LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Būdas 2019 (Liaudies kultūra 1989-2019/1)

 

 Viršelyje: Šerkšnėnų kapinaitės, Mažeikių r. 2010 m. Arūno Baltėno nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 6, 2019

TURINYS:

Pirmųjų išeivių sambūriai ir darbai Lietuvai. Pokalbis su istoriku Žygintu BŪČIU | 1

Moksliniai tyrimai

Austė NAKIENĖ, Rūta ŽARSKIENĖ. Ryšys su tėvyne Jono Balio užrašytose JAV lietuvių emigrantų dainose | 7

Atmintis

Justina JUOZĖNAITĖ. Negatyvai sugrįžta pozityvais. Vytauto Račkausko palikimas | 21

Simonui Daukantui – 250

Simonas Daukantas šviežiai: sugrįžtuvės ir sugrąžintuvės. Kalbasi kultūrologai ir literatūrologai | 32

Moksliniai tyrimai

Vykintas VAITKEVIČIUS. Naujas Birutės veidas | 40

Atgimę per knygą ir gyvą tikėjimą. Prūsijos lietuvių surinkimininkų kultūros tyrimai | 55

Donatui Saukai – 90

Marijus ŠIDLAUSKAS. Profesorius Donatas Sauka skaito klasiką | 61

Donatas SAUKA. Tautosaka – argumentas tautos istorinei idėjai | 65

Baltai

Latvių dainos apie Dievą | 73

Žmonės pasakoja

Apie Marytį, karvaitį ir kumelaitį. Pasakoja Marytė SAKAVIČIENĖ | 81

Arūnas BALTĖNAS. Kalėdų išvakarės Rudnios kaime | 87


Viršelyje: Tremtinių kapinės Lenos žemupio Tit Arų saloje. 2017 m. Gedimino Andriukaičio nuotrauka.

 „Būdas“ Nr. 5, 2019

TURINYS:

Prigimtinės kultūros seminaras

Tremties keliai kaip sąmonės trajektorijos. Daivos VAITKEVIČIENĖS pokalbis su keliautoju Gediminu ANDRIUKAIČIU, rašytoja Egle GUDONYTE ir rekonstruktorium Aurimu RAPALIU | 1

Moksliniai tyrimai

Daiva VAITKEVIČIENĖ. „Neduok, Dieve, svetur kaulus padėti“: Sibiro tremtinių palaikų sugrąžinimas į tėvynę | 14

Atmintis

Tit Arų sala 2017-aisiais. Gedimino ANDRIUKAIČIO nuotraukos | 32

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. Kūnas – sielos drabužis | 41

Nijolė LAURINKIENĖ. Saulės bei metalų kultas ir mitologizuotoji kalvystė. Metalų laikotarpio idėjų atšvaitai baltų religijoje ir mitologijoje | 50

Atmintis

Violeta ALEKNIENĖ. „Atais žali pavoseriai...“: muzikantas ir dainininkas Jurgis Stankevičius nuo Vidugirių miško | 62

Uosio šerdies muzikantas. Pokalbis su muzikantu, etnomuzikologu Evaldu VYČINU | 70

Knygos

Henrikas GUDAVIČIUS. Gyvenimas be senatvės. Apie keliautoją Rimantą Krupicką (1943–2009) | 76

Žmonės pasakoja

Modesta LIUGAITĖ-ČERNIAUSKIENĖ. Apie dainininkę Ievą Zalanskaitę-Turonienę | 85

Ieva ZALANSKAITĖ-TURONIENĖ. „Dainuodavom pareidami iš laukų rugius pjovį“ | 87

 

Pirmame viršelyje: Šventinė liepos 6-osios – Valstybės dienos – vėliaVyčių eisena ant Aukuro kalno Kernavėje. Centre – dailininkė Julija Ikamaitė. 2019 m. Arūno Baltėno nuotrauka.

 „Būdas“ Nr. 4, 2019

TURINYS:

Apie Dainų namus. Pokalbis su Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus kūrėju Arūnu SNIEČKUM | 1

Antanui Juškai – 200

Rimvydas LAUŽIKAS. Sokratiškasis ar Jėzaus muziejus? | 14

Antano Juškos 200-osios gimimo metinės Veliuonoje | 15

Skaitymai
Viktorija DAUJOTYTĖ. Architektūra – ir paveldas, ir pamatas | 17

Moksliniai tyrimai
Ernestas VASILIAUSKAS. Daunoravos dvaras ir latvių diaspora Žiemgalos lygumoje. II d. | 23

Ernestas VASILIAUSKAS. Daunoravos latviai fotografijose | 33

Atmintis
Dainoravos gyventojų pasakojimai. Parengė Janina ŠVAMBARYTĖ-VALUŽIENĖ | 39

Arūnas BALTĖNAS. Liepos šeštosios eisena | 46

Baltai
Ugis NASTEVIČIUS. Ar latvių religija – dievturyba? | 51

Pažintys
Prakalbinti ir išgirsti muzikantai. Pokalbis su etnoinstrumentologu Arūnu LUNIU | 61

Skaitymai
Marija Luiza fon FRANC. Pasakų kilmė I. d. | 69

Žmonės pasakoja
Juozas TARVAINIS: ,,Par omžel’o vėskuo pu biški kaštavuojau“. Parengė Stasė GINTVAINYTĖ | 84

