LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Korupcijos prevencija

Veikla
Programos
Emblemos ir logotipai
Kaip mus rasti
Renginiu planai
Ataskaitos
Paslaugos
Darbo vietos
Asmens duomenu apsauga
Viešieji pirkimai
Korupcijos prevencija
Tarnybiniai automobiliai
Nuorodos


 

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos politiką Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavaldžiose įstaigose vykdo, plėtoja bei kontroliuoja - Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Korupcijos prevencijos komisija.

LNKC už korupcijos prevenciją atsakinga direktoriaus pavaduotoja Inga Kriščiūnienė, tel 8 5 261 25 94.

Taip pat apie pastebėtą korupciją praneškite ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333. Taip pat palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa
3. Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės
4. LNKC korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
5. LNKC korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas 2022-2023 m. 


Pranešimas apie pažeidimą Lietuvos nacionaliniame kultūros centre (forma)

Privatumo pranešimas asmenims teikiantiems informaciją apie pažeidimus LNKC

Įsakymas dėl Lietuvos nacionalinio kultūros centro pareigybių, prieš kurias skiriant, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, gaunama Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija apie asmenį, sąrašo patvirtinimo

Lietuvos nacionalinio kultūros centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Dovanos vertinimo aktas (forma)

Tarybos, komisijos

Dainų švenčių tarpinstitucinės komisijos veiklos ataskaitos 2023

Dainų švenčių nacionalinės komisijos posėdžio, įvykusio 2023 m. spalio 25 d. protokolas


LNKC gauta finansinė parama: 2022  2021  2022  2023