LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Aukso paukštė 2015 - Chorai

 Nominacija 

GERIAUSIAS SUAGUSIŲJŲ CHORAS IR VADOVAS

Laureatas
 
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo mišrus choras
 MELOMANAI
(vadovės Jovita Bražukienė ir Nerilė Bernotienė)

   

Jaunimo choras „Melomanai“ susibūrė 2011 m. Po sėkmingo projekto „Jauna valstybė, nes jauni mes!“, kuriame kelios jaunuolių grupelės pačios aranžavo ir atliko lietuvių liaudies dainas, jie nusprendė tęsti savo veiklą: susiburti į chorą, toliau kartu kurti ir dainuoti. Chorą lanko jaunimas iš Kuršėnų, Pakumulšių, Raudėnų ir Šiaulių. Kai kurie nariai studijuoja Šiaulių, Klaipėdos bei Vilniaus universitetuose, bet grįžę namo mielai prisijungia prie dainuojančių.

„Melomanai“ dalyvauja įvairiuose renginiuose, dažniausiai atlieka savo autorines arba pačių aranžuotas lietuvių liaudies dainas, groja įvairiais instrumentais, todėl, esant reikalui, choras virsta orkestru. Muzikavimas kartu jiems – turiningo laisvalaikio praleidimo forma. 

Nuoseklus darbas ir repeticijos davė pirmuosius vaisius – jau 2011 m. Šiaulių miesto ir apskrities meno mėgėjų kolektyvų ir atlikėjų festivalyje „Rudens mozaika“ kolektyvas tapo laureatu ir gavo nominaciją „Už kūrinio atlikimo kultūrą, kūrinio interpretaciją“.

2012 m. jaunam chorui buvo sėkmingi: chorų festivalyje-konkurse „Lai skamba balsai“ (Šeduva, Radviliškio r.) tapo laureatu; II tarptautiniame chorų festivalyje-konkurse „Šiauliai Cantat 2012“ choras pasirodė atidarymo koncerte Šiaulių Šv. Petro ir Povilo katedroje, kolektyvui įteiktas žiūrovų simpatijų prizas ir Aukso diplomas už surinktus 92,9 balo; 2012 m. gruodį XX tarptautiniame chorų sakralinės, advento ir Kalėdinės muzikos festivalyje „Cantate Domino“ (Kaunas) įteiktas Sidabro diplomas; 2013 m. suaugusiųjų chorų konkurse pelnytas I laipsnio diplomas (90 balų) ir suteikta galimybė dalyvauti II ture Vilniuje, kuriame chorui įteiktas specialus prizas „Už sėkmingą debiutą“.

2015 metais choras dalyvavo chorinės muzikos pavasario koncertų cikle Vilniaus taikomosios dailės muziejuje, pirmame Šiaurės Lietuvos chorų festivalyje Pasvalyje, tarptautiniame Lietuvos patriarcho Juozo Naujalio festivalyje-konkurse Kaune pelnė 90,33 balo, laimėjo Aukso diplomą, varžėsi dėl Grand Prix, surinko 93 balus ir laimėjo II vietos taurę, o taip pat taurę už įtaigiausiai atliktą J. Naujalio kūrinį (privalomąjį).

Jovita Bražukienė (gimė 1971-09-02 Plungėje) savo muzikinį kelią pradėjo Plungės vaikų muzikos mokykloje, akordeono specialybės klasėje (mok. P. Budginas), 1989–1992 m. mokėsi Šiaulių konservatorijoje, akordeono specialybės klasėje (dėst. J. Markevičius), 1996–2000 m. studijavo Šiaulių universitete ir įgijo akordeono klasės mokytojos ir vidurinės mokyklos muzikos mokytojos specialybę.

 

Nuo 2003 m. ji dirba Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre Kuršėnuose; nuo 2008 m. vadovauja Kuršėnų buvusių tremtinių ir politinių kalinių mišriam chorui „Tremties varpai“. 2008–2014 m. J. Bražukienė organizuodavo respublikinį buvusių tremtinių ir politinių kalinių chorų festivalį, skirtą šv. Cecilijos, chorų globėjos, garbei, Kuršėnuose. 2006–2010 m. ji dirbo Šiaulių vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre „Penklinė“ vokalo mokytoja. Ji taip pat buvo 2010 m. Telšiuose, 2012 m. Ukmergėje ir 2014 m. Kaune vykusių buvusių tremtinių ir politinių kalinių dainų švenčių „Leiskit į Tėvynę“ dirigentė. Nuo 2011 m. vasario kartu su Nerile Bernotiene pradėjo vadovauti jaunimo mišriam chorui „Melomanai“. Nuo 2014 m. ji yra ir choro „Gija“ (Kuršėnai) chormeisterė.

