LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Aukso paukštė 2015 - Naujai susikūręs mėgėjų meno kolektyvas ir vadovas

Nominacija 

GERIAUSIAS NAUJAI SUSIKŪRĘS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAS IR VADOVAS

Laureatas 
 
Pasvalio mišrus choras „Canticum novum“ 
 
(vadovas Rimvydas Mitkus)

 

Pasvalio mišrų chorą „Canticum novum“ 2013 m. pradžioje pradėjo burti pasvalietis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistras Rimvydas Mitkus. Pirmasis viešas kolektyvo pasirodymas vyko Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurioje jie kas porą savaičių ir įvairių švenčių progomis gieda iki šiol.

Choro repertuaras vis plečiasi ir stilistiškai gausėja, dainininkai yra atviri naujovėms, seminarams, įvairiems muzikiniams projektams, kviečiasi profesionalius muzikus meistriškumo kursams, jog įgytų kuo daugiau muzikinių kompetencijų bei žinių. Šiuo metu chorą sudaro apie 50 žmonių, daugiau nei dvejus metus jie visoje Lietuvoje surengė per 60 koncertų.

„Canticum novum“ glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos edukologijos universiteto mišriu choru „Ave vita“ (vad. Kastytis Barisas), su kuriuo surengė ne vieną bendrą pasirodymą, taip pat su daugiainstrumentalistu Sauliumi Petreikiu kolektyvas sukūrė ir atliko programą Salų muzikos festivalio koncerte Salų dvare (Rokiškio r.). Kadangi šiuo metu Pasvalys žinomas ir krepšinio pasaulyje, prieš svarbesnes varžybas choras gyvai atlieka himną Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ arenoje. „Canticum novum“ yra dalyvavęs ne viename labdaros koncerte.

Svarbesni choro pasiekimai, įvykiai, projektai: 

2014-02-21 konkurse „Kaunas Musica Religiosa“ laimėtas Sidabro diplomas bei žiūrovų simpatijų prizas;
2014-05-25–09-19 penktajame Jono Žuko vargonininkų konkurse laimėta I vieta (kiekvienam vargonininkui reikėjo dalyvauti abiejuose turuose su savo vadovaujamu choro);
2014-06-21 dalyvauta vandens, ugnies, vaizdo ir garso instaliacijos misterijoje „Sakmė apie Joną Krikštytoją“;
2014-07-18 gyvosios karo istorijos ir muzikos festivalyje surengtas teatralizuotas naktinis koncertas;
2014-09-20 Pasvalio miesto šventėje choras koncertavo su Lietuvos kariuomenės orkestru (vad. maj. Egidijus Ališauskas).
2014-12-06 vadovui Rimvydui Mitkui įteikta Pasvalio krašto premija;
2014-12-23 dalyvauta Pasvalio kultūros centre teatralizuotoje misterijoje „Ir žodis tapo Kūdikiu“;
2015-05-21 kompozitorės Kristinos Vasiliauskaitės kūrybos vakare pasirodė choristai Bernardas Vasiliauskas ir Kristina Vasiliauskaitė;
2015-05-30–31 choras organizavo I Šiaurės Lietuvos chorų festivalį; jame pasirodė 14 chorų iš visos Lietuvos, planuojama, jog šis susibūrimas vyks kiekvienais metais prieš Dainų šventes;
2015-06-20 dainuota misterijoje ­„Užaugau Pasvaly“, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25 metų sukakčiai paminėti;
2015-07-07 surengtas bendras koncertas su mišriu choru iš Vienos (Austrija) „Landesjungedchor Wien“ Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje;
2015-09-18 vyko Pasvalio miesto šventė „Čė Pasval’s – čė garž’ viet’“, kurioje choras bendradarbiavo su Lietuvos liaudies kultūros centru ir dizainere Danute Keturakiene – pristatė teatralizuotą Lietuvos etninių regionų tautinių kostiumų kolekciją. 

Choras yra vienas iš naujų koncertinių vargonų įsigijimo Pasvalio bažnyčiai iniciatorių. 

Viena iš pagrindinių choro misijų yra mėgėjų meno muzikinio lygio kėlimas ir lietuvybės bei patriotiškumo ugdymas Lietuvos valstybėje bei už jos ribų.

Rimvydas Mitkus yra jaunosios lietuvių kartos profesionalus vargonininkas ir pianistas. 2010 m. jis studijavo Paryžiaus konservatorijoje (Pr. Le conservatoire de Boulogne-Billancourt), tobulinosi įvairiuose meistriškumo kursuose pas žymius Europos vargonų pedagogus. 2014 m. jis baigė prof. Virginijos Survilaitės magistro studijų vargonų klasę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

R. Mitkus dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ bei „Juniores priores organorium Sejnensis“, koncertuoja su įvairiais chorais bei solistais. Kaip solistas bei įvairių kamerinių ansamblių dalyvis aktyviai koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų: Austrijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Kaliningrade, Italijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Olandijoje ir kitose šalyse. Į koncertinį repertuarą jis įtraukia ne tik tradicinius kūrinius vargonams, bet ir savas kūrinių transkripcijas. 2011 m. R. Mitkus įrašė muziką DVD filmui „Senosios Pasvalio bažnyčių freskos“, 2013 m. išleido CD „Requiem“, kuriame Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonais groja Karlo Jenkinso muziką. 

2009 m. Juozo Naujalio vargonininkų konkurse laimėjo antrą vietą bei specialią muzikos informacijos ir leidybos centro premiją už geriausią interpretaciją antrame ture ir lietuviškos muzikos atlikimą, 2012 m. – jau I vietą, 2013 m. laureatų pagerbimo iškilmėse gavo padėką nuo Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės bei Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus, 2014 m. J. Žuko vargonininkų konkurse laimėjo I vietą bei diplomą už geriausiai atliktą improvizaciją, tais pačiais metais gavo Pasvalio krašto premiją, 2015 m. tarptautiniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio buvo apdovanotas diplomu už geriausią kompozitoriaus kūrinių atlikimą bei publikos simpatijų prizą. 

2013 m. su S. Petreikiu parengė klasikinės bei savos kūrybos įvairių šalių instrumentų ir vargonų muzikos programą. 2015 m. prie dueto prisijungė orkestras „SP Orchestra“ – jie įrašė CD „Lowlands“. 

Šiuo metu R. Mitkus dirba Lietuvos edukologijos universiteto mišraus choro „Ave Vita“ chormeisteriu ir koncertmeisteriu bei Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre muzikos mokytoju ir neformalaus ugdymo vadovu. Nuo 2013 m. jis vadovauja Pasvalio vaikų muzikos mokyklos chorui bei Pasvalio mišriam chorui „Canticum novum“ (www.pasvaliochoras.lt). 

2015 m. R. Mitkus yra Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys.