LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Būdas 2022

 

Viršelyje: Lėgų ąžuolas (Rietavo sav.), žvelgiant iš šiaurės. 2017 m. rugpjūtis.
Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 4, 2022

TURINYS:

Kraštovaizdžio skaitymas
Vykintas VAITKEVIČIUS. Lietuvos drūtieji ąžuolai. Kur ir kaip jie išliko? | 1


Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Stabas: žodžio kilmė ir prasmės atmainos | 18
Vida GIRININKIENĖ. Profesorius Eduardas Volteris ir sūduviai: neskelbtų dokumentų puslapiais. 2 dalis: Pranciškus Užupis | 27


Pažintys
Savimi patikrintos kultūros formos. Pokalbis su Rimantu DICHAVIČIUM | 39


Atmintis. Laisvės kovų istorija
Arijana KOTOVA. Laisvės kovos istorija Mockevičių brolių ir seserų pasakojime | 52


Skaitymai
Rūta BENEDIKT. Kultūros modeliai | 62


Pažintys
Drevernos žvejytė. Pokalbis su Virgina ASNAUSKIENE | 66


Atmintis
Egidijus GAIDAUSKAS. Septyni pavasariai Prūsijoje | 82
Jonas MIŠKINIS. Išrauti iš savo žemės. 3 d. | 90

 

 

Viršelyje: Ukrainos Galicijos kraštovaizdis. Iš serijos „Terra Galicia“. 2020 m.
birželis. Jurko Djačyšyno (Юрко Дячишин) nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 3, 2022

TURINYS:

Viktorija DAUJOTYTĖ. Pirmos būtinybės daiktai permainų laiku | 1

Ukrainos mokslininkių įžvalgos apie antropologinius karo tyrimus | 6

Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Be pagrindo, be atramos. Dvasiniai su-tvėrimo
ir iš-tvėrimo kontekstai | 17


Kraštovaizdžio skaitymas
Vykintas VAITKEVIČIUS. Dievų pėdos | 26


Moksliniai tyrimai
Vida GIRININKIENĖ. Profesorius Eduardas Volteris ir sūduviai:
neskelbtų dokumentų puslapiai. 1 dalis | 40


Atmintis
Anatolijus NEPOKUPNAS. Prūsų bei lietuvių ir ukrainiečių kalbų ryšiai | 48


Pažintys
Ribiškių kalvis. Pokalbis su tautodailininku Evaldu KAPČIUMI | 53


Skaitymai
Tartangas TULKU. Minčių pinklės | 60


Atmintis
Vytautas PAULAITIS. Vai toli girdėc, kur Marcinkonys gieda. 2 dalis | 70
Jonas MIŠKINIS. Išrauti iš savo žemės. 2 dalis | 87

 

Viršelyje: Nežinomo XIX a. I p. liaudies tapytojo Šv. Jurgis (fragmentas). Laukuva, Šilalės r.

Antano Lukšėno nuotrauka. Saugoma Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje.

„Būdas“ Nr. 2, 2022

TURINYS:

Tarp žemės rasos ir raito kepurės. Pokalbis su liaudies meno parodos rengėjomis Dalia BERNOTAITE-BELIAUSKIENE, Daiva BELIŪNIENE ir Žydre PETRAUSKAITE | 1


Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Laisvės atžvilgiai: pa(si)leisti ir at(si)leisti | 13


Miškai
Nacionalinis miškų susitarimas. Iš geografės perspektyvos. Pokalbis su Giedre GODIENE | 23


Kraštovaizdžio skaitymas
Vykintas VAITKEVIČIUS. Ką slepia Karšuvos girios tankmė | 33


Atmintis
Dainius RAZAUSKAS. Mėlynojo vandens aidas. Lemtingos pergalės Ukrainoje 660 metų sukakčiai | 40


Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
Papildytas Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas | 42


Skaitymai
Polas REIDENAS. Pirmykštis filosofas | 51


Moksliniai tyrimai
Žilvinas Montvydas. Lietuvos partizanų laidotuvės 1944–1969 m. | 63


Atmintis
Vytautas PAULAITIS. Vai toli girdėc, kur Marcinkonys gieda | 75
Jonas MIŠKINIS. Išrauti iš savo žemės | 87 

Viršelyje:
Suvalkietiškos prijuostės fragmentas. 2021 m. Flavijaus Piliponio nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 1, 2022

TURINYS:

„Dujotiekio metai“ Lietuvos archeologijoje: atradimai, apimtys, metodai. Pokalbis su archeologu Gintautu ZABIELA | 1


Kraštovaizdžio skaitymas
Vykintas VAITKEVIČIUS. Šventa Dubrė – Raigardas | 11


Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Ledokas: „ledinė širdis“ dvasinėje tradicijoje | 17
Marija ZAVJALOVA. Nendrė baltų mitologijoje | 25


Jono Basanavičiaus  premijos laureatas
Malūnų, miestelių ir dar devynių amatų žinovas. Pokalbis su Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu Eligijumi Juvencijumi MORKŪNU | 35


Moksliniai tyrimai
Žilvinas MONTVYDAS. Lietuvos partizanų palaikų niekinimas ir laidotuvės 1944–1969 m. | 47
Gaila KIRDIENĖ. Vieno tošies atviruko pėdsakais: lietuviai ir latviai tremtiniai Zavodovkos apylinkėse, Krasnojarsko krašte. II d. | 61


Atmintis
Gražina MARTINAITIENĖ. Kai sirpo vyšnios Suvalkijoj... II d. | 69


Aukso vainikai
2021 metų ,,Aukso vainiko“ laimėtojai | 80


Žmonės pasakoja
Antanas BIELINIS. Apicinė. Ubagų karalija prie Tverečiaus bažnyčios | 87


Knygos
Ingė LUKŠAITĖ. Apie (ne)išnykusio pasaulio ženklus | 95