Dainų diena 2018
Naujienos
Konkursai eiti tautodailės specialisto ir viešųjų pirkimų specialisto pareigas Lietuvos nacionaliniame kultūros centre
2019-02-05

 

1. Konkursas eiti tautodailės specialisto pareigas

Šias pareigas einančio specialisto veiklos: kuruoti liaudies dailės sritis – tapybą, grafiką, karpinius, kalvystę, taikomąją medžio drožybą, paprotinę dailę; kaupti informaciją apie nūdienę liaudies meno padėtį, rengti metodinę, šviečiamąją ir kitą medžiagą įvairiais kuruojamos srities klausimais. 

Reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų srities išsilavinimą, mokėtį užsienio kalbą, turėti darbo Microsoft Office programiniu paketu įgūdžių, nurodytos srities darbo patirties.

Atlyginimas 1211 Eur (neatskaičius mokesčių). 

Prašymą dalyvauti atrankoje su gyvenimo aprašymu siųsti el. paštu lnkc@lnkc.lt

Skelbimas galioja iki š. m. kovo 7 d.

 

2. Konkursas eiti viešųjų pirkimų specialisto pareigas

Šias pareigas einančio specialisto veiklos: organizuoti ir atlikti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras; rengti viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas, protokolus, sutartis) ir kitus teisinius dokumentus; teikti tvirtinimui einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą, ataskaitą ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka jį paskelbti; registruoti iš Centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją (CPO) per kalendorinius metus atliktus pirkimus registracijos žurnale, tvarkyti vykdomų pirkimų iš arba per CPO dokumentus ir kt.

Reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (pageidautina teisinį), ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje (perkančiojoje organizacijoje); mokėti naudotis centrine viešųjų pirkimų informacine sistema, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, su viešaisiais pirkimais susijusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, dokumentų valdymo taisykles bei gebėti juos taikyti praktiškai.

Atlyginimas 1332 Eur (neatskaičius mokesčių).

Prašymą dalyvauti atrankoje su gyvenimo aprašymu ir rekomendacijomis siųsti el. paštu lnkc@lnkc.lt

Skelbimas galioja iki š. m. kovo 7 d.


 Telefonas pasiteirauti: +370 5 261 1190