lt

Inga Kriščiūnienė Direktoriaus pavaduotojas regionų kultūros veikloms

(8-5) 261 2594

ekinfo@lnkc.lt
  ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS    
Jūratė Šemetaitė Etninės kultūros skyriaus vedėjas  (8 5) 261 4467 semetaite@lnkc.lt
Nijolė Marcinkevičienė Papročių specialistas

(8 5) 262 5958

tradicija@lnkc.lt

Skirmantė Ramoškaitė Nematerialaus kultūros paveldo specialistas

(8 5) 210 7669

s.ramoskaite@lnkc.lt

Folkloro poskyris      
Arūnas Lunys Instrumentinio folkloro specialistas

(8 5) 262 5958

a.lunys@lnkc.lt

Loreta Sungailienė Nematerialaus kultūros paveldo specialistas

(8 5) 210 7669

l.sungailiene@lnkc.lt

Audronė Vakarinienė

Choreografinio folkloro specialistas

(8 5) 212 0570

folkloras@lnkc.lt

Tautodailės poskyris      

Teresė Jurkuvienė

Tautodailės specialistas

(8 5) 261 3553

tautodaile@lnkc.lt

Darija Čiuželytė Tautodailės specialistas

(8 5) 261 3553

d.ciuzelyte@lnkc.lt

Danutė Keturakienė Tautinio kostiumo specialistas

(8 5) 262 9569

kostiumas@lnkc.lt

Sandra Stalnionytė Specialistas-vadybininkas

(8 5) 261 2553

sandra.stalnionyte@lnkc.lt

Žurnalo „Liaudies kultūra“ redakcija      
Saulė Matulevičienė Vyriausiasis redaktorius

(8 5) 261 3412

liaudies.kultura@gmail.com

Dainius Razauskas Redaktorius

(8 5) 261 3161

liaudies.kultura@lnkc.lt

Juozas Šorys

Redaktorius

(8 5) 261 3161

jsorys9@gmail.com

Lina Leparskienė

Redaktorius

(8 5) 261 3161

l.leparskiene@lnkc.lt
linute.arch@gmail.com

  MĖGĖJŲ MENINĖS KŪRYBOS SKYRIUS    
Jolanta Kisielytė-Sadauskienė Mėgėjų meninės kūrybos skyriaus vedėjas (8 5) 261 2939 j.kisielyte@lnkc.lt
Muzikos poskyris      
Aurelija Andrejauskaitė Chorų specialistas

(8 5) 261 2530

muzikos.skyrius@lnkc.lt

Donatas Zakaras Chorų specialistas

(8 5) 261 0996

donatas.zakaras@gmail.com

Rolandas Lukošius Pučiamųjų orkestrų specialistas

(8 5) 261 0996

rolandas@lnkc.lt

Teatro poskyris      
Irena Maciulevičienė Teatrų specialistas

(8 5) 261 2100

teatras@lnkc.lt

Ramūnas Abukevičius

Teatrų specialistas

(8 5) 261 2100

ramuno.atelje@gmail.com

Choreografijos poskyris      
Živilė Adomaitienė Choreografijos specialistas

(8 5) 261 2011

zivile.adomaitiene@lnkc.lt

Gražina Kasparavičiūtė Choreografijos specialistas

(8 5) 261 4706

kasparas@lnkc.lt

  REGIONŲ KULTŪROS SKYRIUS    
Regionų kultūros informacijos poskyris      
Jurgita Aleknavičienė Kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistas

(8 5) 262 6088

j.aleknaviciene@lnkc.lt

Eglė Ladigienė Viešųjų ryšių specialistas

(8 5) 261 4763

egle.ladigiene@lnkc.lt

Ieva Krivickaitė Projektų vadovas

(8 5) 261 4763

i.krivickaite@lnkc.lt

Leidybos poskyris
     
Audronė Lasinskienė Dizaineris

(8 5) 261 4159

leidyba@lnkc.lt

Liaudies kūrybos archyvas      
Rita Balkutė Liaudies kūrybos dokumentavimo specialistas

(8 5) 262 6155

archyvas@lnkc.lt

Informacinių technologijų poskyris      
Paulius Jurkus Informacinių technologijų specialistas

(8 5) 261 4786

it@lnkc.lt

Jonas Tumasonis-Adominis Fotografas, vaizdo operatorius

(8 5) 261 4786

j.tumasonis@lnkc.lt

Justinas Raudonis Garso režisierius vadybininkas

(8 5) 261 3774

justinas.raudonis@lnkc.lt

  FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS    
Ona Jonikienė Vyriausiasis buhalteris

(8 5) 261 2101

buhalterija@lnkc.lt

Regina Zarankienė Buhalteris-kasininkas

(8 5) 261 2101

r.zarankiene@lnkc.lt

Lilija Tolomanova Buhalteris

(8 5) 261 2101

l.tolomanova@lnkc.lt

  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS    

Rimantas Dulkė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

(8 5) 261 0995

ukis@lnkc.lt

Renata Radavičiūtė

Kalbos tvarkytojas

(8 5) 261 4509

redaktore@lnkc.lt

Alfredas Mickus

Specialistas-vadybininkas

(8 5) 212 4033

alfredas.mickus@lnkc.lt

Ingrida Mušeikienė

Administracinės veiklos koordinatorius

(8 5) 261 1190,
(8 5) 261 2540

lnkc@lnkc.lt

Enrika Stanevičienė Personalo, raštvedybos specialistas

(8 5) 261 2103

personalas@lnkc.lt

Genovaitė Juknevičienė Budėtojas

(8 5) 261 3774

 
Rimantas Motiejūnas Budėtojas

(8 5) 261 3774

 
Rimantas Daugėla Vairuotojas

(8 5) 261 0995

 
Mantas Lekarauskas Vairuotojas

(8 5) 261 0995

 

Galina Žilienė

Budėtojas

(8 5) 212 0530