LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Būdas 2020

 

 „Būdas“ Nr. 6, 2020

TURINYS:

Apie laikų pabaigą ir protėvių eldiją. Redakcijoje nugirstas pokalbis su Dainium Razausku | 1

Moksliniai tyrimai

Aušra MARTIŠIŪTĖ-LINARTIENĖ. Lietuviškų vakarų sąjūdis: 1905-ieji | 3
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Ožys ir jo garsinė aplinka, I dalis: Ožio balsas | 14

Pažintys

Gyvieji kuršiai. Pokalbis su kuršių istorijos ir kultūros rekonstrukcijos klubo „Pilsots“ vadovu Benu ŠIMKUMI | 20

Atmintis

1948–1949 m. Kalėdos. Iš Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimų | 37

Moksliniai tyrimai

Elona LOVČIKIENĖ. Laisvės kovotojų sapnų pasakojimai analitinės psichologijos požiūriu | 47

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Nuo žvilgsnių besisukantys šiaudiniai sodai. II d. Pokalbis su Marija LIUGIENE | 64

Skaitymai

Péteris ŠMITAS. Latvių dievas | 74
Rima PALIJANSKAITĖ. Vydūnas apie tikėjimą | 78

Išlydint

Alė POČIULPAITĖ. Vytenis Rimkus (1930–2020) | 87

Knygos

Nijolė LAURINKIENĖ. Tauro kalno vardai
kaip jo likimo žymenys. Apie Antano Gudelio knygą „Vienas Vilniaus kalnas: pasaulėkūros etiudai“. I dalis | 89
Rimvydas LAUŽIKAS. Žydinčia taure nešini... Apie Daivos Vaitkevičienės knygą „Žydinti taurė: Baltų gėrimai ir apeigos“. | 92

 

 

Viršelyje: Kiemento arba Giedraičių ežero (Molėtų r.) „žaltys“ – salą pylimu sujungus su krantu, iš vakarų į rytus driekiasi siauras pusiasalis. 2019 m. Gyčio GRIŽO nuotrauka.

 „Būdas“ Nr. 5, 2020

TURINYS:

Taikos kultūros kalvė: UNESCO veikla Lietuvoje ir pasaulyje. Pokalbis su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato vadove Asta JUNEVIČIENE | 1

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. Kelias – mirties ir pomirtinės būklės įvaizdis | 12

Šarūnė VALOTKIENĖ. Ant lentelės paguldyta, baltoms įkapėms rėdyta: Įkapių samprata kalbos, papročių, tautosakos ir archeologijos duomenimis | 28

Asta SKUJYTĖ. Ligų ir mirusiųjų ryšiai lietuvių folklore | 40

Eugenijai Šimkūnaitei 100
Gesė iš Tauragnų su žalčio intapu. Pokalbis apie mokslininkę, vaistininkę ir žolininkę Eugeniją ŠIMKŪNAITĘ | 48

Moksliniai tyrimai
Marija ZAVJALOVA. Akmuo ir liga baltų ir slavų užkalbėjimuose | 60

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
Nuo žvilgsnių besisukantys šiaudiniai sodai. Pokalbis su sodų rišėja, etnologe Marija LIUGIENE | 68

Iš Gudijos
Uladzimer ARLOU. Negi jūs pasirengę žudyti savo motiną? | 81

Žmonės pasakoja
Marijona GAIDAUSKIENĖ pasakoja. 2 d. | 83

Knygos

Austė NAKIENĖ. Dainų kultūra – ne tik vieša. Apie Aušros Žičkienės knygą „Savaiminė daina“ | 91

 

 

Viršelyje: Laimės slėnis prie Narkūnų piliakalnio (Utenos r.). 2010 m. Daivos
Vaitkevičienės nuotrauka.

 „Būdas“ Nr. 4, 2020

TURINYS


Prigimtinės kultūros seminaras
Viktorija DAUJOTYTĖ.
Džiaugsmas lietuvių prigimtyje ir kultūroje | 1


Supratimai
Austė NAKIENĖ. Istorijos pakartojimai: Vasario 16-osios šimtmetis ir Baltijos kelio trisdešimtmetis | 12


Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. „Aū, neturiu namų“. Benamystės išgyvenimas ir jo dvasinė prasmė | 22


Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
Kur bitės žiemoja. Pokalbis su Romu NORKŪNU | 32


Tradicinė medicina
Aurelija NIKITENKO. Gyvačių žolynai | 44


Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
Karaj Toju. Apie karaimų vestuves. Pokalbis su Karina FIRKAVIČIŪTE | 49


Tapatybė tarp istorijos ir dabarties. Arturo Valiaugos fotografijos | 61

Skaitymai
Čiogjamas TRUNGPA. Bonas – senovės tibetiečių gyvenimo būdas | 68


Tautodailės metams
Alė POČIULPAITĖ. Paveldas ir jo tąsa: Onutės PUSVAŠKYTĖS kūryba | 73

Žmonės pasakoja
Ona ZDANYTĖ-STASIONIENĖ. Liežuvis vis dar kleba | 83


Pažintys
Goda ZOVAITĖ. Antroji Juodaragio vaikų stovykla: apie tai, kas svarbiausia | 91


 

Viršelyje: Vinco Svirskio kryžiaus su šv. Izidoriaus skulptūrine kompozicija fragmentas. 1891 m. jis buvo pastatytas Kėdainių apskr., Surviliškio vls., Bakainių k. Dabar saugomas Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje. Antano Lukšėno nuotrauka.

