LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Kursai 2017

Rugsėjo 18–22 d., Birštono kultūros centre vyko kasmetiniai choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursai, kuriuose dalyvavo per 180 choreografijos atstovų iš visos Lietuvos, Lenkijos, Latvijos.

Kvalifikacijos kursų programą sudarė 2018 m. Lietuvos šimtmečio Dainų šventės „Vardan tos...“, Šokių dienos „Saulės rato ritimai“ repertuaro mokymai, šokių vaizdinės medžiagos peržiūra, naujų sceninių šokių mokymai, profesinis bendravimas ir bendradarbiavimas.

Praktiniuose užsiėmimuose kursų dalyviai išmoko 22 įvairioms amžiaus grupėms skirtus sceninius šokius, kuriuos išdėstė 16 baletmeisterių, dalyviai galėjo įsigyti 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės Šokių dienos repertuaro rinkinio „Po rasas“ I ir II dalį.

Lietuvos choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursai rengiami nuo 1953 m. Tai vieninteliai išplėstiniai profesinės kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursai, skirti šalies kultūros centrų choreografams, aukštųjų mokyklų šokių ansamblių vadovams, gimnazijų, bendrojo ugdymo, meno, muzikos ir choreografijos mokyklų, privačių ir nepriklausomų šokių studijų mokytojams, užsienio šokių kolektyvų vadovams.