Dainų diena 2018
Seminarai

2019

Lapkričio 28 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre (LNKC) vyko seminaras „Baltų genčių kostiumai šiandien“. Istorinių-archeologinių kostiumų (rūbų, avalynės, juvelyrikos) sklaidos, rekonstrukcijos ir gamybos aktualijoms skirtame renginyje dalyvavo kostiumų ir etnokultūros specialistai, scenografai, meno kolektyvų vadovai, audėjai, amatininkai,  archeologai, dailininkai, dizaineriai.

LNKC veiklą bei vaidmenį saugant ir atkuriant baltų genčių kostiumus susirinkusiesiems pristatė tautinių ir archeologinių-istorinių kostiumų specialistė, dizainerė Danutė Keturakienė.

Apie archeologinio kostiumo papuošalų funkcionalumą ir išsilaikiusių rūbų rekonstrukciją, religinę-maginę papuošalų funkciją, randamus juvelyrikos dirbinius ir jų išdėstymą kapavietėse pasakojo archeologas, juvelyras, rekonstruktorius Evaldas Babenskas. Taip pat pristatyta įdomi medžiaga apie Šiaurės Europos durpynuose rastus išlikusius seniausius drabužius, po jų analizės išaiškėjusias detales apie senovėje naudotas audimo bei siuvimo technikas, dažymo būdus. Demonstruoti baltų genčių kostiumai, juvelyrikos dirbiniai.

Archeologas, restauratorius Arūnas Puškorius pasakojo apie seniausią Lietuvos teritorijoje ir pasaulyje rastą apavą, apžvelgė, kuo skiriasi apavas nuo avalynės, detaliai pristatė skirtingus I tūkst. baltų areale nešioto apavo tipus – čempes, nagines, vyžas. Pateikta įdomių faktų, kad kadaise apavu matuotas atstumas (pvz., gyvena už poros vyžų) ir koks vikingų išradimas iki šiol naudojamas gaminant sportinius batus. Pasakota ir apie praktinius dalykus – kaip senovėje rauginta bei siūta oda, tvirtintas padas.

Archeologinės avalynės rekonstruktorė Dalia Grigonienė pateikė daugybę senojo apavo, avėto tiek paprastų, tiek kilmingų žmonių, pavyzdžių.

Archeologinės tekstilės rekonstrukcijos svarbą edukacijoje pristatė archeologė, tekstilės rekonstruktorė Virginija Rimkutė. Kalbėta apie naujais moksliniais tyrimais paremtus tekstilės rekonstravimo būdus, padėsiančius teisingai atkurti I–XIV a. baltų tekstilę ir, kas mums itin aktualu, vyravusią spalvinę gamą.

 


Spalio 24 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre (LNKC) vyko seminaras „Lietuvių tautinis kostiumas: tradicija ir šiandiena“. Tautinių kostiumų gamybos, dėvėsenos, populiarinimo ir kitoms aktualijoms aptarti skirtame renginyje dalyvavo tautinių kostiumų ir etnokultūros specialistai, meno kolektyvų vadovai, tradicinių amatų meistrai, dizaineriai, menotyrininkai.

 

LNKC veiklą bei vaidmenį saugant ir atkuriant tautinių kostiumų kolekciją susirinkusiesiems pristatė tautinio kostiumo dizainerė Danutė Keturakienė. Didelio susidomėjimo sulaukė seminare pristatyti nauji žieminių drabužių komplektai, papildantys LNKC tautinių kostiumų kolekciją.

 

Apie puošnius, išskirtinai Klaipėdos krašto tautiniams kostiumams būdingus priedus – delmonus, jų tradiciją ir interpretacijas pasakojo Klaipėdos etnokultūros centro liaudies dailės studijos koordinatorė, dailininkė Elena Matulionienė.

 

Tradicinių drabužių kirpimo ir siuvimo būdus pristatė sertifikuotos tautinių kostiumų gamintojos dailininkė-dizainerė Diana Tomkuvienė ir VšĮ „Tautinio kostiumo studija“ direktorė Asta Vandytė, paskaitą „Žemaitiškas tautinis kostiumas: tradicija ir dabarties problemos“ skaitė Žemaitijos nacionalinio parko specialistė Aldona Kuprelytė. Aptarti aktualūs klausimai, vyko diskusijos.