 

 

„Būdas“ Nr. 3, 2020

TURINYS:

Lietuviai svetur

Rasos šventės išvakarėse. Pokalbis su lietuvėmis, gyvenančiomis Belgijoje, Indre BUTAUTYTE ir Agne NASTOPKAITE | 1

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. Apibrėžimas. Nuo kosmologinio vaizdinio prie maginės praktikos ir episteminės metaforos | 9

Gintarė BERNOTIENĖ. Kraštovaizdžių pastovumas ir genocido įspaudai | 22

Miglė LEBEDNYKAITĖ. Lietuvių etnografijos rinkinys Europos ir Viduržemio jūros civilizacijų muziejuje Marselyje (MuCEM), Prancūzijoje, II d. | 32

Pažintys

Vargo pelės ainiai pro Kivylių dvaro trobos langus. Pokalbis su kraštotyrininku Juozu VYŠNIAUSKU | 45

Skaitymai

Jonas KABAT­-DZINAS. Nėra kur pabėgti | 58

Atmintis

Eglė GUDONYTĖ. Būdas išlikti. II d. | 66

Egidijus GAIDAUSKAS. Atsigręžimai iš vienkiemio. Mažosios Batakių istorijos. V d. | 76

Iš Gudijos

Lina LEPARSKIENĖ. Savas pasaulis už sienos. Išvykos ir susitikimai Gardino žemėje | 82

Knygos

Margarita JANUŠONIENĖ. Naujas leidinys „Vinco Svirskio mediniai stebuklai" | 92

 

Viršelyje: Arnoto kolonos fragmentas. XIX a. II pusė. Arnoto kolonos audinys – medvilninė lama, įvairiaspalviai vilnoniai ir šilkiniai siūlai: siuvinėjimas lygiuoju, atlasiniu, stiebelio, virvelės, tiesiuoju dygsniu, pusiniu kryželiu, prancūzišku mazgu. Audiniai iš Rusijos, siuvinėta Lietuvoje. Saugomas Paberžės bažnyčioje (Kėdainių r.). 2015 m. Arūno Baltėno nuotrauka.


„Būdas“ Nr. 2, 2020

TURINYS:

Viktorija DAUJOTYTĖ. Būdas išbūti | 1

Moksliniai tyrimai

Asta SKUJYTĖ. Atvažiuoja vidurnaktį karieta, ketvertu juodų arklių pakinkyta: keliaujančios epideminės ligos lietuvių tautosakoje | 5

Parodos

Libertas KLIMKA. Sugrįžtanti vaizdiniais tautos atmintis. Apie Ramunės Vėliuvienės parodą „Regimoji atmintis“ | 16

Ramunė VĖLIUVIENĖ. Šeimos albumai. XX amžius | 20

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Skirmantė RAMOŠKAITĖ, Juozas ŠORYS. 2020 metais papildytas Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas | 25

Pirtis su ugnimi, vandeniu ir garu. Pokalbis su pirtininku Aridu PABEDINSKU | 36

Skaitymai

Šarūnas ŠIMKUS. „Vilkdujos“ dainų mitopoetiniai ataidai | 43

Moksliniai tyrimai. Tautodailės metams

Miglė LEBEDNYKAITĖ. Lietuvių etnografijos rinkinys Europos ir Viduržemio jūros civilizacijų muziejuje Marselyje (MuCEM), Prancūzijoje. I d. | 56

Pažintys

Eglė GUDONYTĖ. Būdas išlikti. I d. | 74

Atmintis

Egidijus GAIDAUSKAS. Apie Batakių žydus. Pasakoja Felicija RIMKUTĖ | 88


Viršelyje: Vilnius, 2012 m. Arūno Baltėno nuotrauka

„Būdas“ Nr. 1, 2020

TURINYS:

Apie 100 Lietuvų. Pokalbis su Mindaugu NASTARAVIČIUM ir Irmantu GELŪNU | 1

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. „Čia ne mano namai“. Neigiamo namų ir tėvynės jausmo metafizinės šaknys | 12

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai

Motina Žemyna... Pokalbis su Nijole LAURINKIENE | 25

Vilniaus gimtadieniui

Darius KUOLYS. Vilniaus kodas | 35

Liuda MATONIENĖ. Žiemos šventės ir pramogos XIX a. Vilniuje | 40

Pažintys

Vilniečių lietuvių ainiai: „Mes dėl Vilniaus nenurimsim“ | 49

Knygos

Gražina MARECKAITĖ. Lietuvių gaivalas Vilniuje | 62

Tautodailės metams

2020 m. Aukso vainikai | 67

Skaitymai

Eglė BEINORIENĖ. Sužeistas gyduolis: istorijoje, mituose ir mumyse | 71

Atmintis

Egidijus GAIDAUSKAS. Atsigręžimai iš vienkiemio. Mažosios Batakių istorijos. IV d. | 84

Lietuviai svetur

Lina Leparskienė. Knygos „Saulėje ir šešėlyje: pamąstymai apie lietuvių imigrantų gyvenimą“ sutiktuvės | 87