LNKC logotipas

Dainų diena 2018
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO RENGINIAI 2017 m.

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO RENGINIAI 2017 m.

Pasirengimo dainų šventėms programos sąmatos 11 punktas „Kvalifikacijos kėlimo programa“

2017 metų kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo renginiai (doc)

Tema

Kam skirtas

Data

Vieta

Kultūros centrų direktoriai, pavaduotojai, garso režisieriai, apšvietėjai

Kvalifikacijos tobulinimo seminarai „Kultūros vadovų kūrybinė akademija"

Kultūros centrų vadovams

Sausio 23-24 d., Kovo 20-21 d., Balandžio 24-25 d.

Birštone

Kvalifikacijos tobulinimo seminarai „Kultūros vadovų kūrybinė akademija"

Kultūros centrų vadovams

Vasario 9-12 d.

Taline

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras renginių garso režisierių specialistams

Renginių garso režisierių specialistams

Birželio 6 d.
2 seminarai (derinama)

Vilniuje

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras renginių apšvietimo specialistams

Renginių apšvietimo specialistams

2 seminarai (derinama)

Vilniuje

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras kultūros centrų vadovams, pavaduotojams

Vadovams, pavaduotojams

Kovo 2 d.

Ukmergėje

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras kultūros centrų vadovams, pavaduotojams (medžiaga)

Vadovams, pavaduotojams

 Lapkričio 15- 17 d.

Birštone

Kultūros centrų direktorių seminaras (medžiaga: Sakytinis tekstas retorikos aspektu. I.Smetonienė)

Vadovams

Gruodžio 7-8 d.

Birštone

Savivaldybių kultūros skyrių vadovai, pavaduotojai kultūrai

Kvalifikacijos tobulinimas Savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir švietimo skyrių vadovams

Kultūros skyrių vadovams, pavaduotojams

Balandžio 11-13 d.

Birštone

Chorai, vokaliniai ansambliai 

Tarptautinė konferencija ir seminaras „Chorinio dainavimo aktualijos, iššūkiai ir galimybės“

Vaikų ir jaunimo chorų vadovams

Lapkritis

Klaipėdoje

Kūrybinė laboratorija su choru „Jauna muzika“

Chorų vadovams

Kovo 6–12 d.

 Vilniuje

„Vasaros akademija“

Chorų vadovams

Rugpjūčio 20-24 d.

Molėtų r.

Interpretavimo kursai su vokaliniu ansambliu „Acusto“

Vokalinių ansamblių vadovams

Balandžio 28-30 d.

Kaune

Kūrybinė laboratorija

Chorų dirigentams, chormeisteriams

I dalis Liepa II dalis - rugsėjis

Klaipėdoje

Interpretavimo kursai su vokaliniu ansambliu „Kivi" "Nuo folkloro iki miuziklo"

Kamerinių suaugusiųjų ir jaunimo ansamblių vadovams

I dalis gegužė, II - gruodis

Vilniuje

Jungtinis Lietuvos vaikų choras: kvalifikacijos kėlimo kursai vaikų chorų vadovams ir dainavimo kursai vaikams

Lietuvos jaunių chorų vadovams ir choristams

02, 25-26, 03 18-19, 04 8-9, 05 20-21; 06- 1

Vilniuje

Jungtinis Vilniaus jaunučių choras: kvalifikacijos kėlimo kursai Vilniaus jaunučių chorų vadovams ir dainavimo kursai vaikams

Vilniaus jaunučių chorų vadovams ir choristams

Lapkričio 24, gruodžio 1, 8, 15; koncertas gruodžio 16

Vilniuje

Seminarai jaunių chorų vadovams

Jaunių chorų vadovams

Vasaris-gruodis

Regionuose

Choreografijos kolektyvai 

2018 m. dainų šventės Šokių dienos repertuaro mokymas.

Vaikų ir suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų vadovams

Vasario 11-12 d.

Vilniuje

Teorinis-praktinis seminaras "Lietuvių liaudies šokio scenizavimo tendencijos"

Liaudiškų šokių kolektyvų vadovams

Kovo 28-29 d.

Vilniuje

Praktinis seminaras 2018 m. dainų šventės Šokių dienos repertuaro tikslinimui.

Vaikų ir suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų vadovams

Lapkričio 16-17 d.

Vilniuje

Respublikiniai choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursai

Liaudiškų šokių kolektyvų vadovams

Rugsėjo 18–24 d.

Birštone

Etninės kultūros specialistai

XXI respublikinis etninės kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo seminaras  "Sakralumo dėmuo paveldėtoje kultūroje"

EK specialistams, nacional., regioninių parkų kultūrologams, amatų centrų vadovams

Gegužės 10 - 12

Širvintų r. 

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado paraiškų pildymo ir teikimo klausimais

Etninės kultūros specialistams

Birželio 6 d.

Vilniuje

Religijos, mitologijos ir istorijos kursai etnines kultūros specialistams

Etninės kultūros specialistams

Rugsėjis (4 dienos) Spalis (4 dienos)

Vilniuje

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado formavimas

Etninės kultūros specialistams

Lapkričio 15- 17 d.

