Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

BERNIUKU REGISTRACIJA 2009.
Visas kolektyvo pavadinimas
Kolektyvo vadovas: Vardas Pavardė
Kolektyvo vadovo mobilus telefonas
Organizacija, kuriai priklauso kolektyvas
Apskritis
Pasirinkti vieną iš trijų:                   Miestas
                                                    Rajonas
                                                    Savivaldybė
Elektroninis paštas (e-mail)
Kolektyvo narių skaičius
Amžius (nuo - iki)
Pildžiusiojo anketą Vardas Pavardė
Tvirtinu, kad visa šiame dokumente informacija yra tiksli ir teisinga.
Visi nurodyti laukai turi būti užpildyti