LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Teatrai. Aukso paukštė 2019

Nominacija „Geriausias vaikų, jaunimo (moksleivių) teatras ir vadovas“

 

Pretendentai:

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vaidybos studija „Trepsė“ ir vadovė Rimutė Svytytė;

Molėtų kultūros centro teatro studija „Remarka“ ir vadovė Jolanta Žalalienė;

Radviliškio miesto kultūros centro teatras „Balta“ ir vadovė Rasa Atkočiūnienė.

 

Laureatas:

Molėtų kultūros centro teatro studija „Remarka“ ir vadovė Jolanta Žalalienė

Kaip teigia teatro įkūrėja ir režisierė Jolanta Žalalienė, kelias į „Remarką“ buvo labai tikslingas, kūrybingas ir ambicingas. 1996 m. jauna režisierė Molėtų gimnazijoje subūrė popamokinės veiklos dramos būrelį. Nuo pat susikūrimo pradžios teatro būrelis tapo populiarus ir noriai lankomas jaunuomenės. Kolektyvas aktyviai dalyvavo gimnazijos renginiuose, sociokultūriniame gyvenime, teatrų festivaliuose, statė spektaklius. 2004 m. respublikinio teatrų festivalio „Tiesiai į tašką“ organizatoriai pageidavo, kad visi dalyvaujantieji turėtų pavadinimus – taip atsirado „Remarka“.

Aktyvią teatrinę veiklą teatro studija pradėjo 2012 m., tapusi Molėtų kultūros centro kolektyvu. Kasmet studiją lanko nuo 15 iki 40 jaunųjų aktorių. Šiuo metu studijoje 20 dalyvių nuo 15 iki 19 metų.

 Pirmąją studijos trupę sudarė 10 narių, kuriuos suvienijo meilė teatrui. Su spektakliu „Siena“ pagal Justino Marcinkevičiaus miesto poemą „Siena“ 2013 m. jie debiutavo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūroje-šventėje „Šimtakojis“ ir tapo laureatais. „Remarka“ atvėrė duris žiūrovams ir pradėjo keliones po Lietuvą: dalyvavo tarptautiniuose vaikų ir jaunimo teatrų festivaliuose „Troškimai“ Anykščių r., Troškūnuose (2013 m.), „Vivo Avanscena“ Kaune (2013, 2017, 2019 m.), „Mažoji Melpomenė“ Plungėje (2014, 2016 m.). „Remarkiečiai“ noriai vyksta į Lietuvoje rengiamus teatrų festivalius „Bildučiai“ Ignalinoje (2016, 2017 m.), „Nenuoramos“ Ukmergėje (2017, 2018 m.), „Atviras teatras 24“ Klaipėdoje (2017, 2019 m.).

Ryškiausi studijos spektakliai: „Siena“ pagal J. Marcinkevičiaus poemą „Siena“ (2013 m.), „Sakmė apie Kumeliuką“ pagal Gintauto Dabrišiaus poemą „Žirgo poema“ ir Juditos Vaičiūnaitės eilėraščius (2015 m.), „Bardakas“ pagal George‘o Orvelo „Gyvūlių ūkis“ (2017 m.), „No Skip“ pagal Justo Tertelio pjesę „Legenda apie NAOU“ (2019 m.). Šie studijos spektakliai buvo įvertinti ir pelnė Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis“ apdovanojimus (2013, 2015, 2017, 2019 m.). 2018 m. „Remarka“ Alantoje surengė įspūdingą XIII Lietuvos mėgėjų teatro šventę „Tegyvuoja teatras“, sėkmingai dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ Teatro dienoje „Sau, tautai, žmonijai“ – parodė muzikinę-poetinę kompoziciją „Nematomo žirgo istorija“. Dabar „Remarka“ Molėtuose jau yra reiškinys. Tai jaunų ir pilietiškų žmonių trupė, dalyvaujanti ne tik Molėtų kultūros centro organizuojamuose renginiuose, bet ir sociokultūriniame gyvenime, inicijuojanti socialines akcijas prieš smurtą ir patyčias. Teatras yra galinga priemonė išreikšti savo gyvenimo poziciją.

 

Jolanta Žalalienė (g.1968 m. rugsėjo 17 d. Molėtuose) 1990 m. baigė Klaipėdos universiteto Menų fakultetą ir įgijo saviveiklinio teatro režisierės, švietimo darbo organizatorės išsilavinimą. Režisierė siekia jauną asmenybę ugdyti teatru, išlaisvinti kūrybiškumą, padėti įgauti artistinės drąsos, išsiugdytus gebėjimus panaudoti sociokultūriniame gyvenime.