Birštone

                                                             Folkloras

   

Pasirengimo 2018 m. dainų šventės „Vardan tos“  folkloro dienai „Didžių žmonių žemė" seminaras

Lietuvos folkloro kolektyvų vadovams

  Vasario 3

Vilniuje

Pasirengimo „Lietuvos vaikų ir moksleivių - liaudies kūrybos atlikėjų - konkursui „Tramtatulis 2017" seminaras  „Vaikas - liaudies kūrybos atlikėjas"

Konkurso dalyvių rengėjams, vadovams, mokytojams

sausio 4,  9, 11, 13, 18,  20 d.

Panevėžyje, Molėtuose, Prienuose, Lazdijuose, Klaipėdoje, Telšiuose

Kūrybinė laboratorija

Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių II, III IV kat. vadovams

Lapkritis

Vilniuje

Tradicinių šokių, tinkamų vaikams ir moksleiviams, mokymai, pasirengimas konkursui „Visa mokykla šoka“

Konkurso dalyviams, koordinatoriams mokyklose

Sausio 12 d.

Vilniuje

„Dainuojamasis ir choreografinis folkloras nūdienos regionuose“

 Dzūkijos folkloro ansamblių vadovams

Lapkritis

Varėnoje, Druskininkuose

Regionų choreografinio folkloro mokymai ir pasirengimas akcijai „Visa Lietuva šoka“

Konsultantams,  trad. šokių mokyt., I kateg. folkloro ans.vadovams

Balandžio 20 d.

Vilniuje

Tradicinio muzikavimo kursai Visagine

Muzikantams, folkloro ansamblių dalyviams, vadovams

Rugpjūčio 8 - 11

Visagine

Mėgėjų teatras

Tradicinis veiklos apžvalgos seminaras ir pasirengimas Dainų šventei

Kultūros mėgėjų teatrų režisieriams

Rugsėjo 29-30

Vilniuje

Tęstiniai mėgėjų teatro kolektyvų vadovų ir dalyvių mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas

Kaimų ir miestelių mėgėjų teatrų režisieriams

Kovo 31-balandžio 2

Rugsėjo 8-10 d.

Lapkričio 24-26 d.

Klaipėdoje

Tęstiniai mėgėjų teatro kolektyvų vadovų ir dalyvių mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas

Miestų ir rajonų centrų mėgėjų teatrų režisieriams

Balandžio 28-30 d.

Rugsėjo 22-24 d.

Klaipėdoje

Tęstiniai mėgėjų teatro kolektyvų vadovų ir dalyvių mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas

Renginių režisieriams

Gegužės 5-7 d. Lapkričio 3-5 d.

Klaipėdoje

Tęstiniai mėgėjų teatro kolektyvų vadovų ir dalyvių mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas

Renginių vedėjams

Balandžio 7-9 d.

Spalio 7-9 d.

Klaipėdoje

Dainų ir šokių ansamblių vadovai, liaudies instrumentų orkestrų, ansamblių vadovai

Praktinis seminaras (stažuotė) KĮ dainų ir šokių ansamblyje „Lietuva“

Dainų ir šokių ansamblių, jų grupių vadovams

Pagal atskirą susitarimą

Vilniuje

Mokymai „Solinio ir ansamblinio muzikavimo liaudies instrumentais aktualijos“, koncertas Molėtų bažnyčioje

Liaudies instrumentų ansamblių   vadovams

Birželis

Molėtuose

Tautodailininkai, liaudies meistrai 

Margučių marginimas vašku: technologija ir ornamentas

Mokytojams ir kultūros darbuotojams

Balandžio 6 d.  

Vilniuje

Istorinė keramika

Mokytojams ir kultūros darbuotojams

Birželis

Vilniuje

Liaudiškos formos ir dekoras taikomuosiuose keramikos dirbiniuose

Mokytojams ir kultūros darbuotojams

Birželio 14 d.

Utenos r.

Stovykla paaugliams I. Simonaitytės metams paminėti

"Sidabro vainikėlio", "Tramtatulio" konkursų dalyviai

Liepa

Šilutės r.

Tarptautinis keramikos seminaras-simpoziumas „Vanduo: indų gamybos technologijos, formos, dekoras, simbolika"

Tautodailininkams

Rugpjūčio 23-29 d.

Utenos r.

Tautinis kostiumas šiandien: dėvėsena ir gamyba

Dzūkijos, Suvalkijos regionų folkloro kolektyvų vadovams, etnokultūros specialistams, tautodailininkams

Gegužės 6

Vilniuje

Tautinis kostiumas šiandien: dėvėsena ir gamyba

Žemaitijos, Mažosios Lietuvos regionų folkloro kolektyvų vadovams, etnokultūros specialistams, tautodailininkams

Spalio 11

Telšiuose

                                                                          Inga Kriščiūnienė, (8 -5) 261 25 94, ekinfo@lnkc.lt

 


Kultūros padalinių vadovų seminaras Birštone
Tarptautinis seminaras-stažuotė Estijoje
Tarptautinis Vaizdo ekranų ir skaitmeninio kino seminaras Ukmergės kultūros centre