LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Choreografijos kolektyvai. Aukso paukštė 2018

Nominacija „Geriausia liaudiškų šokių studija ir vadovas“

Laureatas

Jurbarko liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“. Vadovė Jolanta Telišauskienė


Šokių studijos „Nemunėlis“ pradžia – 1990 metai, kai Jurbarko kultūros centre vos kelios buvusių pramoginių šokėjų poros pradėjo pirmąsias repeticijas. Laikui bėgant norinčių šokti vis daugėjo, liaudiško šokio teikiamas džiaugsmas stiprėjo ir štai netrukus kolektyvas skaičiuos trisdešimtuosius veiklos metus. Šiandien „Nemunėlis“ vienija net keturias vaikų ir suaugusiųjų šokių grupes, kurioms nuo pat įkūrimo pradžios vadovauja Jolanta Telišauskienė.

„Nemunėlis“ – aktyvus dainų švenčių tradicijų puoselėtojas bei nuolatinis dalyvis, rengia koncertines programas ir keliauja po festivalius bei konkursus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, užimdamas garbingas prizines vietas ir taip garsindamas savo kraštą. 2007 m. už aukštą meninį lygį, aktyvią veiklą, konkursuose pelnytas prizines vietas „Nemunėlio“ vyresniųjų šokių grupė apdovanota „Aukso paukšte“. Garbingai pelnytas apdovanojimas neužliūliavo jurbarkiečių, o tik dar labiau įpareigojo siekti tik geriausių rezultatų. 2014 m. ir 2016 m. respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“ „Nemunėlis“ iškovojo Laureato vardą, 2018 m. įvertintas I laipsnio diplomu. 2017 m. suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkurse „Pora už poros“ „Nemunėlio“ vyresniųjų grupė rajonų centrų kategorijoje iškovojo Laureato vardą, o  jaunimas pelnė  Mažojo laureato apdovanojimą.  Nuo suaugusiųjų neatsilieka ir jaunieji „Nemunėlio“ šokėjai. 2016 m. vykusiame respublikiniame vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „Aguonėlė“ jaunių grupė pripažinta geriausia ir iškovojo Laureato vardą, o jaunimas įvertintas I laipsnio diplomu.

Visų „Nemunėlio“ laimėjimų, aplankytų Lietuvos miestų, miestelių, artimesnių ir tolimesnių užsienio šalių, kuriose viešėta, neišvardysi. Tiesa tik viena: kad ir kur lankėsi, koncertavo „Nemunėlis“, – visur šokio kalba skleidė subtilaus lietuviško šokio žavesį ir eleganciją, turtino ir mūsų visų kultūrinę erdvę.

Jolanta Telišauskienė (g. 1962 m. Jurbarko r.) 1985 m. baigė  Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Šokio katedra) ir įgijo kultūros-švietimo darbuotojo, baletmeisterio-pedagogo specialybę.

Nuo pat pirmų studijų baigimo metų dirba gimtajame mieste Jurbarke. Čia subūrė ir išaugino du puikius kolektyvus – liaudiškų šokių studiją „Nemunėlis“ ir šiuolaikinio šokio studiją „Šypsena“. J. Telišauskienė – aktyvi Jurbarko rajone organizuojamų renginių, seminarų, švenčių iniciatorė ir organizatorė, Tauragės apskrities choreografijos ekspertė konsultantė, Lietuvos dainų švenčių baletmeisterių asistentė, 2007 m. Lietuvos dainų šventės  baletmeisterė. Choreografės iniciatyva nuo 2006 m. Jurbarko kultūros centre rengiamas respublikinis suaugusiųjų liaudiškų šokių festivalis „Linksminkimos“.  Už nuopelnus kultūros srityje J. Telišauskienė apdovanota Tauragės apskrities viršininko administracijos Garbės ženklu.

Vadovės kredo: šokis suteikia sparnus.


Nominacija „Geriausia liaudiškų šokių grupė ir vadovas“

Laureatas

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė „Siaustinis“. Vadovė Kristina Nainienė

 

2003 m. choreografijos mokytoja Kristina Nainienė Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje subūrė gimnazistų liaudiškų šokių grupę, kurią 2012 m. pavadino „Siaustinio“ vardu. Jau pirmaisiais gyvavimo metais jaunatviška energija trykštantys gimnazistai sėkmingai debiutavo 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėje. Netrukus turiningas ir prasmingas šokėjų laisvalaikis susipynė su nuosekliu darbu ir 2004 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „Aguonėlė“ jaunuolių šokių grupių kategorijoje gimnazistai laimėjo I laipsnio diplomą. Sėkmė kolektyvą lydėjo ir 2008 m., 2012 m., 2016 m. vykusiame „Aguonėlės“ konkurse – visus kartus „Siaustinio“  šokėjai įvertinti pirmąja vieta.

