LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Choreografijos premijos

CHOREOGRAFIJOS  PREMIJOS   1999, 1997, 1995, 1994, 1993, 1990, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 19825, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1971, 1970, 1969, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958

 

1958 metai

I premija   - J. Lingiui (TRYS MERGELĖS, MEŠKIUKAI)
II premija  - E. Morkūnienei (PLIAUŠKUTIS, SUKTINIS JONKELIS)
III premija - R. Tamučiui (ARUODĖLIS)

1959 metai

I premija   - J. Lingiui (IŠKILMINGASIS TREJINIS, SUVARTUKAS)
II premija  - L. Vaičiulėnienei (SVEIKINAMASIS JONKELIS)
III premija - E. Morkūnienei (KALATINIS)

1960 metai

I premija  - J. Lingiui (ČIŪTYTĖ, JAUNIEJI DARBININKAI, RUGIAPJŪTĖS ŠOKIŲ SIUITA)
II premija  - A. Gužaitytei (ŽĄSELĖ, MANO TĖVELIS BUVO KALVELIS)
III premija - R. Tamučiui (SUK, SUK RATELI)

1961 metai

I premija   - J. Lingiui (DZŪKŲ KADRILIS, TARŠKALIUKAS)
II premija  -J. Gudavičiui (TAIKOS KANKLĖS)
III premija - R. Tamučiui (TRISIŪLĖ)

1962 metai

I premija   - J. Lingiui (PAKELTKOJIS, BITELĖ, KUKURŪZAS ŠILKALAPIS)
II premija  - R. Tamučiui (DRIBSIUKAS)
III premija - J. Daniui (VIŠTYTĖS)

1963 metai

I - J. Lingiui (PORELĖS, DOVANŲ ŠOKIS, ŠALABANAS)
II - J. Gudavičiui (SKEPETINĖ)
III - L. Vaičiulėnienei ( SPALIUKŲ RATUKAS, PUPA)

1964 metai

I premija   - R. Tamučiui (LIUOKSINIS, KUKARDOKAS)
II premija  - M. Vaitulevičiūtei (KADRILIS)
III premija - J. Lingiui (VERPĖJĖLĖ)

1965 metai

I premija   - J. Gudavičiui (Dainų šventės aikštės šokiai)
II premija  - V. Grivickui (Dainų šventės aikštės šokiai)
III premija - L. Vaičiulėnienei (Dainų šventės aikštės šokiai)

1966 metai

II premija - J. Lingiui (GREITPOLKĖ, PADŪKĖLIS)

1967 metai

I premija   - J. Lingiui (DREBULINIS)
II premija  - R. Tamučiui (DRABANTAS, TRIJULĖ)
III premija - D. Radvilavičienė (KAUŠKUTIS)

1969 metai

I premija   - A. Ivanauskienei (ŠĖLTINIS, BURTAI)
II premija  - R. Tamučiui (IŠDAIGININKAI, PLŪKTINIS)
III premija - E. Morkūnienei (ŠOCAS)

1970 metai

I premija   - J. Lingiui (Dainų šventės aikštės šokiai)
II premija  - J. Gudavičiui (Dainų šventės aikštės šokiai)
III premija - M. Vaitulevičiūtei (Dainų šventės aikštės šokiai)

1971 metai

I premija   - J. Lingiui (PAKRĖSTINIS, PATREPSIENIS, VYŽA, RUSNIETIS)
II premija  - J. Gudavičiui (VILIOTINIS)
III premija - E. Morkūnienei (GRŪSTAS)

1974 metai

I premija   - E. Morkūnienei (PASKUTINĖ POLKA, ROKIŠKIO KADRILIS, REKETAS)
II premija  - J. Lingiui (AVINĖLIAI, KRYPUTIS, TOLKAŠOKIS)
III premija - R. Tamučiui (GEGIAVIMAS)

1975 metai

I premija   - J. Lingiui (Dainų šventės aikštės šokiai)7
II premija  - J. Gudavičiui (Dainų šventės aikštės šokiai)
III premija - M. Vaitulevičiūtei (Dainų šventės aikštės šokiai)

1976 metai

I premija    - T. Kalibataitei (ŠAPNAGIŲ POLKA)
II premija  - J. Gudavičiui (APAŠČIOS POLKA, PRIEGALVĖLIS)
                   V. Juozapaičiui  (ŠAPNAGIŲ POLKA)
III premija - D. Radvilavičienei (SVIRTELĖ)
                   V. Baumilui (SVIRTELĖ)

