LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Nuostatai

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ IR JŲ VADOVŲ METŲ NOMINACIJOS AUKSO PAUKŠTĖ BEI NOMINACIJOS GERIAUSIAS METŲ LIAUDIES MEISTRAS IR AUKSO VAINIKAS SKYRIMO IR PREMIJAVIMO
NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos 

  1. Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į mėgėjų meninę kūrybą, jos reikšmę krašto kultūrai, išryškinti ir viešai pristatyti bei pagerbti geriausius metų chorus, folkloro ir šokių ansamblius, teatrus, liaudiškos muzikos kapelas, liaudies muzikos ir pučiamųjų instrumentų orkestrus, jų vadovus, Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas nuo 1999 metų įsteigė meno kolektyvų ir jų vadovų metų nominacijas.

  2. Siekiant palaikyti ir gaivinti nykstančias liaudies dailės tradicijas, atskleisti ir pagerbti talentingiausius meistrus, AUKSO VAINIKU kasmet nominuojami du liaudies meistrai: už liaudies vaizdinę dailę (skulptūra, tapyba, grafika) ir liaudies taikomąją dailę (tekstilė, keramika, taikomieji medžio dirbiniai, kalvystė, juvelyriška, paprotinė dailė – margučiai, verbos, sodai). AUKSO VAINIKAI ir 8 MGL premijos geriausiems meistrams teikiami respublikinėje tautodailininkų parodoje, kuri surengiama kasmet iki gruodžio 31 dienos.

  3. Kiekvienų metų I ketvirtį nominuotų meno kolektyvų viešų koncertų metu Vilniuje laureatams iškilmingai teikiama AUKSO PAUKŠTĖ - kaip garbės, pripažinimo ir įvertinimo ženklas ir 8 MGL premija meno kolektyvo vadovui.

  4. Nominacijas steigia ir skelbia LLKC.

  Choreografijos nominacijos:
  Geriausias šokių ansamblis ir vadovas
  Geriausia vaikų šokių grupė ir vadovas
  Geriausia suaugusiųjų šokių grupė ir vadovas
 
Pučiamųjų orkestrų nominacijos:
  Naujai suspindusi žvaigždė
  Ryškiausia Lietuvos žvaigždė
  Tarptautinio spindesio žvaigždė

  Chorų ir vokalinių ansamblių nominacijos:
  Naujai suspindusi žvaigždė
  Ryškiausia Lietuvos žvaigždė
  Tarptautinio spindesio žvaigždė
  Geriausias vokalinis ansamblis
  Geriausias debiutantas
  Geriausias kamerinis ansamblis

  Teatrų nominacijos:
  Geriausias lėlių teatras ir vadovas
  Geriausias vaikų, jaunimo teatras ir vadovas
  Geriausias suaugusiųjų mėgėjų teatras ir vadovas

  Liaudiškų ansamblių nominacijos:
  Geriausias liaudies instrumentų orkestras ir vadovas
  Geriausias dainų ir šokių ansamblis ir vadovas
  Geriausia liaudiškos muzikos kapela ir vadovas

  Folkloro nominacijos:
  Geriausias kaimo folkloro ansamblis ir vadovas
  Geriausias miesto folkloro ansamblis ir vadovas
  Geriausias vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis ir vadovas
  Geriausi tradicinės instrumentinės muzikos atlikėjai.

  5. Nominacijos skiriamos už reikšmingą, aktyvią pastarųjų metų veiklą: naujų programų parengimą, koncertus, dalyvavimą svarbiausiuose šalies renginiuose, konkursuose pelnytus prizus, projektų (respublikinių ar tarptautinių festivalių, konkursų, seminarų ir pan.) iniciavimą ir realizavimą, garso ir vaizdo įrašų leidybą, iškilių liaudies dailės kūrinių sukūrimą ir pan.

II. Premijų paskirtis ir skyrimas

  1. Premijomis siekiama skatinti kūrybingus meno kolektyvų vadovus, liaudies meistrus, įvertinant geriausius pasiekimus ir veiklą.

  2. Premijos skiriamos už pastarųjų metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą: puoselėjant mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant edukacinę veiklą, tęsiant vietinių senųjų amatų tradicijas, atgaivinant užmirštas technikas bei technologijas, pritaikant jas šiandienos poreikiams.

  3. Premijos teikiamos kartu su AUKSO PAUKŠTE viešose nominacijų teikimo iškilmėse Vilniuje bei  AUKSO VAINIKU respublikinėje tautodailininkų parodoje.

  4. Premijos skiriamos kasmet. Premijos mokamos iš Lietuvos liaudies kultūros centro biudžeto lėšų.

III. Pretendentų siūlymas, skyrimas ir skelbimas

  1. Kandidatus nominacijoms gali siūlyti apskričių, savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, LLKC specialistai, kolektyvų vadovai, visuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos.

  2. Pretendento AUKSO PAUKŠTĖS  nominacijai anketa pateikiama raštu ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. LLKC.

  3. Kandidatams į nominacijas atrinkti sudaromos specialios žanrų komisijos. Jų sudėtį tvirtina LLKC direktorius.

  4. Komisijos kiekvienai nominacijai atrenka po tris kandidatus ir balsavimu iš jų išrenka laureatą; kandidatai ir nominuotieji paskelbiami viešoje nominacijų įteikimo ceremonijoje Vilniuje.

  5. Apie kandidatus nominacijoms ir rezultatus LLKC informuojka žiniasklaidą.

  6. Nominuotieji į tą pačią nominaciją gali pretenduoti ne anksčiau kaip po 5-ių metų.

  7. Tautodailininkai dalyvauja respublikinėje konkursinėje tautodailininkų parodoje, kurios nuostatus tvirtina LLKC direktorius.