LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Tramtatulis 2021

2021 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas

„TRAMTATULIS“

 

 

Jau devintą kartą Lietuvoje vyksta vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“, kuriame dalyvauja 3–19 metų vaikai ir moksleiviai. Šiųmetis konkursas skirtas vienos žymiausių pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojos, archeomitologės Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti, todėl kai kurie pasakotojai pasirinko mitologines sakmes apie dievybes, mitines būtybes, gamtos galias, vietovardžius, o muzikantai ir dainininkai senąjį folklorą – piemenų, darbo, kalendorinių, šeimos švenčių, vaikų dainas, sutartines ir pan. Dėl šalyje paskelbto karantino teko keisti konkurso formatą, kaip ir daugelis renginių „Tramtatulis“ persikėlė į virtualią erdvę. Tai buvo nauja patirtis ir didelis iššūkis rengėjams, dalyviams, tėveliams ir mokytojams. Konkursui vaikus ruošti ir nuotoliniu būdu mokyti ryžosi ne kiekvienas mokytojas, todėl šiemet nuotoliniuose vietiniuose ratuose sulaukėme 612 dalyvių (įprastai jų būdavo per 1000). Atlikėjai filmuotą medžiagą teikė vietinių ratų organizatoriams, o šie ją skelbė savo įstaigų „Youtube“ ar „Facebook“ paskyrose. Dalyvių pasirodymus peržiūrėjo vertinimo komisijos ir išrinko vietinių ratų laureatus.

Gegužės mėnesį vykusiuose nuotoliniuose regioniniuose ratuose dalyvavo 324 atlikėjai. Šiaurės ir Vidurio Aukštaitijos ratą organizavo Aukštaičių kultūros draugija (koordinatorė Lina Vilienė), Rytų ir Vidurio Aukštaitijos – Molėtų rajono kultūros centras (koordinatorė Rita Pelakauskienė), Dzūkijos – VšĮ Lazdijų kultūros centras (koordinatorė Ingrida Malinauskienė), Sūduvos – Prienų savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centras (koordinatorė Dalė Zagurskiene), Žemaitijos – Telšių rajono savivaldybės kultūros centras (koordinatorė Rita Macijauskienė), Mažosios Lietuvos – Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras (koordinatorius Alvydas Vosgirdas), Vilniaus miesto – Vilniaus etninės kultūros centras (koordinatorė Kristina Aponavičiūtė), Kauno miesto – Kauno tautinės kultūros centras (koordinatorė Vaida Kasparavičienė).

Į nacionalinį ratą pateko 120 atlikėjų (pavienių ir grupių): 48 muzikantai, 44 dainininkai ir 28 pasakotojai – iš viso 150 vaikų.

Nacionalinis ratas taip pat vyks nuotoliniu būdu. Jo dalyviai iki gegužės 24 d. filmuotą medžiagą turėtų pateikti regioninių ratų rengėjams, o šie iki gegužės 28 d – nacionalinio rato organizatoriams Kauno tautinės kultūros centrui. Sumontuota ir pagal galimybes meniškai apipavidalinta vaizdo medžiaga bus skelbiama Kauno tautinės kultūros centro ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro „Youtube“ ar „Facebook“ paskyrose. Nacionalinio rato laureatai ir diplomantai bus paskelbti birželio 17 d.


Konkurso TRAMTATULIS 2021 laureatų ir diplomantų šventės Bernardinų sode, Vilniuje, akimirkos. Fotografas Andrius Morkūnas.

 

CD Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų - konkursas TRAMTATULIS 2021 laureatų įrašai: lietuvių liaudies dainos, pasakojimai, instrumentinė muzika. Sudarytoja Juratė Šemetaitė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2021. – 2 CD.

Kaina 5 Eur

Įrašai LNKC mediatekoje.


RAŠTAS

NUOSTATAI

DALYVIO PARAIŠKA

SUTIKIMAS

2021-01-19 seminaro skaidrės

Konkurso „Tramtatulis 2021" laureatų koncertas


Konkurso „Tramtatulis“ nacionalinis ratas

 

Birželio mėnesį vyko IX Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“, skirto archeomitologės Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti, nacionalinis ratas. Kaip ir vietiniai, regioniniai ratai, jis rengtas nuotoliniu būdu. Regioninių ratų koordinatoriai dalyvių filmuotą medžiagą pateikė nacionalinio rato organizatoriams Kauno tautinės kultūros centrui. Nacionaliniame rate dalyvavo 47 dainininkai (pavieniai ir grupės), 44 muzikantai (pavieniai ir grupės), 29 pasakotojai.

Nacionalinio rato dalyvius vertino trys skirtingos vertinimo komisijos:

dainininkus – dr. Loreta Sungailienė, etnomuzikologė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro (toliau – LNKC) nematerialaus kultūros paveldo specialistė, Vilniaus folkloro ansamblio „Virvytė“ vadovė; Lijana Šarkaitė-Viluma, etnomuzikologė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA) dėstytoja, etnologijos doktorantė, Vilniaus folkloro ansamblio „Laukis“ vadovė, etninės kultūros mokytoja; Andrius Morkūnas, Kauno Vyturio gimnazijos etninės muzikos mokytojas metodininkas, folkloro ansamblių „Gadula“, „Sasutalos“, „Linago“, „Griežlė“ vadovas;

muzikantus – dr. Gaila Kirdienė, etnomuzikologė, LMTA Etnomuzikologijos katedros docentė, instrumentinio folkloro grupės „Griežikai“ vadovė; Aušra Butkauskienė, etnomuzikologė, Biržų r. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, folkloro ansamblių „Žemyna“ ir „Agluonėla“ vadovė; Arūnas Lunys, LNKC instrumentinio folkloro specialistas, instrumentinio folkloro grupės „Duja“ vadovas;

pasakotojus – Aida Čižikaitė, kalbininkė, nepriklausoma tarmių tyrėja, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoja; Gražina Kadžytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus mokslo darbuotoja, etnologė, radijo laidų vedėja; Lina Balčiūnienė, Druskininkų kultūros centro etnografė, Lietuvos pasakotojų konkurso „Žodzis žodzį gena“ koordinatorė, folkloro konsultantė, folkloro ansamblio „Stadalėlė“ vadovė.

