LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Būdas 2021

 

Viršelyje:
Vilniaus senamiestis nuo Gedimino kalno. 2000 m. Arūno Baltėno nuotrauka

„Būdas“ Nr. 6, 2021

Pokalbis prie Vilnelės. Kalbiname 80-metį mininčio Lietuvos nacionalinio kultūros centro vadovą Saulių LIAUSĄ | 1

Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija
Austė NAKIENĖ. Išrašė raštelį kaip bitė korelį. Sveikiname profesorę Daivą RAČIŪNAITĘ-VYČINIENĘ! | 8

Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui - 8 0
Prie svarbiausių vertybių lopšio. Pokalbis su etninės kultūros puoselėtoja Vida ŠATKAUSKIENE | 10
Festivalyje „BALTICA“ – „Protėvių audos“. Vytauto DARAŠKEVIČIAUS nuotraukos | 22

Moksliniai tyrimai
Gaila KIRDIENĖ. Vieno tošies atviruko pėdsakais: lietuviai ir latviai tremtiniai Zavodovkos apylinkėse, Krasnojarsko krašte. I d. | 24

Pažintys
Lietuviškų žodžių viltis. Pokalbis su vienu iš žurnalo redaktorių Liudviku GIEDRAIČIU | 37
Puvočių ir Merkio išsupta. Pokalbis su etnologe Nijole MARCINKEVIČIENĖ | 53

Skaitymai
Ananda K. KŪMARASVAMIS. Pirmykštė mąstysena | 70

Tautodailė
Asta VALIUKEVIČIENĖ. Kelios mintys apie tautodailę ir jos dabartį | 79

Atmintis
Gražina MARTINAITIENĖ. Kai sirpo vyšnios Suvalkijoj... I d. | 83

Stovyklos
Arijana KOTOVA. Su laisvės kovotojais rankom susikibus | 92


 

Viršelyje:
Buivydų piliakalnis Neries regioniniame parke (Vilniaus r.) 2021 m.
Gyčio GRIŽO nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 5, 2021

Kintanti Europa: Marijos Gimbutienės priešistorės modeliai.
Pasivaikščiojimas su archeologe po parodą „Deivės ir kariai: Marijai Gimbutienei – 100“ | 1

Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Perkūno raugas | 15
Rimvydas LAUŽIKAS. Cepelinai ar zrazai? Gastronominio tapatumo grupės
Lietuvoje 2020-aisiais | 24

Atmintis
Jūratė GUDAITĖ. Dar nematyti senosios Lietuvos vaizdai | 35
Aistė PETRAUSKIENĖ. Partizaninis karas XXI amžiaus žmogaus akimis | 48
Valdas STRIUŽAS. Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapai | 50

Skaitymai

Tomas SINGERIS, Ketrin KAPLINSKI. Kultūrinis kompleksas | 69

Atmintis
Lina LEPARSKIENĖ. Piligrimystė į Rodūnę.
Apie išnykusį litvakų pasaulį ir geraširdį išminčių Chafecą Chaimą. Pokalbis su jidiš paveldo tyrinėtoju Dovydu KACU. | 74

Festivaliai
Dainius RAZAUSKAS Ra(u)gutis „Juodaragyje XXI“ | 90
Simonas RUPŠYS. „Mėnuo Juodaragis XXI“ | 93

 

 

Viršelyje:
Arūno Baltėno nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 4, 2021

TURINYS:

Tapatybė be įvaizdžio. Pokalbis su kultūros istorike, menotyrininke Margarita MATULYTE apie parodą "Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė... Čiabuvių pasakojimai"| 1

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. Žmogaus sutvėrimas | 12

 Baltai

Simkalos skydas. Pokalbis su Žiemių prado „Simkalos“ asociacijos vadovu Andriumi BITAIČIU apie Žiemgalos istoriją ir jos tyrimus | 25

 Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Lina LEPARSKIENĖ, Arturas VALIAUGA. „Kopiame į aukštą kalną, į Marijos pilį“. Krekenavos Žolinės atlaidai | 37

 Skaitymai

Eglė BEINORIENĖ. Elenytė ir jos upės: psichoanalitinis žvilgsnis į pasaką | 45

 Pažintys

Arklys duonpelnys. Pokalbis su Arklio muziejaus šeimininkais Mindaugu KARČEMARSKU ir Egidijumi MUSTEIKIU | 61

 Atmintis

Apolonija ZIMKUVIENĖ. Iš Arklio muziejaus istorijos. 2 d. | 71

 Knygos

Marijus ŠIDLAUSKAS. Ne tik publicistikos istorijai. Apie knygą "Ko mums šiandien trūksta? Povilo Višinskio publicistika" | 79

 Festivaliai

Laima PURLIENĖ. Apie pescyvalį „Čiulba ulba“ Marcinkonysna | 85

 

 

 

Viršelyje: Žemaičių Kalvarija. Plungės r., 2014 m. Arūno Baltėno nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 3, 2021

TURINYS:

Vytautui Mačerniui – 100
Viktorija DAUJOTYTĖ. Vytauto Mačernio „Vizijos“: krašto ir sielos vaizdai | 1

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
Filomena KAVOLIŪTĖ. Krašto gamta Lietuvos vietovių varduose | 8