1977 metai

I premija   -  E. Morkūnienei (PASVEIKINIMAS, POLKA "JAUNYSTĖ", PIRKTINIS KADRILIS)
                   A. Bražinskui (PIRKTINIS KADRILIS)
II premija  - R. Tamučiui (AGOTĖLĖ)
                    A. Raudonikiui (PASVEIKINIMAS)
III premija - D. Radvilavičienei (IŠĖJO TĖVELIS Į MIŠKĄ)
                   J. Karosui ir J. Gaižauskui (POLKA "JAUNYSTĖ")

1978 metai

I premija   -  L. Vaičiulėnienei (ŽIEMKENTĖLIAI)                    S. Vainiūnui  (ŽIEMKENTĖLIAI)
II premija  - T. Kalibataitei (LELIŪNŲ KADRILIS)
III premija - M.Vaitulevičiūtei (VOLUNGĖ)
                   A. Bražinskui (VOLUNGĖ)

1979 metai

I premija   -  J. Lingiui (KŪLIMO ŠOKIS, PATUPECKIS, DARBO RANKOS)
                    A. Bražinskui (KŪLIMO ŠOKIS, IŠ APLINKUI, DARBO RANKOS)
II premija  -  R. Tamučiui (ŠAUNIOJI BRIGADA, STUDENTAI TALKININKAI)
                    V. Telksniui (STUDENTAI TALKININKAI)
III premija -  M. Vaitulevičiūtei (IŠ APLINKUI)
                    J. Juozapaičiui (KRIUKININKAI)

1980 metai

I premija   - J. Lingiui (Dainų šventės aikštės šokiai)
II premija  - J. Gudavičiui (Dainų šventės aikštės šokiai)
                   E. Morkūnienei (Dainų šventės aikštės šokiai)
                   M.Vaitulevičiūtei (Dainų šventės aikštės šokiai)
III premija - T. Petreikiui (Dainų šventės aikštės šokiai)
                   K. Motuzai (Dainų šventės aikštės šokiai)

1981 metai

I premija   - T. Kalibataitei (PAROVĖJOS KADRILIS)
II premija  - R. Tamučiui (SIELININKAI)
                   A. Bražinskui (SIELININKAI)
III premija - V. Buterlevičiui (GAILINGIS)
                   V. Juozapaičiui (GAILINGIS)

1982 metai

I premija   - V. Buterlevičiui (SLINKIS)
                   B. Kutavičiui (SLINKIS)
II premija  - A. Kondratavičiui (STRAPČIUKAS)
                   L. Povilaičiui (STRAPČIUKAS)
III premija - L. Kisielienei (RYTAGONĖ)
                   A. Rapkevičienei (LINELIAI, RUGELIAI)
                   A. Lapinskui (RYTAGONĖ)

1983 metai

I premija   - N. Vasylienei (NAUJIENOS, ŽIRGINĖLIŲ ŠOKIS)
                   V. Montvilai (DZŪKIJA)
II premija  - R. Tamučiui (STATYSIM PIRKUTĘ, DZŪKIJA)
                  J. Gaižauskui (ŽIRGINĖLIŲ ŠOKIS)
III premija - G. Vaitkevičienei (GINUČIŲ KADRILIS)
                   A. Masėnienei ( STATYBININKŲ ŠOKIS) 

1984 metai

I premija    –  B. Navickaitei (DŪZGIA STAKLĖS)
                      J. Anrejavui   (DŪZGIA STAKLĖS)
II premija  –  M. Vaitulevičiūtei (PRADALGIUOS)
                     V. Juozapaičiui   (PRADALGIUOS)
III premija -  R. Tamučiui  (MOTINĖLĖ  OBELĖLĖ)
                    L. Povilaičiui  (MOTINĖLĖ  OBELĖLĖ)
III premija - J. Gudavičienei (LINKSMOS MĮSLĖS)
                    A. Lapinskas  (LINKSMOS MĮSLĖS)