Šešioliktus metus gyvuojantis „Siaustinis“ aktyviai dalyvauja Panevėžio miesto ir rajono renginiuose, respublikiniuose festivaliuose, konkursuose, Lietuvos dainų šventėse, yra respublikinio ugdymo įstaigų ir kultūros centrų liaudiškų šokių konkurso-festivalio „Šokis mus jungia“ laureatas (2016 m., 2018 m.), lietuvišką šokį populiarino tarptautiniuose festivaliuose Indijoje, Alžyre, Italijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Brazilijoje, Latvijoje, Turkijoje. „Siaustinio“ iniciatyva kasmet organizuojamas gimnazistų šokių vakaras „Sidabrinė naktis“, kaskart sulaukiantis vis didesnio jaunimo susidomėjimo.

„Siaustinio“ šokėjams smagu būti drauge, turiningai leisti laisvalaikį, kartu augti ir bręsti, dalytis džiaugsmais ir rūpesčiais, saugoti ir populiarinti lietuviškas savo krašto tradicijas.

 

Kristina Nainienė (g. 1958 m. Anykščių r.) 1978 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą (dabar Vilniaus kolegiją) ir įgijo šokių kolektyvų vadovo ir klubinių įstaigų darbuotojo kvalifikaciją, 1989 m. –  Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Šokio katedra) ir įgijo baletmeisterio-pedagogo specialybę, choreografijos specializaciją. 1979–1990 m. dirbo Šakių kultūros namuose rajono vyriausiąja choreografe konsultante, vadovavo pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ansambliui „Vijūras“, vaikų šokių grupėms. Nuo 1990 m. dirba Panevėžio bendruomenių rūmų mėgėjų meno kolektyvų – jaunimo liaudiškų šokių „Austėja“ bei pagyvenusiųjų šokių „Sidabra“ – vadove. Nuo 1995 m. – Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos dainų ir šokių ansamblio „Kanapėlė“ meno vadovė, nuo 2003 m. – Juozo Balčikonio gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvo „Siaustinis“ vadovė.  

K. Nainienė organizuoja ir įgyvendina įvairius kultūrinius projektus, renginius. Jos iniciatyva kasmet Panevėžio bendruomenių rūmuose vyksta tarptautinis jaunimo sambūris „Šokio sūkury“, šešioliktus metus  – gimnazistų šokių vakaras „Sidabrinė naktis“.

K. Nainienė – Lietuvos dainų švenčių asistentė, 2003 m., 2004 m., 2009 m., 2014 m. Lietuvos dainų švenčių baletmeisterė. Šokių „Dėduko polka“, „Šokliukas“, „Eiva, bobut“, „Kumpu snapu“ autorė. Panevėžio apskrities choreografijos ekspertė konsultantė.

1989 m. už nuopelnus kultūrai apdovanota Lietuvos kultūros žymūnės ženklu. 2004 m. choreografei suteikta mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija.

Vadovės kredo:  nėra nieko neįmanomo, reikia tik laiko ir noro.


 

Nominacija „Geriausias užsienio lietuvių meno kolektyvas ir vadovas“

Laureatas

Čikagos (JAV) lietuvių tautinių šokių ansamblis „Grandis“. Meno vadovai Dalia Bilaišytė-DeMuth, Gintaras Grinkevičius. Vadovai Rima Birutienė, Vitalija Ivinskienė, Elytė Maurukienė, Daina Polikaitytė, Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich

 

1953 m. skautininkė Irena Šilingienė Čikagoje subūrė skautininkų tautinių šokių grupę „Grandis“. Penkerius metus grupė sėkmingai gyvavo, 1957 m. dalyvavo I tautinių šokių šventėje Čikagoje. 1958 m. dėl susiklosčiusių nepalankių aplinkybių grupė iširo.

1964 m. ilgametė šokių mokytoja, skaučių vadovė Irena Smieliauskienė atgaivino „Grandį“. Jaunatviškas entuziazmas, meilė tautiniam šokiui ir intensyvus darbas ilgainiui subūrė beveik 200 šokio mėgėjų ir 1971 m. „Grandis“ pasivadino tautinių šokių ansambliu.

