LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Teatrai. Aukso paukštė 2018

Nominacija „Geriausias suaugusiųjų teatras ir vadovas“

 

Pretendentai

Rietavo kultūros centro teatras „Ruoda“. Vadovas Vincas Andriuška

Trakų Karališkasis teatras. Vadovas Robertas Čuta

Visagino kūrybos namų teatras „Mėlynoji paukštė“. Vadovė Marina Shishkina

 

Laureatas

Trakų Karališkasis teatras. Vadovas Robertas Čuta

 

1991 m. Trakų kultūros rūmuose režisierius Vytautas Mikalauskas subūrė nedidelę, bet pajėgią teatro mėgėjų trupę, suvaidinusią pirmuosius poezijos spektaklius „Gyvenki laimei“ pagal Vytautą Mačernį ir „Veriu duris į amžinybę“ pagal Bernardo Brazdžionio eiles. Teatre vaidino Giedrius Arbačiauskas, Vilija Babarskienė, Juozas Jakubauskas, Gintautas Jasiukėnas, Vitalijus Klevickas, Rolandas Kučinskas, Rimgaudas Šimonis. Netrukus prisidėjo ir daugiau žmonių. Tais pačiais metais gimė ir linksmiausi spektakliai: Petro Petliuko-Pundzevičiaus komedijos „Neatmezgamas mazgas“, „Velnias ne boba“ ir Juozo Gurauskio „Šalaputris“, kuriuos trakiškiai suvaidino net 100 kartų. Kolektyvas išgyveno neįtikėtiną pakilimą, kurį V. Mikalauskas apibūdino savo garsiąja fraze: „Išlindome kaip Pilypas iš kanapių, o teatro kartelę laikėme labai aukštai“. Buvo daugybė gastrolių ir sėkmingų spektaklių, kuriuos, be V. Mikalausko, teatre kūrė režisieriai Antanas Naraškevičius, Stasys Dimbelis, Birutė Klevickienė, Irena Jocienė, Levan Sepašvili, Robertas Čuta.

Nuo 1992 m. kas dveji metai teatras Trakuose organizuoja tarptautinį komedijų festivalį „Kanapė“, dalyvauja įvairiuose Lietuvos teatrų festivaliuose, ne kartą yra pelnęs Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ diplomus. 1998 m. Karališkasis teatras su spektakliu Balio Sruogos „Dobilėlis penkialapis“ (režisierius V. Mikalauskas) sėkmingai atstovavo Lietuvai Šiaurės Europos šalių festivalyje Norvegijoje, o 2000 m. padėjo surengti pirmąjį Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatro aljanso NEATA festivalį „Baltijos skrydis“. Nuo 2013 m. teatrui vadovauja režisierius R. Čuta, sukūręs septynis spektaklius. Ryškiausi spektakliai: Nikolajaus Gogolio „Vedybos“, Slavomiro Mrožeko „Našlės“, Justino Marcinkevičiaus „Grybų karas“, Antono Čechovo „Piršlybos“.

2016 m. kūrybinės veiklos 25-mečio proga išleista knyga apie Trakų Karališkąjį teatrą, sukurtas dokumentinis filmas. 2017 m. trakiškiai vaidino Telavio (Gruzija) dramos teatre, 2018 m. dalyvavo tarptautiniame menų festivalyje TRANS/MISJE Lenkijos mieste Žešuve. 2018 m. R. Čutos režisuotas spektaklis pagal Ray‘aus Cooney‘o pjesę „Per daug vedęs taksistas“ tapo „Atspindžių“ laureatu, o teatro kolektyvas kartu su Vilniaus Senjorų teatru pelnė laureato diplomą už V. Mikalausko sukurtą spektaklį „Karūnos šešėlyje – legenda apie kunigaikštį Vytautą“. Šiuo metu trupėje vaidina 17 aktorių nuo 24 iki 86 metų.

 

Robertas Čuta (g. 1970 m. gruodžio 9 d. Vilniuje) 1994 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetus ir įgijo dramos kolektyvo vadovo specialybę. Trakų kultūros rūmuose pastatė diplominius spektaklius Michailo Latyševo „Senės iš antrojo aukšto“ ir Fernando Arrabalio „Piknikas“. Trakų Karališkajame teatre kaip aktorius debiutavo 2007 m. Irenos Jocienės režisuotame spektaklyje Pierre‘o Beaumarchais „Figaro vedybos“.