J. Bražukienės credo: „Muzika, kaip ir gyvenimas, turi plaukti iš širdies.“

Nerilė Bernotienė (gimė 1973-07-31 Betygalos kaime, Raseinių r.) su šeima 1976 m. persikėlė gyventi į Kuršėnus, 1985 m. pradėjo mokytis groti smuiku muzikos mokykloje. 1995–2000 m. ji studijavo Šiaulių konservatorijoje ir baigė smuiko specialybę (dėst. M. Minčiūnienė), 2003–2007 m. mokėsi Šiaulių universitete, baigė muzikos pedagogo studijų programą ir įgijo muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei mokytojo profesinę kvalifikaciją.

Nuo 1988 m. dirbo įvairiuose Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro filialuose, kur vadovavo jaunimo muzikos ansambliams, grupėms. 2007 m. įkūrė jaunimo muzikos grupę „Neto“, 2011 m. subūrė jaunimo mišrų chorą „Melomanai“, 2013 m. įkūrė vaikų muzikos studiją. Šiems kolektyvams N. Bernotienė iki šiol vadovauja.

Vadovė taip pat kuria originalias muzikines kompozicijas, aranžuoja lietuvių liaudies dainas bei įvairių lietuvių ar užsienio atlikėjų kūrinius visiems savo kolektyvams (nuo mažųjų iki suaugusiųjų). Jos pomėgiai – skaitymas, kaligrafija, baldų restauracija, interjero dizainas. 

Autoriniai N. Bernotienės projektai: 

2004–2006 m. organizavo Šiaulių rajono mažosios dainos festivalį „Ant vaivorykštės sparnų“, kuris gyvuoja iki šių dienų; 
2005–2010 m. organizavo jaunimo muzikos festivalį „Neto“; 
2007 m. surengė muzikuojančių šeimų festivalį, skirtą Šeimos dienai paminėti;
2009 m. jaunimo muzikos grupė „Neto“ kartu su Šiaulių miesto jaunimo muzikos klubu „Taktas“ įgyvendino muzikos ir šokių projektą „Šok su Čiurlioniu“, kurį pristatė Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono visuomenei;
2010 m. parengė ir įgyvendino jaunimo projektą „Jauna valstybė, nes jauni mes!“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui paminėti;
2011–2013 m. Kuršėnų mieste rengė respublikinį festivalį „Džiazo vakaras“. 

Vadovės gyvenimo credo: „Kūryba ir meilė!“

 

Nominacija  

GERIAUSIAS LIETUVOS VAIKŲ ARBA JAUNIMO (MOKSLEIVIŲ) CHORAS IR VADOVAS

Laureatas
 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mišrus choras „Atžalynas“ 
 (vadovė Dalia Pilipavičienė)

 

Nuo 1999 m. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mišriam chorui „Atžalynas“ vadovauja gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė Dalia Pilipavičienė ir koncertmeisterė Jurgita Platūkienė.

Choras „Atžalynas“ nuolat dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto ir šalies renginiuose bei projektuose: ne kartą koncertavo Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje, dainavo Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kartu su vargonininku Bernardu Vasiliausku, dalyvavo sakralinės muzikos festivaliuose „Iš širdies į širdį“, edukaciniame projekte „Žaisminga muzika“, džiazo festivaliuose, 2015 m. – projekte „Ilgiausias Lietuvos istorijoje vaikų chorų koncertas“ Vilniuje ir III respublikiniame mokyklų chorų festivalyje „Chorų šventė“.

Kolektyvas prie jungtinio choro prisijungė Lietuvos dainų šventėse 2007, 2009 ir 2014 m., Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje 2003 m., 2010 m. – dainų ir šokių šventėje „Žalgiriui 600 metų“, 2007 m. – mažosios Lietuvos jubiliejinėje dainų šventėje ir Moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas Lietuva“ 2012 m.

„Atžalynas“ nuolat pasirodo Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų mišrių chorų konkurse „Dainuok ir keliauk“: 2001, 2010 ir 2013 m. jis laimėjo I vietas, 2004 m. – II vietą, 2008 ir 2009 m. užėmė III vietas, 2005 m. – I vietą ir kelionę „Trys sostinės“ – aplankė Prahą, Vieną ir Budapeštą, koncertavo Vengrijos sostinės Šv. Mykolo (Szt. Mihaly) katedroje.