1969 m. ekspedicijos pėdsakais: Norbertas VĖLIUS apie Juozą Tarvainį | 93

Pirmame viršelyje: Senosios Įpilties (Impilties) piliakalnis (Kretingos r.). 2018 m.
Gyčio Grižo nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 3, 2019

TURINYS:

Simono Daukanto istorija – Simonas Daukantas istorijai. Istorikų ir kultūrologų diskusija | 1

Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Kalba ir mitologija:
Sutverto pasaulio tvora tarp šiapus ir anapus | 8

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Senas vynas naujame vynmaišyje, arba Apie atgimusią Sabantujaus
šventę. Pokalbis su dr. Galina MIŠKINIENE | 14

Pažintys
Lina LEPARSKIENĖ. Keturiasdešimt totorių kaime| 22

Moksliniai tyrimai
Dovilė VALAITĖ. Psichikos sutrikimų samprata, tipologija ir gydymas tradicinėje islamo kultūroje | 30

Atmintis
Jūratė PETRIKAITĖ. Zenono Slaviūno ir Jono Balio radijo paskaitos apie tautosaką. Pokalbis su J. Baliu | 38

Moksliniai tyrimai
Ernestas VASILIAUSKAS. Daunoravos dvaras ir latvių
diaspora Žiemgalos lygumoje. I d. | 49

Baltai
Etnestas VASILIAUSKAS. Daunoravos latviai fotografijose | 62

Moksliniai tyrimai
Šarūnas ŠIMKUS. Amžinojo sugrįžimo simbolis | 70

Išlydint
Alė POČIULPAITĖ. Vytautas Ciplijauskas (1927–2019) | 78

Atmintis
Pradžia.Juozo KUDIRKOS atsiminimai. II d. | 83

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
Tarptautinis folklore festivalis „Skamba skamba kankliai“.
Keiiči KAGIO nuotraukos | 91
 

Pirmame viršelyje: Seredžiaus piliakalnis. Gyčio Grižo nuotrauka.

 „Būdas“ Nr. 2, 2019

TURINYS:

„LIAUDIES KULTŪRA“ nuo šiol bus „BŪDAS“ | 1

 Viktorija DAUJOTYTĖ. Daukantas, siekęs lietuvių tautai atskleisti jos Būdą | 2

Jolanta KARPAVIČIENĖ. Sugrąžintas ir sugrįžtantis Daukantas | 6

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. Daukanto sutvėrimas | 7

Trakų Dievo Motina: vaizdas, gimęs iš žodžio. Pokalbis su meno istorikė prof. Giedre MICKŪNAITE | 18

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas  

Papildytas nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas | 27

Skudutiškio šventvietės lankymas | 30

Paveldas

Salomėja BURNEIKAITĖ. Velykų žalnieriai ir lėlių teatro paveldas Žemaitijoje | 34

Velykų žalnieriai Žemaitijos bažnyčiose. Arūno BALTĖNO fotografijos | 41

Skaitymai

Elona LOVČIKIENĖ. Didieji sapnai Lietuvos asmenybių dienoraščiuose ir prisiminimuose | 49

Moksliniai tyrimai

Jurgita Kristina PAČKAUSKIENĖ. Kryždirbystės artefaktai Nacionalinėje bibliotekoje: dokumentai ir jų kontekstas | 59

Dalia JAKAITĖ. Liaudiškasis pamaldumas ir istorinė atmintis Šiaulių rajono kryžių istorijose | 72

Atmintis

Etnologo Juozo Kudirkos 90-mečiui | 81

Pradžia. Juozo KUDIRKOS atsiminimai | 83

Regionų kultūra

Vytautas RAMANAUSKAS. Dapšių kaimo koplytėlės atšventinimas | 92

 


Pirmame viršelyje:
Kuršių šventvietės akmuo su plokščiadugniu dubeniu prie Šauklių kaimo, Skuodo r. 1971 m. šventvietę tyrinėjo Vytautas Urbanavičius. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka. 2012 m.

„Liaudies kultūra“ Nr. 1, 2019

TURINYS:

Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureatai

„Aukštaitis iš Igarkos“ prie Stangės, Merkio ir Nemuno santakos. Pokalbis su fotomenininku Algimantu ČERNIAUSKU | 1 

Žemaitis iš Kalniškių dzūkiškame Aušrinės vienkiemyje prie Krūčiaus upelio. Pokalbis su gamtininku ir rašytoju Henriku GUDAVIČIUMI | 18

Moksliniai tyrimai 

Dainius RAZAUSKAS. Įkurti ir sutverti. Socialinio lygmens kosmogonija | 29 

Andrius KANIAVA. Tirti patiriant. Nauja šventviečių tyrimo prieiga | 43 

Atmintis Jonas MEKAS. Aš girdėjau dainuojant... | 55 

Svarstymai Vladas MOTIEJŪNAS. Koncertuoti ar dainuoti? | 56

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Trijų kartų patirtis: „Kupiškėnų vestuvės“. Pokalbis su ansamblio „Kupkėmis“ vadove Alma PUSTOVAITIENE | 58

Pažintys

Kultūros antropologas Sibire. Akistata su vietiniais ir savimi. Pokalbis su žmonių ir plėšrūnų santykius tyrinėjančiu Aivaru JEFANOVU | 69

Skaitymai

Džozefas KEMPBELAS. Kaip suprasti judėjų-krikščionių dvasinius simbolius | 78

Žmonės pasakoja

Benedikto NAVICKO gyvenimo aprašymas | 87