1985 metai

I premija   –  J. Gudavičiui (Dainų šventės aikštės šokiai)
                     K. Motuzai (Dainų šventės aikštės šokiai)
                     V. Buterlevičiui (Dainų šventės aikštės šokiai)
II premija  -  M. Vaitulevičiūtei (Dainų šventės aikštės šokiai)
                     R.Tamučiui (Dainų šventės aikštės šokiai)
III premija -   D. Radvilavičienei (Dainų šventės aikštės šokiai)
                     L. Vaičiulėnienei (Dainų šventės aikštės šokiai)
                     S. Idzelevičienei (Dainų šventės aikštės šokiai)
                     E.Morkūnienei (Dainų šventės aikštės šokiai)

1986 metai

I premija   – J. Gudavičiui (ŽIEDELIS, GRYBAUTOJAI)
                    A. Bražinskui  (GRYBAUTOJAI)
II premija  – T. Kalibataitei  (MAINYTINIS, SUBATVAKARIS)
                    V. Juozapaičiui (KUPOLIŲ RATELIS)
III premija – E. Morkūnienei (RATELINĖ  POLKA)
                    L. Povilaičiui   (RATELINĖ  POLKA)
                   G. Juknevičienei (KUPOLIŲ RATELIS)
                    V. Aleksandravičiui (MAINYTINIS, SUBATVAKARIS)

1987 metai

I premija   – T. Kalibataitei (ROLENDERIS)
                    A. Klovai  (ROLENDERIS)
II premija  – D. Radvilavičienei (SENOVINIS  SPACIERIUS)
                    P. Budginui (SENOVINIS  SPACIERIUS)
III premija -  T. Kalibataitei ( JURGINĖLIS)
                    T. Bajorui     ( JURGINĖLIS)

1988 metai

I premija   –  neskirta
II premija  –  neskirta
III premija -  Vl. Ūsovui  (SENA  POLKA)
                    T. Raišuotienei (KALTANĖNIŠKĖ)

1990 metai

I premija   –  T. Kalibataitei (OPSTAINAS)
                     V. Aleksandravičiui  (OPSTAINAS)
                     S. Idzelevičienei (CARMENSITA)
II premija  –  R. Mačiukienei  (MALŪNININKAI)
                     A. Baužiui  (MALŪNININKAI)

1993 metai (kolektyvų vadovams)

I premija   –  Vaikų tautinių šokių liaudies ansamblio “Želmenėliai” vadovei    ALDONAI  MASĖNIENEI
II premija  –  Vaikų tautinių šokių liaudies ansamblio “Kauškutis” vadovams   JOLANTAI  TENDIENEI  IR  GINTARUI  GRINKEVIČIUI
III premija - Tautinių šokių liaudies ansamblių “Linas” ir “Grandinėlė” meno vadovei ZITAI  RIMKUVIENEI

1994 metai

I premija   –  V. Buterlevičiui  (STARKUS)
                     V. Klovai   (STARKUS)
II premija  –  neskirta
III premija -   neskirta

1995 metai

I premija   –  V. Buterlevičiui (ŽOLYNĖLIS)
                     A. Bražinskui (ŽOLYNĖLIS)
II premija  –  R. Tamučiui  (TRIKERTIS  JONKELIS)
                     R. Stančiauskui   (TRIKERTIS  JONKELIS)
III premija –  neskirta

1997 metai

I premija   –  D. Radvilavičienei (ŽIUŽIS, PEMPEL)
                     P. Budginui  (ŽIUŽIS, PEMPEL)
II premija  –  L. Kisielienei  (MANO PROTĖVIŲ ŽEMĖ)
                    J. Baltramiejūnaitei   (MANO PROTĖVIŲ ŽEMĖ)
III premija -  neskirta

1999 metai (D. šv. fondo ir LLKC)

I premija   – L. Kisielienei (KUBILINIS)
                   J. Baltramiejūnaitei (KUBILINIS)
II premija – U. Zanevičiūtei (VERBELĖ)
                   L. Povilaičiui (VERBELĖ)
II premija -  R. Markūnui (KVIESTINĖ )
                   R. Šiugždiniui (KVIESTINĖ )
III premija - R. Markūnui (ANELIUKĖS  POLKA)
                   R. Šiugždiniui (ANELIUKĖS POLKA)
III premija – L. Vaičiulėnienei  (ŽEMAIČIŲ ŠONINIS)
                   Pr. Razmui (ŽEMAIČIŲ  ŠONINIS)