Aktyvi ir pilietiška režisierė jau tris dešimtmečius inicijuoja ir režisuoja teatralizuotus Molėtų jaunuomenės koncertus, skirtus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui paminėti. Nuo 2015 m. ji tradicinio tarptautinio liaudiškos muzikos ir šokių festivalio „Ežerų sietuva“ ir kasmetės miesto šventės „Molinės Molėtuose“ Jaunimo dienos scenarijaus autorė ir režisierė.

J. Žalalienė – tikra lyderė, savo srities profesionalė, kurianti palankią aplinką kūrybai, nuolat reflektuojanti, siekianti tobulėti pati ir skatinanti tobulėti kitus. Molėtų gimnazijoje teatro vyr. mokytoja dirbanti režisierė teigia, kad mokytojams svarbu nepamiršti, jog svarbiausia yra ne užduotis ar veikla, bet jos kryptingumas. Kaip teatro mokytoja, dalyvauja Molėtų gimnazijos tarptautiniuose projektuose, savo įgytomis žiniomis dalijasi respublikiniuose seminaruose.

Vadovė už ištikimybę teatrui bei teatrinės kultūros sklaidą rajone pelnė ne vieną Molėtų rajono savivaldybės mero padėką, 2013 m. jai įteiktas svariausias mero apdovanojimas – „Padėkos angelas“.

Nuo 2017 m. J. Žalalienė yra Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos narė.

„Dar studijų metais patikėjau ir įtikėjau, kad Teatras – tai šventovė. Dirbk šventai arba nešdinkis lauk. Scena – tai vieta, į kurią lipti gali tik „nusiavęs batus“. Taip ir žaidžiam, ir tikim visi, kurie ateina į studiją. Visi laikomės šių trijų principų: palik rūpesčius kaip purvinus batus už durų; nevaidink draugo sąskaita; mažų vaidmenų nėra, yra tik maži aktoriai. Mano pagrindinis tikslas – ugdyti teatru. Esu įsitikinusi, kad, patikėję teatro magija, mes galim pakeisti pasaulį. Faktas, jog norinčių lankyti studiją ir ateinančių kasmet ne mažėja, bet daugėja, yra svarus įrodymas, kad einame TUO keliu“, – sako režisierė.

Vadovės kredo: Plaukia jūroj lagaminas, o jame dramblys, jeigu netiki – išeik.

Teatro adresas: Inturkės g. 4, Molėtai, el. p.: moletukultura@gmail.com

 


 

Nominacija „Geriausias vaikų, jaunimo (moksleivių) teatras ir vadovas“

 

Pretendentai:

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos Talentų klubas ir vadovė Violeta Serbintienė;

Tauragės moksleivių kūrybos centro teatro studija „Pilies teatras“ ir vadovė Jolanta Kazlauskienė;

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos teatro studija „N-7“ ir vadovė Janina Matekonytė-Antanėlienė

 

Laureatas:

Tauragės moksleivių kūrybos centro teatro studija „Pilies teatras“ ir vadovė Jolanta Kazlauskienė

 

Teatro studija įkurta 1990 m. Šiuo metu ją lanko 33 jaunieji aktoriai nuo 14 iki 20 metų. Prireikus vyresnio amžiaus personažų, spektakliuose dalyvauja buvę studijos mokiniai arba Tauragės moksleivių kūrybos centro darbuotojai. Kolektyvui vadovauja Jolanta Kazlauskienė. Ryškiausi spektakliai: „Fragmentai“ Sofoklio, Euripido ir šiuolaikinių lietuvių rašytojų motyvais, „Vinys“ pagal Giedrės Kazlauskaitės apysaką „Leta“, „Kuo kvepia atostogos?“ pagal Rimanto Černiausko „Slieko pasaką“, „PK testas“ pagal Saros Poisson novelę „Paskutinis kąsnelis“, „Kai nesimiega...“ pagal Rūtos Kvaščevičiūtės pjesę „Jei nesimiega...“, „Būti kartu? Misija neįmanoma!“ pagal Eckarto von Hirchauseno knygą „Iš kur ateina meilė?“, „Pinklės“ pagal Saros Zarr romaną „Kaip išsaugoti gyvenimą“, „Musė“ pagal Daivos Čepauskaitės to paties pavadinimo pjesę, „Vainikas babūnei” ir kt.