 

Seminaro dalyviai lankėsi Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus lietuvių tradicinės aprangos fonduose ir tekstilės atkūrimo dirbtuvėse, kur susipažino su XVIII–XX a. pradžios valstiečių šventinės aprangos kopijomis ir rekonstrukcijomis.

 

 

 

 
   

 

 

 2018 m. lapkričio 29 d. vyko seminaras „Lietuvių tautinis kostiumas: rekonstrukcija, gamyba ir dėvėsena“, skirtas kostiumų rekonstrukcijos bei jų gamybos, teisingos dėvėsenos aktualijoms aptarti. 

 

2018 m. lapkričio 15 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre vyko seminaras „Baltų genčių kostiumai: rekonstrukcija, gamyba ir dėvėsena“. Mokymų metu apžvelgtos kostiumų rekonstrukcijos bei jų gamybos, teisingos dėvėsenos aktualijos. Dalyvavo kultūros centrų, muziejų darbuotojai, tautodailininkai, baltų genčių kostiumų ir juvelyrikos gamintojai, amatininkai, meno kolektyvų dalyviai bei vadovai. LNKC tautinio kostiumo specialistė, tekstilės dizainerė Danutė Keturakienė aptarė LNKC septynių baltų genčių kostiumų kolekcijos sklaidą. Lietuvos teritorijoje gyvenusių baltų genčių – kuršių, sėlių, jotvingių, žemaičių, aukštaičių, lietuvių, žiemgalių – kostiumų kolekcija išsamiai pristato romėniškojo (I–IV a.) ir viduriniojo (V–VIII a.) geležies amžiaus, vikingų laikotarpio (IX–XI a.) ir viduramžių epochos (XIII–XIV a.) nešiosenos ir puošybos tradicijas. Taip pat mokymų dalyviai turėjo galimybę pamatyti keletą kostiumų komplekų ir apžiūrėti drabužių pasiuvimą, medžiagas, apavą, aksesuarus bei juvelyrinius dirbinius.

Archeologas-juvelyras, rekonstruktorius Evaldas Babenskas vedė mokymus apie Lietuvos genčių papuošalų rekonstrukciją, pristatė žymiausių atkastų Lietuvos kapaviečių radinius (sugrupuotus pagal atskiras kategorijas, regionus bei laikotarpius), kuriais remiantis atkuriami juvelyriniai dirbiniai, buities reimenys, ginklai bei aksesuarai bei nustatomi galimi jų nešiosenos tipai. Taip pat lektorius išdėstė, kaip vyksta kostiumų bei juvelyrikos rekonstrukcija, kokias metodais remiamasi, aptarė užsienio šalių istorinių-archeologinių kostiumų atkūrimo pavyzdžius.

Archeologė, tekstilės rekonstruktorė Virginija Rimkutė mokymų dalyje „Archeologinė tekstilė: kaip (re)konstruoti kostiumą?“ išsamiai pristatė kostiumo rekonstravimo etapus: kaip rekonstruojama tekstilė, kaip parenkama siūlų žaliava, kaip karšiama vilna; apžvelgtos įvairios audimo technikos, juostų vijimas, drabužio komplektacija, galima įvairi dėvėsena, remiantis mokslinių tyrimų medžiaga bei kitų šalių praktika. Praktinėje dalyje buvo diskutuojama apie kostiumų gamybos aktualijas, dalijamasi patirtimi, atsakoma į iškilusis klausimus, taip pat pristatyti leidiniai bei informacijos šaltiniai, kur galima rasti informacijos apie kostiumų rekonstravimą, gamybą ir dėvėseną. Buvo demonstruojamos atskiros kostiumo komplektų dalys, mokoma teisingai sukomplektuoti kostiumą.

   

 

2017 m. balandžio 6 d. Zarasų kultūros centre vyko seminaras ,,Tautinis kostiumas šiandien, teisinga dėvėsena". Dalyvavo Zarasų, Salako, Dusetų, Antazavės, Visagino, Ignalinos, Utenos kultūros centrų, mokyklų, bibliotekų, muziejų, nacionalinių parkų darbuotojai, tautodailininkai. Buvo demonstruojamos atskiros kostiumo komplektų dalys. Dalyviai  seminaro metu išmoko teisingai užsirišti galvos dangas t.y. nuometus, didžiąsias skaras. Vyko konsultacijos tautinio kostiumo gamybos klausimais.