LNKC logotipas

Dainų diena 2018
RESPUBLIKINIAI CHOREOGRAFŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI

 

2020 m. rugsėjo 21–25 d. Birštono kultūros centre vyko kasmečiai choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursai, kuriuose dalyvavo 223 moksleivijos ir suaugusiųjų šokių kolektyvų vadovai, choreografai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos.

Kursų metu vyko teorinės ir praktinės veiklos, išmokta 17 įvairioms amžiaus grupėms skirtų liaudiškų šokių, peržiūrėta šokių vaizdo medžiaga, dalytasi gerąja darbo patirtimi, vestos diskusijos šokėjų motyvacijos klausimais, aptarti įvykę renginiai, tartasi dėl koronaviruso atšauktų renginių nukėlimo datų.

Šokių mokymams vadovavo 12 baletmeisterių, paskaitą-praktikumą apie vadovo charizmą ir komunikabilumą vedė aktorius, VDU docentas Vytautas Kontrimas, kursų dalyviai galėjo įsigyti sceninių šokių knygų, išmoktų šokių garso, vaizdo įrašų.  

Lietuvos choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursai rengiami nuo 1953 m. Tai vieninteliai išplėstiniai profesinės kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursai, skirti šalies kultūros centrų choreografams, aukštųjų mokyklų šokių ansamblių vadovams, gimnazijų, bendrojo ugdymo, meno, muzikos ir choreografijos mokyklų, privačių ir nepriklausomų šokių studijų mokytojams, užsienio šokių kolektyvų vadovams.