LNKC logotipas

Dainų diena 2018
2005 metai

2005 metai

Šokio autorius Muzikos autorius Šokio pavadinimas Amžiaus grupė

Birutė Navickaitė

Leonas Povilaitis

EISIM, SESULĖS

merginoms

Snieguolė Einikytė

Anatolijus Lapinskas

LINO  PASAKA

pagyvenusiesiems

Laimutė Kisielienė

Jūratė Baltramiejūnaitė

SŪPUOKLĖLĖS

vyresniesiems ir vaikams

Laimutė Kisielienė

Vytautas Juozapaitis

ŽEMYNĖLĖ

vyrų

Vidmantas Mačiulskis

Nijolė Sinkevičiūtė

OI  ANT  KALNO

jaunimui

Vidmantas Mačiulskis

Giedrius Svilainis

VIVAT, GAUDEAMUS

jaunimui