Dainų diena 2018
Repertuaras Tartu 2008 turinys

N. Sinkevičiūtės išplėtota lietuvių liaudies daina " Pjovė lankoj šieną"

J. Tamulionio išplėtota lietuvių liaudies daina "Po panytės vartais" 1 2 3 4