„Kiekviename žmoguje galima atrasti aktoriaus talento grūdelį, kurį tik reikia deramai užauginti, kad jis atsiskleistų, suvešėtų; jei to talento grūdelis mažas, reikia tiesiog įdėti daugiau darbo“, – įsitikinęs režisierius.

Pomėgiai: teatras, knygos, kelionės.

Kredo: žiūrovas visada teisus, ypač kai žiūri komediją, arba: jei nežengi į priekį, o stovi vietoje, vadinasi, eini atgal.Nominacija „Geriausias suaugusiųjų teatras ir vadovas“

 

Pretendentai

Birštono vienkiemio teatras. Vadovė Beata Klimavičienė

Kretingos rajono kultūros centro Kurmaičių skyriaus dramos kolektyvas. Vadovas Donatas Žilinskas

Rokiškio r. Bajorų kultūros centro mėgėjų teatras „Šnekutis“. Vadovė Nijolė Čirūnienė

 

Laureatas

Birštono vienkiemio teatras ir vadovė Beata Klimavičienė

 

Birštono vienkiemio teatrą 2003 m. įkūrė režisierė Dalia Elena Banienė. Nuo 2013 m. kolektyvui vadovauja Beata Klimavičienė, sukūrusi penkis spektaklius: Anelės Kairaitienės „Zuikių margučiai“, Žemaitės „Trys mylimos“, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Kuprotas oželis“, Kosto Kubilinsko „Strakaliukas ir Makaliukas“, Beatos Klimavičienės „Kalboje – tautos stiprybė“.

Teatre ne tik vaidina, bet ir dainuoja, muzikuoja penkiolika aktorių, tad kolektyvas dažnai pasirodo Birštono savivaldybės, seniūnijos bei kitų miestų organizuojamuose renginiuose ir šventėse. Nuo 2006 m. teatro iniciatyva Matiešonyse (Birštono sen.) kas antri metai organizuojamas tarptautinis klojimo teatrų festivalis „Kur Nemuno mėlynas kelias“. 2016 m. Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“ už spektaklį S. Kymantaitės-Čiurlionienės „Kuprotas oželis“ teatras pelnė laureato diplomą, o 2018 m. laureatu pripažintas spektaklis „Kalboje – tautos stiprybė“, kuriam scenarijų sukūrė pati režisierė. Jį kolektyvas rodė ir Dainų šventės „Vardan tos…“ Teatro dienoje „Sau, tautai, žmonijai“. 2017 m. Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ už muzikinį spektaklį „Kuprotas oželis“ birštoniečiams įteikti Ryškiausio epizodinio vyro vaidmens atlikėjo (aktorius Rimvydas Juozas Klimavičius), Ryškiausio epizodinio moters vaidmens atlikėjos (aktorė Gabrielė Kamarauskaitė), Ryškiausio spektaklio muzikinio garsinio sprendimo diplomai. 2018 m. teatras kartu su Koryčino (Lenkija) senjorų teatru dalyvavo tarptautiniame projekte „Gyvenimas kaip teatras – bendradarbiavimas abipus sienos aktyvaus senėjimo srityje“ ir surengė bendrą pasirodymą pagal Adomo Mickevičius poemą „Ponas Tadas“.

Vadovės kūrybiniai principai labai paprasti: „Jei atėjęs į repeticiją gali atitrūkti nuo dienos rūpesčių, pasinerti į teatrą ir jaustis gerai, tai didžiausias malonumas, kurį gali suteikti žmogui. Mokėk išgirsti kitus ir pats būsi išgirstas. Vienas pasiekti nieko negali, bet jei dirbi darnioje komandoje, kurie turi vieną tikslą, viskas yra įmanoma“.

Beata Klimavičienė (g. 1979 m. gruodžio 23 d. Birštone) 2003 m. VU Kauno humanitariniame fakultete įgijo vadybos ir verslo administravimo specialybę, nuo 2015 m. kasmet dalyvauja kvalifikacijos kėlimo teatro seminaruose.

Pomėgiai: „Mėgstu keliauti su šeima ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Geriausias poilsis ir būdas pabėgti nuo kasdienybės – muzikos klausymas, sportas, laikas gamtoje ir gera knyga. Savo gyvenimo be šokio, teatro, muzikos ir dainos neįsivaizduoju, todėl kiek tik leidžia galimybės dalyvauju saviveiklinių kolektyvų veikloje. Ilgais rudens ir žiemos vakarais mėgstu rankdarbius: neriu, mezgu, kartais siuvu“.

Kredo: Norint atlikti gražius dalykus, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti.