LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Publikacijų turinys

L e i d i n i a i

 

Filmas Lietuvio namai / Scenarijaus autorės Nijolė Marcinkevičienė, Vida Šatkauskienė, režisierius Juozas Javaitis. -Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.-  1 DVD.
Kaina 25 Lt.

Metai už stalo. Kalendorinių švenčių ir sezoniniai valgiai / sudarė Nijolė Marcinkevičienė. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009. - 350 p.
Kaina 50 Lt.  

Plačiau...

Lietuvių kalendorinės šventės / Teksto autorė ir sudarytoja Nijolė Marcinkevičienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009.- 1 DVD.
Kaina - 25,42 Lt. Leidinio tikslas – supažindinti žiūrovus su pagrindinėmis lietuvių kalendorinėmis šventėmis, jų apeigomis, papročiais, išryškinti bendras visai Lietuvai prasmes ir parodyti kai kuriuos regioninius skirtumus. Filmuotoje medžiagoje, be visuotinai paplitusių papročių, užfiksuoti ir sakraliausieji laiko momentai, kai tam tikrais veiksmais ir elgesiu siekiama numatyti ir nulemti ateitį, pagerbti mirusių protėvių atminimą.

Levūnų kaimo papročiai / sudarė Nijolė Marcinkevičienė.-Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008.- 164 psl.
Kaina: 10,38 Lt.

Lietuvių tradiciniai valgiai. / Teksto autorė ir sudarytoja Nijolė Marcinkevičienė.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007.- 1 DVD (Serija Gyvoji tradicija).
Kaina 25,64 Lt.

Žmogus ir gyvenamoji aplinka. / Konferencijos medžiaga iš konferencijų ciklo "Būtis, gimtis, mirtis" / Sudarė Nijolė Marcinkevičienė. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007. - 208 p.:iliustr.
Kaina 10,38 Lt.  

Lyčių samprata tradicinėje kultūroje. Konferencijos medžiaga. Konferencijų ciklas: "Gimtis. Būtis. Mirtis. Pasaulėžiūros ir pasaulėjautos aspektai." / sudarė Birutė Imbrasienė ir Vida Šatkauskienė. - Vilnius Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006.- 166 p.
Kaina 10,38 Lt.

Velykų rytą lelija pražydo. Verbų sekmadienis, Velykų, Jurginių papročiai ir tautosaka / Parengė Nijolė Marcinkevičienė, Loreta Sungailienė, Audronė Vakarinienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras,
2006.- 791 p. 
Kaina 25,95 Lt.

Velykų rytą lelija pražydo. Verbų sekmadienio, Velykų, Jurginių tautosaka / Sudarytoja Loreta Sungailienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008.- 2 CD.  
Kaina - 15,38 Lt.
Žmogus ir gyvenamoji aplinka. / Konferencijos medžiaga iš konferencijų ciklo "Būtis, gimtis, mirtis" / Sudarė Rita Balkutė. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005. - 244 p.:iliustr., gaid. 
Kaina 10,38 Lt. 

Kupole rože. Sekminių-Joninių dainuo-jamoji tautosaka / sudarytoja Loreta Mukaitė-Sungailienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2004
Kaina 15,58 Lt.

Angelė Vyšniauskaitė. Lietuvio namai.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999, - 168 p.: iliustr. 
Kaina: 18,68 Lt.   
 

Lietuvių kalendorinės šventės: straipsnių rinkinys/ sudarė Birutė Imbrasienė. – Vilnius, 1990. – 95 p.

Melagio diena
/ sudarė Nijolė Marcinkevičienė. – Vilnius, 1990. – 18 p.

Marcinkevičienė Nijolė. Rasos. Joninės. Kupolės. – Vilnius, 1994. – 32 p.

Marcinkevičienė Nijolė. Pavarėnis. – Vilnius, 1998. – 292 p.

Maistas, jo gamyba ir vaišių papročiai: anketa/ sudarė Birutė Imbrasienė. – Vilnius, 1998. – 39 p.

Lietuvių kalendoriniai metai: anketų rinkinys/ sudarė Juozas Šorys.– Vilnius, 1998.– 95 p.

Atvažiuoja Kalėdos: advento – Kalėdų papročiai ir tautosaka/ sudarė: Skirmantė Valiulytė, Nijolė Marcinkevičienė, Eugenija Venskauskaitė. – Vilnius, 2000. – 191 p.