1995–2014 m. ansamblį puoselėjo ir jo istoriją kūrė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, iki šiol ansambliečių vadinama Garbės vadove. Nuo 2014 m. ansamblio meno vadovai – Dalia Bilašytė-DeMuth ir Gintaras Grinkevičius, vadovai Rima Birutienė, Vitalija Ivinskienė, Elytė Maurukienė, Daina Polikaitytė, V. Smieliauskaitė-Fabianovich. Šiuo metu ansamblyje arti 300 šokėjų. Aštuoniuose amžiaus grupėse šoka vaikai nuo trijų iki garbaus amžiaus senjorų.

Tarp daugiau kaip kelių šimtų ansamblio koncertinių kelionių įsimintinos išvykos į Monrealį, Torontą, Hamiltoną. „Grandis“ šoko visose Amerikos lietuvių kolonijose. Ansambliui plojo Venesuelos, Brazilijos, Australijos žiūrovai. 1992 m. „Grandies“ ansamblio šokėjai pirmą kartą savo kojomis palietė Lietuvos žemę. Viešnagės metu koncertavo Marijampolėje, Elektrėnuose, Vilniuje, Palangoje, Kaune.

Nuo 1994 m. „Grandis“ dalyvauja visose Lietuvos dainų šventėse. 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ Šokių dienos koncerte „Saulės rato ritimai“ dalyvavo net 80 šokėjų.

Išbandytas laiko ir užgrūdintas įvairiausių istorijų, Čikagos lietuvių tautinių šokių ansamblis „Grandis“ šį pavasarį minės 60-ąjį kūrybinės veiklos sezoną.

 

Dalia Bilašytė-DeMuch (g. 1958 m. Čikagoje, JAV) 1976 m. baigė Motinos McAuley humanitarinių mokslų vidurinę mokyklą, 1982 m. – Čikagos Ilinojaus universitetą ir įgijo architektūros bakalauro laipsnį.

1964–1970 m. šoko Market Parko lituanistinės mokyklos ansamblyje, pirmoji šokių mokytoja – I. Smieliauskienė. 1970–1973 m. šoko Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje, 1973–1978 m. – Čikagos lietuvių tautinių šokių ansamblyje „Grandis“, 1979–1984 m. – Čikagos tautinių šokių grupėje „Gija“. 1980–1985 m. dirbo Čikagos Kristijono Donelaičio aukštesniojoje mokykloje šokių mokytoja, 1987–1988 m. – lietuvių tautinės šokių grupės „Gija“ mokytoja. 1989–2014 m. – lietuvių tautinio ansamblio „Grandis“ vaikų, jaunių, jaunimo ir vyresniųjų šokių grupių mokytoja, ansamblio gastrolių Lietuvoje metu – meno vadovės asistentė. 1996 m. – X Lietuvių tautinių šokių šventės Čikagoje kūrybinio komiteto ir meno vadovės asistentė.

Nuo 2014 m. D. Bilašytė-DeMuch – Čikagos lietuvių tautinių šokių ansamblio „Grandis“ meno vadovė.

 

Gintaras Grinkevičius (g. 1964 m. Šiauliuose) Būdamas septynerių pradėjo šokti Šiaulių statybininkų kultūros namų vaikų ir jaunimo liaudiškame ansamblyje „Želmenėliai“ (pirmoji mokytoja Aleksandra Aldona Masėnienė). 1982 m. baigė Šiaulių 14-ąją vidurinę mokyklą (dabar Šiaulių Lieporių gimnazija) ir įstojo mokytis į Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Šokio katedra). 1988 m. baigė ir įgijo kultūros-švietimo darbuotojo, saviveiklos šokių kolektyvo vadovo kvalifikaciją. 1988–1994 m. dirbo Mažeikių muzikos mokyklos Choreografijos skyriaus (dabar Mažeikių choreografijos mokykla) mokytoju, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio „Kauškutis“ vyriausiuoju choreografu. 1993–1994 m. vadovavo Mažeikių choreografijos mokyklai.

1994 m. G. Grinkevičius emigravo į JAV ir tais pačiais metais pradėjo dirbti Čikagos lietuvių tautinių šokių ansamblio „Grandis“ jaunių ir studentų šokių grupių mokytoju. 2014 m. jam patikėtos ansamblio meno vadovo pareigos.

G. Grinkevičius – 1990 m., 1994 m. Lietuvos dainų švenčių baletmeisterių asistentas, XIV išeivijos tautinių šokių šventės (2012 m.) kūrybinės grupės narys, aikštės koordinatorius, Šiaurės Amerikos XV lietuvių tautinės šokių šventės (2016 m.) choreografas, būsimos 2020 m. XVI išeivijos lietuvių šokių šventės meno vadovas.