Moksliniai tyrimai
Jolanta ZABULYTĖ. Kalvio portretas tradicinėje kultūroje | 17

Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai – 250
Rasa ŽUMBAKIENĖ. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taislius augyminis“. Atminimo ženklai | 27

Moksliniai tyrimai
Rimvydas LAUŽIKAS. Lietuvos obelų mikroistorijos | 40

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
,,Su daliu ir grybauc gerai...“. Pokalbis su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos specialiste etnokultūrininke Dalia Blažulionyte | 50

Skaitymai
Daizetsas Teitaras SUDZUKIS. Aukščiausias dvasinis idealas | 61

In memoriam
Dainius RAZAUSKAS. Galiausiai – nubusti. Andrių KONICKĮ išlydint | 64

Diskusijai
Dainius RAZAUSKAS. Asmenvardžių rašyba: „problema“, kurią laikas „išspręsti“. II dalis: orientalistika | 66

Lietuvos totorių kultūros metams
Lina LEPARSKIENĖ. Lietuvos totoriai. Totoriškumas šventose knygose ir avinėlio aukojime | 74

Atmintis
Eglė RAIŠIENĖ. Kupiškėniški rašymai | 83
Apolonija ZIMKUVIENĖ. Iš arklio muziejaus istorijos | 90


 

Viršelyje:

Pročkelė Antanina Želvienė, Pikeliai, Mažeikių r. 2018 m.
Arūno Baltėno nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 2, 2021

TURINYS:

„Man gražu, kaip jie gyvena“. Pokalbis su fotomenininku Arūnu BALTĖNU | 1

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. Sutvėrimas šalčiu | 13
Jolanta ZABULYTĖ. Kalvio portretas mitologijoje | 21
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Ožys ir jo garsinė aplinka, III dalis: Pakeistas balsas ir „Oželio dainos“ | 32

Marijai Gimbutienei – 100
Viktorija DAUJOTYTĖ. Kad tęstųsi Marijos Gimbutienės skaitymai | 41

Moksliniai tyrimai

Metų šešėlyje. Vyresnio amžiaus žmonių (nu)vertinimas Lietuvoje. Pokalbis su sociologe Gražina RAPOLIENE | 44

Požiūris

Gražina KADŽYTĖ. Žmogaus pilnatvė tęsiasi nuo aušros iki saulėlydžio | 52

Moksliniai tyrimai

Modesta PAKALNYTĖ. Lietuvos parapijų špitolės ir špitolininkai katalikiškosios Apšvietos epochoje | 65

Pažintys

„Mylakit tik lietuvišku alum“. Pokalbis su aludariu Simonu GUTAUTU | 68

Požiūris

Dainius RAZAUSKAS. Asmenvardžių rašyba: „problema“, kurią laikas „išspręsti“. I dalis: lituanistika | 78

Išlydint

Marija ZAVJALOVA. Tamarą SUDNIK palydint (1939 01 17–2021 03 05) | 87

Žmonės pasakoja

,,Purpt iš sterblės ir bėgčiu tolyn kaip pamokinti“. Pasakoja Vanda EINORYTĖ-KUČINSKIENĖ | 89

Viršelyje:

Žiūrai ir Ūla. Arūno BALTĖNO nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 1, 2021

TURINYS:

Marijai Gimbutienei – 100

Ingė LUKŠAITĖ. Ar pažįstame Mariją Gimbutienę? Kelias į tėvynę per tūkstantmečius | 1
Viktorija DAUJOTYTĖ. Marija Gimbutienė: istorija su heroje moterim | 6
Austė NAKIENĖ. Marijos Alseikaitės studijų metų darbai: Vilniaus krašto tautosakos rinkimas ir jos tyrimas | 10

Moksliniai tyrimai

Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Ožys ir jo garsinė aplinka, II dalis: Ožio ragas ir ožio koja | 17
Dainius RAZAUSKAS. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: ČIUŽĖ, arba GUŽĖ | 23

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas

Rūpinantis tautodailės gyvybingumu. Pokalbis su Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininku Jonu RUDZINSKU | 30

Tautodailė

Asta VALIUKEVIČIENĖ. 2021-ųjų metų tautodailės žvaigždės. Šešioliktoji konkursinė ,,Aukso vainiko“ paroda | 35
2020 metų Monikos Bičiūnienės premijos laureatai | 43
Plazdantys gandrų sparnai. Pokalbis su tautodailininku Raimondu ŠALAŠEVIČIUM | 46

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Skirmantė RAMOŠKAITĖ. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado naujienos | 52
„Kiek atmenu, vis zurzu dainas...“ Pokalbis su ilgamete Žiūrų etnografinio ansamblio vadove Marcele PAULAUSKIENE | 60

Atmintis

Iš Jono TRINKŪNO užrašų apie Ūlos kraštą | 70

Lietuvos totorių metams

Lina LEPARSKIENĖ. Lietuvos totoriai: nuo Butrimonių iki Subartonių | 79

Iš Gudijos

Marija VINIKAVA, Irina DYDIŠKO. Baltarusijos Panemunės regiono tradicinis kostiumas. Žiemos kolekcija | 89