LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Dudutis 2022

VII Skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalis

2022 m. spalio 15 – 16 d., Zarasai

 

 

Festivalis rengiamas nuo 2010 m. kas dvejus metai vis kitame Aukštaitijos mieste. Festivaliu siekiama puoselėti skudučiavimo tradiciją, aktyvinti skudutininkų judėjimą, skatinti kurtis naujus bei remti veikiančius skudučių ansamblius, teikti metodinę pagalbą kolektyvų vadovams. Festivalyje dalyvauja bendrojo lavinimo, muzikos mokyklų, universitetų tiek atskiri, tiek folkloro ansambliams ar liaudies instrumentų orkestrams priklausantys vaikų ir suaugusiųjų ansambliai. Skudučiai – populiarus ir muzikos pedagogų, vaikų bei mėgėjų meno kolektyvų mėgstamas instrumentas, turintis senas ir unikalias liaudiškojo muzikavimo tradicijas.

 

Raštas ir nuostatai

Anketa

Paraiška

Natos

 

 

   Jolanta Kisielytė-Sadauskienė, tel.: (85) 261 2939, j.kisielytе@lnkc.lt

 


 

Skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalio „Dudutis" archyvas: 2019 2017  2015  2011  2013  2010