LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Tarptautinis seminaras - stažuotė Estijoje

Tarptautinis seminaras-stažuotė Estijoje

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, siekdamas ugdyti šiuolaikiškus, novatoriškus kultūros centro vadovus ir administratorius, tęsia kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklą „Kultūros vadovų kūrybinė akademija“, kurio viena programos dalių – vasario 9–12 d. vykęs tarptautinis seminaras- stažuotė Estijoje (Talinas, Sarema). Seminare dalyvavo 35 šalies kultūros centrų vadovai iš 16 savivaldybių. Seminarų metu kultūros centrų vadovai ir administratoriai turėjo galimybę susipažinti su Estijos Respublikos savivaldybių modeliu, vykdant regioninės kultūros politiką.

Susitikimai vyko su Estijos Respublikos kultūros ministerijos patarėju mėgėjų meno sričiai Eino Pedaniku, Estijos liaudies kultūros centro specialistėmis Urve Gromova ir Anneliis Koiv, Dainų ir šokių švenčių organizacijos atstovu Andi Heinaste‘u. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su chorų, dainų ir šokių ansamblių ir kultūros centrų asociacijų veikla bei finansavimu. Taip pat buvo pristatyta tautodailininkų, mėgėjų meno teatrų ir folkloro sąjungų veikla įvairiuose Estijos regionuose. Seminaro dalyviai lankėsi Marjamos, Talino „Salme“ ir „Nomme“, Kuresarės bei Kihelkonos kultūros centruose, buvo supažindinti su Estijos kultūros centrų sistema. Seminarų metu akademijos dalyviai susipažino su dainų ir šokių švenčių organizavimo sistema, patirtimi, viešinimu. Taip pat su Estijos vykdoma kultūros politika, esama kultūros centrų situacija bei planuojamais vykdyti šalies administraciniais pakitimais. Buvo aktyviai diskutuojama kvalifikacijos kėlimo klausimais, ieškota būdų kultūrai savo regionuose aktyvinti, taip pat buvo keičiamasi informacija kultūros centrų politikos kūrimo, programų, įstatymų ir kitais aktualiais klausimais.

Tarptautinio seminaro-stažuotės Estijoje dalyvavimą vainikavo Jungtinio Lietuvos kultūros centrų vadovų choro koncertas, vykęs vasario 11 d. Kihelkonos kultūros centre (Saremos sala).

Kaip mokymo priemonę, skatinančią gilintis į chorinio dainavimo subtilybes, ugdyti kūrybiškumą ir tobulinti kvalilifikaciją, chorą šių metų rudenį subūrė Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa. Jungtiniame kultūros centrų vadovų chore dainuoja visi kūrybinės akademijos dalyviai iš 16 skirtingų Lietuvos miestų.

„Kultūros vadovų kūrybinė akademija“ ir toliau tęsia pradėtus mokymus, siekdama kultūros darbuotojų profesionalaus asmeninio tobulėjimo bei kultūrinės ir kūrybinės regionų plėtros.