LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Veiklos kryptys

Papročių ir apeigų poskyris

Susivokus, kad Lietuvai aktualiausios problemos – papročių ir tradicijų niveliacija, tarmių asimiliacija ir nykimas, etnografinių regionų skirtumų nepaisymas, nepatrauklios tradicijų perdavimo formos, prieš penkiolika metų įkurtas poskyris jau pirmoje savo veiklos programoje prioritetu laikė šeimos, kalendorinių, darbo tradicijų, liaudies pasaulėžiūrą atspindinčios medžiagos rinkimą, jos propogavimą. Taip atsirado programa Pietryčių Lietuvos kompleksiniai tyrimai”. Surengta etnografinių ekspedicijų Šalčininkų, Molėtų, Trakų, Švenčionių, Širvintų, Varėnos, Vilniaus rajonuose. Liaudies kultūros archyve sukaupta tūkstančiai saugojimo vienetų vertingos medžiagos. Kaupėsi medžiaga liaudies švenčių žinynui, kuris 1990 metais išleistas knygoje „Lietuvių kalendorinės šventės”. Tais pačiais metais miestų ir rajonų kultūros darbuotojams vyko mokomieji kursai pagal programą „Liaudies šventės ir papročiai”. Lektoriais – folklorinio judėjimo aktyvistai (A. Ragevičienė, Z. Kelmickaitė, A. Stravinskienė ir kt.), mokslinių institutų dėstytojai, istorikai. Tai buvo Papročių ir apeigų poskyrio veiklos pradžia, kai norėta viską aprėpti, dalyvauti visuose etninės kultūros raiškos, sklaidos renginiuose, diskusijose, aktualizuoti vertingiausią liaudiškųjų švenčių paprotinį, tautosakinį palikimą, grąžinti šventėms tikrąsias datas ir pavadinimus, įteisinti liaudies švenčių kalendorių.

Nuo 1994 metų poskyrio veikloje atsiranda nauja kryptis – suaktyvinti etninės medžiagos rinkimą regionuose, suburti veiklių ir patyrusių rinkėjų tinklą. Periodiškai rengiamas konkursas „Etninės kultūros šaltiniai”. Skatinant miestų ir rajonų savivaldybes kartu su įvairiomis valstybinėmis ir visuomeninėmis institucijomis saugoti ir ugdyti savo miesto, regiono tradicinių švenčių gyvybingumą, jų tradicijų ypatumus, rengiamos konkursinės apžiūros „Tradicija šiandien”. Tai ryšys su regionais, jų veiklos pulso jautimas. Šalia organizacines veiklos nuolat vyksta pastovus kultūros paveldo, raiškos dokumentavimas, metodinė veikla. Papročių poskyris prisidėjo prie tokių serijos „Gyvoji tradicija” leidinių, kaip „Atvažiuoja Kalėdos”, „Kupole rože”, visiškai parengta paprotinė medžiaga leidiniui „Velykų rytą lelija pražydo”, filmų ciklas „Lietuvių kalendorinės šventės”(DVD). Šiuo metu poskyris dalyvauja valstybinėje ilgalaikėje programoje „Tradicinės kultūros vertybių registro sudarymas”, renkama etnografinė, tautosakinė medžiaga leidiniui „Lietuvių tradiciniai ir apeiginai valgiai”, neapleidžiant žmogaus gyvenimo tyrinėjimų, buities ir švenčių papročių perimamumo, tęstinumo, regioninio savitumo aspektais.