Visose trijose vertinimo komisijose dalyvavo Vida Šatkauskienė (vertinimo komisijos pirmininkė), muzikologė, LNKC direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms; Jūratė Šemetaitė, konkurso koordinatorė, muzikologė, LNKC Etninės kultūros skyriaus vedėja.

          Dėl susiklosčiusių aplinkybių šiemet nacionaliniame rate buvo mažiau grupinių pasirodymų.

          Dauguma muzikantų – pavieniai dalyviai. Jie grojo kanklėmis, smuikais, bandonijomis, rusiškomis, Peterburgo, vokiškomis armonikomis, cimbolais ir kitais tradiciniais instrumentais. Šį kartą džiugino net 5 lamzdelininkai (3 solistai ir 2 duetai), vieni iš jų atsižvelgė į konkurso nuostatus ir pasirinko ankstyvosios liaudies kūrybos pavyzdžius – piemenų folklorą – tirliavimus, kiti – liaudies šokių melodijas, tačiau pasigedome instrumentines sutartines atliekančių ragininkų, daudytininkų,  bei skaitlingesnių skudutininkų grupių. Jauniausių atlikėjų grupėje tik viena šešerių metų kanklininkė; vyresniųjų 7–10 metų – 5 muzikantai grojo smuikais, lamzdeliu, 1 duetas – cimbolais su būgeliu; augesniųjų 11–14 metų – 16 muzikantų, grojusių kanklėmis, bandonijomis, lamzdeliais, armonikomis, iš jų 2 instrumentinės grupės; vyriausiųjų 15–19 metų – 15 muzikantų, grojusių kanklėmis, smuikais, skudučiais, bandonijomis, armonikomis, lamzdeliais, cimbolais ir 1 instrumentinės grupė; mišraus amžiaus grupėje buvo 3 skirtingų sudėčių instrumentinės grupės.

          Dauguma atlikėjų liaudies dainas dainavo po vieną, bet būta ir grupinių pasirodymų. Šiame rate dalyvavo: dešimt 3–6 metų dainininkų solistų – vieni pasirinko paprastesnes liaudies dainas, kiti sudėtingesnes, dešimt 7–10 metų dainininkų, iš jų 9 solistai ir vienas duetas pirmą kartą konkurse atliko antifonines dainas, dvylika 11–14 metų dainininkų, iš jų 10 solistų, 1 duetas ir 1 tercetas, dešimt 15–19 metų dainininkų, iš jų 7 solistai, 1 sutartinių grupė, 2 duetai, mišraus amžiaus 5 dainininkų grupės – 2 duetai ir 3 tercetai.

Į konkurso nacionalinį ratą pateko 29 pasakotojai. Pagirtina, kad kai kurie atlikėjai pasirinko pasakojimus apie savo krašto piliakalnius, vietovardžius, vandenvardžius, kiti sekė įdomias pasakas su dainuojamaisiais intarpais, sakmes, treti porino savo prosenelių pasakojimus ir pan. Nacionaliniame rate dalyvavo: 3–6 metų amžiaus grupėje – 8, 7–10 metų – 9, 11–14 metų – 7, 15–19 metų – 5 pasakotojai.

Nepaisant karantino apribojimų ir to, kad mokytojai vaikus mokė nuotoliniu būdu, konkursas subūrė daug puikių dainininkų, muzikantų, pasakotojų. Vertinimo komisijai teko nelengva užduotis – peržiūrėjus vaizdo medžiagą ir aptarus nuotoliniu būdu, 36 konkurso dalyviai tapo laureatais, 38 –  diplomantais, drąsias jauniausias atlikėjas nuspręsta apdovanoti specialiomis dovanėlėmis.

Nacionalinio rato rengėjai – Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Kauno tautinės kultūros centras, partneris – Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis. Konkursą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Konkurso vaizdo medžiagą rasite LNKC Youtube paskyroje:  Tramtatulis 2021.

Nuoširdžiai dėkojame visiems nacionalinio rato dalyviams, mokytojams, tėveliams ir visiems prisidėjusiems prie šio renginio įgyvendinimo. Nacionalinio rato padėkas, simbolines dovanėles vaikams perduosime regioninių, Kauno, Vilniaus miesto ratų koordinatoriams ir jie su jumis susisieks.

Sveikiname konkurso laureatus, diplomantus.

Liepos 10 d. 15 val. Vilniaus Bernardinų sode vyko gyvas konkurso laureatų koncertas bei laureatų ir diplomantų apdovanojimas.

Nacionalinio rato laureatai

Nacionalinio rato diplomantai

 


 

Regioninio rato laureatai

2021 m. Dzūkijos regiono laureatai

2021 m. Kauno miesto laureatai

2021 m. Mažosios Lietuvos laureatai

2021 m. Rytų Aukštaitijos laureatai

2021 m. Sūduvos laureatai

2021 m. Šiaurės ir vidurio Aukštaitijos laureatai

2021 m. Vilniaus miesto laureatai

2021 m. Žemaitijos laureatai

 


Pagrindinis konkurso rengėjas – Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Renginį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

Konkurso koordinatorė Jūratė Šemetaitė el. p.: semetaite@lnkc.lt