LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Respublikiniai choreografų kursai 2016

Rugsėjo 12–l6 d. Birštone vyko respublikiniai choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursai. Juose dalyvavo 155 šalies moksleivijos ir suaugusiųjų, t. y. jaunučių, jaunių, jaunuolių, merginų, jaunimo, vyresniųjų ir garbaus amžiaus žmonių, šokių kolektyvų vadovai. Kursuose dalyvavo ir lietuvių išeivijos šokių kolektyvų vadovės iš Izraelio ir Lenkijos.

Kursų dalyviams buvo pristatytas 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“ Šokių dienos „Saulės ruimas“ scenarijus ir šokių programa. Apie juos pasakojo ir su dalyviais aptarė meno vadovė prof. Laimutė Kisielienė, visi taip pat diskutavo dėl šokių paskirstymo kiekvienai amžiaus grupei.

Aptarti 2017 metų būsimų šokių švenčių,  festivalių, konkursų datos ir aptarti jų surengimo aktualūs organizaciniai klausimai.

Dalyvius Šokių dienos ir kitų naujausių sceninių šokių mokė patys autoriai. Užsiėmimus vedė 10 baletmeisterių: Vytautas Buterlevičius, Birutė Brazdžiūtė, prof. Laimutė Kisielienė, Margarita Tomkevičiūtė, Rimutė Zaleckaitė, Rita Kurpeikytė, Edmundas Žička, Birutė Viktoravičiūtė, Janina Reinienė ir Vladimiras Ūsovas.

Pristatyta ir išmokta 18 kompozicijų: pirmiausia rodytas jų vaizdo įrašas, o tada – vadovų mokymas. Jiems talkino Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio „Nemunas“, Birštono kultūros centro šokių grupės „Kupolė“ ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų šokių ansamblio „Malūnėlis“ šokėjai.

Vyko ir praktinis seminaras „Teatriniai žaidimai“, jį vedė Lietuvos edukologijos universiteto lektorė Eugenija Sutkutė.

Kursų metu šokių kolektyvų vadovai galėjo įsigyti naują šokių knygą „Zur zur melnyčia“, išmoktų šokių fonogramų, aprašymų, vaizdo įrašų kitų naujų Lietuvos liaudies kultūros centro leidinių.

Rugsėjo 14 d. Birštono kurhauze dalyviams surengtas pramoginis vakaras, kuriame dalyviams koncertavo instrumentinė grupė iš Vilniaus „Swigs cats“.

Visi dalyviai yra dėkingi Birštono kultūros centro darbuotojams už nuoširdžią globą kursų metu.