2001 m. vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „Mes – Lietuvos vaikai“ regioniniame ture choras laimėjo I vietą, 2004 ir 2008 m. – taip pat I vietas, tik jau nacionaliniuose turuose.

Nuo 1977 m. ji yra Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Chorvedybos katedros dėstytoja (nuo 1989 m. – vyriausioji dėstytoja), parengė būrį chorvedžių, 1981–1985 m. – berniukų choro „Gintarėlis“ chormeisterė, 1984–1988 m. – Klaipėdos šiluminių tinklų moterų ir Kretingos komunalinio ūkio moterų vokalinių ansamblių vadovė, 1987–1989 m. – Klaipėdos moksleivių namų vyresniųjų klasių merginų vokalinio ansamblio vadovė, kolektyvas 1988 m. tapo respublikinio „Dainų dainelės“ konkurso laureatu.

Dalia Pilipavičienė (g. 1954-05-12 Vilniuje) yra choro dirigentė ir pedagogė. 1961–1968 m. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje mokėsi smuikuoti (dėst. T. Šernas ir J. Dvarionas), o 1968–1972 m. – choro dirigavimo (dėst. J. Svirskienė), 1972–1977 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (doc. K. Griauzdės klasė).

Nuo 1988 m. ji dirba Klaipėdos 14-osios vidurinės mokyklos („Ąžuolyno“ gimnazija) muzikos mokytoja, vaikų choro ir vokalinio ansamblio vadove. Ansamblis yra 1992 m. respublikinio „Dainų dainelės“ konkurso laureatas, pasirodo koncertuose, dalyvauja miesto ir Klaipėdos krašto dainų šventėse bei festivaliuose. Mokyklos jaunių chorą „Gilė“ D. Pilipavičienė parengė 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ir 1998 m. – II Pasaulio lietuvių dainų šventei Vilniuje. Nuo 1999 m. mokytoja vadovauja Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mišriam chorui „Atžalynas“.

D. Pilipavičienė dirigavo Klaipėdos miesto ir krašto dainų šventėse bei vaikų chorų festivaliuose Palangoje. Ji skaito pranešimus vaikų muzikinio auklėjimo klausimais mokslinėse konferencijose. 

 

Nominacija 

 GERIAUSIAS NAUJAI SUSIKŪRĘS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAS IR VADOVAS

Laureatas
 
 
Pasvalio mišrus choras „Canticum novum“
 
(vadovas Rimvydas Mitkus)

Pasvalio mišrų chorą „Canticum novum“ 2013 m. pradžioje pradėjo burti pasvalietis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistras Rimvydas Mitkus. Pirmasis viešas kolektyvo pasirodymas vyko Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurioje jie kas porą savaičių ir įvairių švenčių progomis gieda iki šiol.

Choro repertuaras vis plečiasi ir stilistiškai gausėja, dainininkai yra atviri naujovėms, seminarams, įvairiems muzikiniams projektams, kviečiasi profesionalius muzikus meistriškumo kursams, jog įgytų kuo daugiau muzikinių kompetencijų bei žinių. Šiuo metu chorą sudaro apie 50 žmonių, daugiau nei dvejus metus jie visoje Lietuvoje surengė per 60 koncertų.

„Canticum novum“ glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos edukologijos universiteto mišriu choru „Ave vita“ (vad. Kastytis Barisas), su kuriuo surengė ne vieną bendrą pasirodymą, taip pat su daugiainstrumentalistu Sauliumi Petreikiu kolektyvas sukūrė ir atliko programą Salų muzikos festivalio koncerte Salų dvare (Rokiškio r.). Kadangi šiuo metu Pasvalys žinomas ir krepšinio pasaulyje, prieš svarbesnes varžybas choras gyvai atlieka himną Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ arenoje. „Canticum novum“ yra dalyvavęs ne viename labdaros koncerte.

