LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Sidabro vainikėlis

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas

SIDABRO VAINIKĖLIS

Nuo 2013 m. kasmet, o nuo 2023 m. kas dvejus metus, rengiamą liaudies dailės konkursą gražiai užpildo jaunieji meistrai, atrandantys senąjį Lietuvos liaudies meną, amatus ir įkvepiantys jiems naujos gyvybės. Tai esminis būdas išlaikyti tradiciją gyvą. Konkurso tikslas ir yra skatinti vaikus ir jaunuolius susipažinti su liaudies dailės paveldu, patiems prisiliesti prie medžiagos bei įrankių ir pasitelkus vaizduotę kurti savo vaizdinės ir taikomosios liaudies dailės kūrinius. Tokių vaikų kasmet į konkursą susirenka per 400. Finalinės parodos darbai jau būna atrinkti aštuoniuose regioniniuose turuose. Jaunieji autoriai savo išskirtiniais kūriniais technikos, formos, turinio požiūriu dažnai nenusileidžia vyresniems tautodailininkams. Neabejotina, kad kiekvienas mokinys ir ypač konkurso laureatas parodo ne tik savo gebėjimus, talentus, kūrybiškumą, bet ir mokytojo darbą, profesionalumą, mokinio individualybei tinkamai parinktą kryptį, gebėjimą perteikti esmines liaudies meno ypatybes, estetiką, savojo regiono savitumą. Vertinti pateikiami Lietuvos etnografinių regionų unikalumą atspindintys darbai (pamario krašto vėtrungės, Mažosios Lietuvos kostiumui būdingi delmonai, aukštaitiškos pintinės juostos ir kt.). Tokie kūriniai ypač vertinami. „Sidabro vainikėlis“ – tai paskatinimas ir padėka mokiniams bei jų mokytojams, kurie kartais net kelerius metus kantriai ir nuosekliai dirba, kad tradicijos pakuždėta užuomina, kūrybos pirmavaizdis įgytų gražiausią, prasmingiausią pavidalą.

Kasmet šeši konkurso laimėtojai tampa jaunaisiais liaudies meno ambasadoriais, kurių pavyzdys, tikime, įkvepia ir kitus dalyvauti konkurse, prisidėti prie liaudies meno gyvybingumo šiandien.


Konkurso „Sidabro vainikėlis“ veiklos planas:

2023 m. vasara – konkurso „Sidabro vainikėlis“ dalyvių stovykla mokiniams ir mokytojams.

(Informacija bus papildyta)

2023 m. ruduo – skelbiami konkurso „Sidabro vainikėlis“ nuostatai

2024 m. pavasaris – regioninės ir finalinė konkurso „Sidabro vainikėlis“ parodos

Nuostatai

„Sidabro vainikėlio“ Facebook paskyra

   
Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ archyvas: 2024 2022  2021  2020  2019   2018  2017  2016  2015  2014  2013

Grįžti atgal...