LNKC logotipas

Dainų diena 2018
RESPUBLIKINIAI CHOREOGRAFŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI

 

2021 m. rugsėjo 20–24 d. Birštono kultūros centre vyko kasmečiai choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursai, kuriuose dalyvavo 213 moksleivijos ir suaugusiųjų šokių kolektyvų vadovai, choreografai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos.

Kursų metu vyko teorinės ir praktinės veiklos, išmokta 16 įvairioms amžiaus grupėms skirtų liaudiškų šokių, iš kurių 10 naujai sukurtų, peržiūrėta šokių vaizdo medžiaga, dalytasi gerąja darbo patirtimi, diskutuota šokėjų motyvacijos klausimais, tartasi dėl koronaviruso nukeltų renginių organizavimo tvarkos.

Šokių mokymams vadovavo 13 baletmeisterių, paskaitą „Psichologinio imuniteto kūrimosi ABC“ ir praktinius mokymus vedė lektorė Lidija Laurinčiukienė, tautinių kostiumų dėvėsenos ypatumais dalijosi LNKC tautinio kostiumo specialistė Danutė Keturakienė, nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius Dainius Numgaudis pristatė Lietuvos moksleivių dainų šventės pasirengimo ir organizavimo galimybes 2022 m.  Kursų dalyviai galėjo įsigyti sceninių šokių knygų, išmoktų šokių garso, vaizdo įrašų, Birštono Kurhauze kursų dalyviams koncertavo Ramūnas ir Aušra Difartai.

Lietuvos choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursai rengiami nuo 1953 m. Tai vieninteliai išplėstiniai profesinės kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursai, skirti šalies kultūros centrų choreografams, aukštųjų mokyklų šokių ansamblių vadovams, gimnazijų, bendrojo ugdymo, meno, muzikos ir choreografijos mokyklų, privačių ir nepriklausomų šokių studijų mokytojams, užsienio šokių kolektyvų vadovams.