Svarbesni choro pasiekimai, įvykiai, projektai:

2014-02-21 konkurse „Kaunas Musica Religiosa“ laimėtas Sidabro diplomas bei žiūrovų simpatijų prizas;
2014-05-25–09-19 penktajame Jono Žuko vargonininkų konkurse laimėta I vieta (kiekvienam vargonininkui reikėjo dalyvauti abiejuose turuose su savo vadovaujamu choro);
2014-06-21 dalyvauta vandens, ugnies, vaizdo ir garso instaliacijos misterijoje „Sakmė apie Joną Krikštytoją“;
2014-07-18 gyvosios karo istorijos ir muzikos festivalyje surengtas teatralizuotas naktinis koncertas;
2014-09-20 Pasvalio miesto šventėje choras koncertavo su Lietuvos kariuomenės orkestru (vad. maj. Egidijus Ališauskas).
2014-12-06 vadovui Rimvydui Mitkui įteikta Pasvalio krašto premija;
2014-12-23 dalyvauta Pasvalio kultūros centre teatralizuotoje misterijoje „Ir žodis tapo Kūdikiu“;
2015-05-21 kompozitorės Kristinos Vasiliauskaitės kūrybos vakare pasirodė choristai Bernardas Vasiliauskas ir Kristina Vasiliauskaitė;
2015-05-30–31 choras organizavo I Šiaurės Lietuvos chorų festivalį; jame pasirodė 14 chorų iš visos Lietuvos, planuojama, jog šis susibūrimas vyks kiekvienais metais prieš Dainų šventes;
2015-06-20 dainuota misterijoje ­„Užaugau Pasvaly“, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25 metų sukakčiai paminėti;
2015-07-07 surengtas bendras koncertas su mišriu choru iš Vienos (Austrija) „Landesjungedchor Wien“ Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje;
2015-09-18 vyko Pasvalio miesto šventė „Čė Pasval’s – čė garž’ viet’“, kurioje choras bendradarbiavo su Lietuvos liaudies kultūros centru ir dizainere Danute Keturakiene – pristatė teatralizuotą Lietuvos etninių regionų tautinių kostiumų kolekciją.

Choras yra vienas iš naujų koncertinių vargonų įsigijimo Pasvalio bažnyčiai iniciatorių.

Viena iš pagrindinių choro misijų yra mėgėjų meno muzikinio lygio kėlimas ir lietuvybės bei patriotiškumo ugdymas Lietuvos valstybėje bei už jos ribų.

Rimvydas Mitkus yra jaunosios lietuvių kartos profesionalus vargonininkas ir pianistas. 2010 m. jis studijavo Paryžiaus konservatorijoje (Pr. Le conservatoire de Boulogne-Billancourt), tobulinosi įvairiuose meistriškumo kursuose pas žymius Europos vargonų pedagogus. 2014 m. jis baigė prof. Virginijos Survilaitės magistro studijų vargonų klasę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

R. Mitkus dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ bei „Juniores priores organorium Sejnensis“, koncertuoja su įvairiais chorais bei solistais. Kaip solistas bei įvairių kamerinių ansamblių dalyvis aktyviai koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų: Austrijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Kaliningrade, Italijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Olandijoje ir kitose šalyse. Į koncertinį repertuarą jis įtraukia ne tik tradicinius kūrinius vargonams, bet ir savas kūrinių transkripcijas. 2011 m. R. Mitkus įrašė muziką DVD filmui „Senosios Pasvalio bažnyčių freskos“, 2013 m. išleido CD „Requiem“, kuriame Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonais groja Karlo Jenkinso muziką.

2009 m. Juozo Naujalio vargonininkų konkurse laimėjo antrą vietą bei specialią muzikos informacijos ir leidybos centro premiją už geriausią interpretaciją antrame ture ir lietuviškos muzikos atlikimą, 2012 m. – jau I vietą, 2013 m. laureatų pagerbimo iškilmėse gavo padėką nuo Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės bei Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus, 2014 m. J. Žuko vargonininkų konkurse laimėjo I vietą bei diplomą už geriausiai atliktą improvizaciją, tais pačiais metais gavo Pasvalio krašto premiją, 2015 m. tarptautiniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio buvo apdovanotas diplomu už geriausią kompozitoriaus kūrinių atlikimą bei publikos simpatijų prizą.

2013 m. su S. Petreikiu parengė klasikinės bei savos kūrybos įvairių šalių instrumentų ir vargonų muzikos programą. 2015 m. prie dueto prisijungė orkestras „SP Orchestra“ – jie įrašė CD „Lowlands“.

Šiuo metu R. Mitkus dirba Lietuvos edukologijos universiteto mišraus choro „Ave Vita“ chormeisteriu ir koncertmeisteriu bei Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre muzikos mokytoju ir neformalaus ugdymo vadovu. Nuo 2013 m. jis vadovauja Pasvalio vaikų muzikos mokyklos chorui bei Pasvalio mišriam chorui „Canticum novum“ (www.pasvaliochoras.lt).

2015 m. R. Mitkus yra Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys.