Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Žmogus ir gyv. aplinka 2004 dalyviai

Konkurso „Etninės kultūros šaltiniai. Žmogus ir gyvenamoji aplinka“ 2004 m.
dalyviai

Emilija Brajinskienė, Šeduvos (Radviliškio r) kultūros namų darbuotoja

Petras Beniulis, Kavoliškių kaimo (Rokiškio r.) gyventojas

Anelė Aksomaitienė, Jurės kaimo (Kazlų Rūdos savivaldybė) gyventoja

Elena Žilinskienė, Tiltų k. (Trakų r.) bibliotekininkė

Bronė Ažusienė, Lukonių kaimo (Kupiškio r.) bibliotekininkė

Inga Inapienė, Virbališkių kaimo (Kupiškio r.) bibliotekininkė

Milda Levickienė, Nainių kaimo (Kupiškio r.) bibliotekininkė

Danutė Baronienė, Kupiškio viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotoja

Vanda Ribokaitė, Rudilių kaimo (Kupiškio r.) bibliotekininkė

Lilija Narkun, Šalčininkų rajono etnokultūrinės veiklos organizatorė

Ona Arminienė, Kardokų kaimo (Kazlų Rūdos savivaldybė) gyventoja

Regina Lukoševičienė, Dubičių kaimo (Varėnos r.) bibliotekininkė

Genovaitė Terlikovska, Kretuonių kaimo (Švenčionių r.) etnografinės sodybos savininkė

Danutė Juškienė, Valerija Burkevičienė, Bunčių kaimo (Pakruojo r.) gyventojos

Pranciška Janickaitė, Pamūšninkų kaimo (Pakruojo r.) gyventoja

Klovainių kaimo (Pakruojo r.) biblioteka;

Liucija Brazdžionienė, Pakruojo rajono viešosios bibliotekos darbuotoja. (2 rankraščiai)

Regina Lukminienė, Kėdainių krašto muziejaus darbuotoja

Ona Builienė – Bluzmaitė, Staškevičių kaimo (Pakruojo r.) gyventoja

Vanda Apulskienė, Šilalės krašto muziejaus darbuotoja

Zuzana Kelpšienė, Šilalės rajono kraštotyrininkė

Rita Dirškuvienė, Šilalės krašto muziejaus darbuotoja

Kaltinėnų (Šilalės r.) Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos moksleiviai

Vaidas Mickevičius, Videniškių (Molėtų r.) pagrindinės mokyklos moksleivis

Aistė Aniukštytė Suginčių (Molėtų r.) vidurinės mokyklos moksleivė

Jolanta Stankevičiūtė, Molėtų gimnazijos moksleivė

Aušra Gelažnikienė, Noreikonių kaimo (Pakruojo r.) gyventoja

Justina Dikšaitė, Rozalimo (Pakruojo r.) vidurinės mokyklos moksleivė

Aldona Gedvilienė, Šilalės rajono kultūros centro specialistė kraštotyrai

Vaclova Sadauskienė, Kėdainių Daukšos pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelio vadovė

Lina Daukšienė, Kupiškio kultūros centro darbuotoja