Dainų diena 2018
Darbuotojų kontaktai
  VADOVYBĖ    

Saulius Liausa

Direktorius

(8 5) 261 1190

saulius.liausa@lnkc.lt

Vida Šatkauskienė

Direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms

(8 5) 261 2540

satkauskiene@lnkc.lt

Inga Kriščiūnienė Direktoriaus pavaduotoja regionų kultūros veikloms

(8-5) 261 2594

ekinfo@lnkc.lt
  ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS    
Jūratė Šemetaitė Etninės kultūros skyriaus vedėja  (8 5) 261 4467 semetaite@lnkc.lt
Nijolė Marcinkevičienė Papročių specialistė

(8 5) 262 5958

tradicija@lnkc.lt

Skirmantė Ramoškaitė Nematerialaus kultūros paveldo specialistė

(8 5) 210 7669

s.ramoskaite@lnkc.lt

Folkloro specialistai      
Arūnas Lunys Instrumentinio folkloro specialistas

(8 5) 262 5958

a.lunys@lnkc.lt

Loreta Sungailienė Nematerialaus kultūros paveldo specialistė

(8 5) 210 7669

l.sungailiene@lnkc.lt

Audronė Vakarinienė

Choreografinio folkloro specialistė

(8 5) 212 0570

folkloras@lnkc.lt

Tautodailės specialistai      

Teresė Jurkuvienė

Tautodailės specialistė

(8 5) 261 3553

tautodaile@lnkc.lt

Asta Valiukevičienė Tautodailės specialistė (8 5) 261 3553  asta.valiukeviciene@lnkc.lt
Danutė Keturakienė Tautinio kostiumo specialistė

(8 5) 262 9569

kostiumas@lnkc.lt

Sandra Stalnionytė Specialistė-vadybininkė

(8 5) 261 2553

sandra.stalnionyte@lnkc.lt

Žurnalo „Liaudies kultūra“ redakcija      
Saulė Matulevičienė Vyriausioji redaktorė

(8 5) 261 3412

liaudies.kultura@gmail.com

Dainius Razauskas Redaktorius

(8 5) 261 3161

liaudies.kultura@lnkc.lt

Juozas Šorys

Redaktorius

(8 5) 261 3161

jsorys9@gmail.com

Lina Leparskienė

Redaktorė

(8 5) 261 3161

linute.arch@gmail.com

  MĖGĖJŲ MENINĖS KŪRYBOS SKYRIUS    
Jolanta Kisielytė-Sadauskienė Mėgėjų meninės kūrybos skyriaus vedėja (8 5) 261 2939 j.kisielyte@lnkc.lt
Muzikos specialistai      
Aurelija Andrejauskaitė Chorų specialistė

(8 5) 261 2530

muzikos.skyrius@lnkc.lt

Donatas Zakaras Chorų specialistas

(8 5) 261 0996

donatas.zakaras@gmail.com

Rolandas Lukošius Pučiamųjų orkestrų specialistas

(8 5) 261 0996

rolandas@lnkc.lt

Teatro specialistai      
Irena Maciulevičienė Teatrų specialistė

(8 5) 261 2100

teatras@lnkc.lt

Ramūnas Abukevičius

Teatrų specialistas

(8 5) 261 2100

ramuno.atelje@gmail.com

Choreografijos specialistai      
Živilė Adomaitienė Choreografijos specialistė

(8 5) 261 2011

zivile.adomaitiene@lnkc.lt

Gražina Kasparavičiūtė Choreografijos specialistė

(8 5) 261 4706

kasparas@lnkc.lt

  REGIONŲ KULTŪROS SKYRIUS    
Regionų kultūros informacijos specialistai      
Jurgita Aleknavičienė Kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė

(8 5) 262 6088

j.aleknaviciene@lnkc.lt

Eglė Ladigienė Viešųjų ryšių specialistė

(8 5) 261 4763

egle.ladigiene@lnkc.lt

Ieva Krivickaitė Projektų vadovė

(8 5) 261 4763

i.krivickaite@lnkc.lt


     
Audronė Lasinskienė Dizainerė

(8 5) 261 4159

leidyba@lnkc.lt

Liaudies kūrybos archyvas      
  Liaudies kūrybos dokumentavimo specialistas

(8 5) 262 6155

 
Informacinių technologijų specialistai      
Paulius Jurkus Informacinių sistemų automatizavimo inžinierius

(8 5) 261 4786

it@lnkc.lt

Jonas Tumasonis-Adominis Fotografas, vaizdo operatorius

(8 5) 261 4786

j.tumasonis@lnkc.lt

Justinas Raudonis Garso režisierius vadybininkas

(8 5) 261 3774

justinas.raudonis@lnkc.lt

  FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS    
Ona Jonikienė Vyriausiasis buhalterė

(8 5) 261 2101

buhalterija@lnkc.lt

Regina Zarankienė Buhalterė-kasininkė

(8 5) 261 2101

r.zarankiene@lnkc.lt

Lilija Tolomanova Buhalterė

(8 5) 261 2101

l.tolomanova@lnkc.lt

  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS    

Rimantas Dulkė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

(8 5) 261 0995

ukis@lnkc.lt

Renata Radavičiūtė

Kalbos tvarkytoja

(8 5) 261 4509

redaktore@lnkc.lt

Alfredas Mickus

Specialistas-vadybininkas

(8 5) 212 4033

alfredas.mickus@lnkc.lt

Ingrida Mušeikienė

Administracinės veiklos koordinatorė

(8 5) 261 1190,
(8 5) 261 2540

lnkc@lnkc.lt

Enrika Stanevičienė Personalo, raštvedybos specialistė

(8 5) 261 2103

personalas@lnkc.lt

Daiva Jonauskienė  Viešųjų pirkimų specialistė

(8 5) 262 6155 

 daiva.jonauskiene@lnkc.lt
Rimantas Motiejūnas Budėtojas

(8 5) 261 3774

 
Rimantas Daugėla Vairuotojas

(8 5) 261 0995

 
Mantas Lekarauskas Vairuotojas

(8 5) 261 0995

 

Galina Žilienė

Budėtoja

(8 5) 212 0530