Dainų diena 2018
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

RIMANTAS DULKĖ – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 261 0995
El. p. ukis@lnkc.lt

Alfredas Mickus - Specialistas vadybininkas

Tel. (8 5) 212 4033
El. p: alfredas.mickus@lnkc.lt
RENATA RADAVIČIŪTĖ - Kalbos tvarkytoja

Tel. (8 5) 261 4509
El. p: redaktore@lnkc.lt
INGRIDA MUŠEIKIENĖ - Administracinės veiklos koordinatorė

 Tel. (8 5) 261 1190, 261 2540
 El. p: lnkc@lnkc.lt
ENRIKA STANEVIČIENĖ - Personalo, raštvedybos  specialistė

 Tel. (8 5) 261 2103
 El.p: personalas@lnkc.lt

DAIVA JONAUSKIENĖ - Viešųjų pirkimų specialistė

Tel. (8 5) 262 6155
El.p: daiva.jonauskiene@lnkc.lt

RIMANTAS MOTIEJŪNAS - budėtojas

Tel. (8 5) 261 3774

GALINA ŽILIENĖ - budėtoja

Tel. (8 5) 212 0530

RIMANTAS DAUGĖLA - vairuotojas

Tel. (8 5) 261 0995

MANTAS LEKARAUSKAS - vairuotojas

Tel. (8 5) 261 0995

Skyriaus nuostatai