LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Atviri duomenys


Čia skelbiami Lietuvos nacionalinio kultūros centro tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais LNKC disponuojamais duomenimis. Duomenys teikiami neatlygintinai.

Atviri duomenys - laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.


Lietuvos kultūros centrų statistiniai duomenys