Penketą metų „Pilies teatras“ organizavo Tauragės rajono, o vėliau ir visos apskrities mokyklinių teatrų festivalį „Melpomenės globoje“. 2008 m. ir 2010 m. surengė respublikinį vaikų ir jaunimo teatrų festivalį „Scenos draugai“, 2009 m. – Lietuvos mėgėjų teatro šventę „Tegyvuoja teatras“, 2003 m. ir 2017 m. – Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventės „Šimtakojis“ regioninius turus, 2019 m. – Klaipėdos universiteto absolventų mokyklinių teatrų festivalį „Aitvarai“.

Teatras noriai vyksta į Lietuvoje rengiamus festivalius, ypač mielai dalyvauja savo artimiausių kaimynų jurbarkiečių renginiuose – tarptautiniame vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje „Vaivorykštė“ (2000, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 m.) ir tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Senjorai ir jaunystė“ (2005, 2007 m.). Dalyvavo mokyklinių teatrų šventėje „Aitvarai“ (2001, 2004, 2005, 2015, 2016, 2017, 2018 m.), gatvės spektaklių festivalyje „Gatvės atostogos“ Druskininkuose (2009 m.), Klaipėdos apskrities vaikų teatrų festivalyje „Teatro uostas“ (2011 m.), festivalyje „Teatrinės ir kino improvizacijos“ Palangoje (2012 m.), vaikų ir jaunimo teatrų šventėse „Šakietukas“ ir „Nenuoramos“ Ukmergėje (2014 m.), respublikiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Kvartetas“ Tauragėje (2014, 2016 m.) ir kt. Kolektyvas aktyviai vykdo meninius projektus ir su užsienio šalių partneriais.

Teatro jaunimo ir suaugusiųjų jungtinė grupė 2003 m. dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje, o 2014 m. jaunimo grupė – Lietuvos dainų šventės Teatro dienoje. 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ Teatro dienoje „Sau, tautai, žmonijai“ rodė poetinę kompoziciją „O Lietuva kaip geras mano draugas“. Studentų grupė 2014 m. su spektakliu „Jeigu tai žinotume...“ dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“ ir tapo diplomantais. 2015 m. Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ kolektyvas nominuotas kaip „Ryškiausias sezono debiutas“. 2018 m. „Atspindžiuose“ parodytas spektaklis „Musė“, o pagrindinio vaidmens atlikėja nominuota kaip „Ryškiausia sezono aktorė“. Tauragiškiai – Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis“ rajoninių ir regioninių turų dalyviai (2001, 2003, 2005, 2009, 2017 m.), diplomantai (2001 m.) ir laureatai (2017, 2019 m.).

 

Jolanta Kazlauskienė (g. 1962 m. gegužės 20 d. Telšiuose) 1985 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus, įgijo lietuvių kalbos mokytojo, užklasinio darbo (teatro meno) metodininko kvalifikaciją. 1999 m. jai suteikta teatro mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija. 2012 m. baigė Klaipėdos universiteto menotyros studijų krypties teatrologijos studijų programą, jai suteiktas teatrologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Jolanta ne tik „Pilies teatro“ režisierė, bet ir Tauragės moksleivių kūrybos centro direktorė, įstaigai vadovaujanti jau arti 30 metų. Kūrybinė veikla su „Pilies teatru“ – tai jos papildomos pareigos, dirbant ne visu krūviu (6–8 savaitinės valandos).

Vadovė už ištikimybę teatrui bei teatrinės kultūros sklaidą rajone pelnė ne vieną Tauragės rajono savivaldybės mero padėką. 2006 m. po „Pilies teatro“ gastrolių Italijoje jai įteikta Tauragės apskrities viršininko administracijos padėka už Tauragės vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje. 2011 m. pelnytas Tauragės metų moters titulas. 2018 m. Tauragės gyventojai balsuodami ją įrašė į Šimtmečio tauragiškių sąrašą. Taip pačiais metais įteikta Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko ir Seimo narės Aušrinės Norkienės padėka už ilgametį, nuoširdų ir kūrybingą darbą ugdant vaikus, 2019 m. – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėka už nuoširdų pedagoginį darbą ir svarų indėlį į rajono mokinių kūrybinės saviraiškos ugdymą.

Pasak režisierės, teisus Henrikas Ibsenas, sakydamas, kad žmogaus siela – jo darbai. Dirbti reikia tai, ką tikrai nuoširdžiai myli, kas artima sielai.

J. Kazlauskienės hobis nesikeičia nuo pat vaikystės – tai teatras, o kai hobis sutampa su darbu, tuomet darbas tampa didžiausiu gyvenimo malonumu.

Teatro adresas: Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė, 72215, el. p. tauragespilis@gmail.com