LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Choreografijos kolektyvai

Nominacija

GERIAUSIAS MIESTO ŠOKIŲ KOLEKTYVAS IR VADOVAS


Suteikiama už reikšmingą pastarųjų metų veiklą ar naujo repertuaro parengimą, savo krašto choreografijos propagavimą, tradicinio šokio žanro išsaugojimą ir populiarinimą regionų, apskričių ir šalies svarbiausiuose renginiuose; už sambūriuose, konkursuose pelnytas prizines vietas.

 Laureatas

Vilniaus miesto VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro
 pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Šimtažiedis“,
 vadovė Rūta Januškevičienė

Šokių grupės „Šimtažiedis“ pagrindinis tikslas – jungti į kolektyvą kuo daugiau regėjimo negalią turinčių žmonių, propaguoti ir vystyti liaudies šokio tradicijas, puoselėti tautinę kultūrą.

Šokių grupei – jau 45-eri. Kolektyvas susibūrė 1970 m. tuometės Lietuvos aklųjų draugijos Vilniaus tarprajoniniuose kultūros namuose. Per šį laikotarpį keitėsi įstaigos pavadinimai, keitėsi ir kolektyvo vadovai: Sofija Kavaliauskienė, Ričardas Tamutis, Violeta Baliūnaitė, Vytautas Komka... 2000 m. šiai šokių grupei pradėjo vadovauti choreografė Rūta Januškevičienė.

Jei šiandien suskaičiuotume, kiek šokių sušokta, kiek porų sukosi šokio sūkury, tai išties būtų graži 100 žiedų puokštė – todėl šokių grupė pavadinta „Šimtažiedžiu“.

Šiuo metu šokių grupėje – 14 porų šokėjų, kurie aktyviai dalyvauja Vilniaus miesto ir respublikiniuose renginiuose, koncertuose, tarptautiniuose festivaliuose bei šventėse Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Vengrijoje. Šokių grupės kūrybinę veiklą vainikuoja per 300 koncertų Lietuvoje ir už jos ribų.

„Šimtažiedis“ – aktyvus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos organizuojamų kultūrinių renginių dalyvis. Jau tradiciniu tapo ir vienuolika metų paties kolektyvo rengiamas pagyvenusiųjų liaudiškų šokių festivalis „Mūsų dienos kaip šventė“.

Šokių grupė nepraleidžia suaugusiųjų liaudiškų šokių konkursų, čia išbando savo jėgas, o, stebėdami kitų pasirodymus, patys mokosi. Sėkmės link eita sistemingai: 2009 m. respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse „Pora už poros“ tarp šalies miestų pagyvenusiųjų šokių grupių laimėta III vieta, o 2013 m. – jau laureato vardas! 2013 m. grupei suteikta I mėgėjų meno kolektyvų kategorija.

Kolektyvo nariai vadovaujasi tokiu principu: kūryba žmogų lydi per visą gyvenimą. Lydi kiekvieną – tiek sveiką, tiek su negalia. Šokis – tai bendravimas su kitais žmonėmis, su aplinka. Šokis – pilnaverčio gyvenimo simbolis.

Kolektyvo kredo –„Kol mūsų širdys plazda ir plazdės, Šimtažiedis žydi ir žydės...“

Rūta Buteikytė-Januškevičienė (g. 1956 m. Trakuose) 1980 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus (dabar – Klaipėdos universitetas) ir įgijo baletmeisterio-pedagogo specialybę (choreografo specializacija). Baigusi mokslus, ji dirbo Širvintų kultūros centre, čia subūrė vyresniųjų liaudiškų šokių grupę „Viesula“. 1982 m. ji persikėlė gyventi į Vilnių ir pradėjo dirbti šokių kolektyvų vadove tuomečiuose Pionierių rūmuose (dabar – Vaikų ir jaunimo centras), tuometiniame lengvosios pramonės fabriko „Ramunė“ kultūros centre ir Žirmūnų vaikų klube.

Šiuo metu R. Januškevičienė vadovauja šokių grupei „Šimtažiedis“, dirba Emilijos Pliaterytės progimnazijoje šokių mokytoja metodininke, vadovauja VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro žmonių su regėjimo negalia plastikos studijai „Tu ir aš“.

 

 

Rūta – Vilniaus m. savivaldybės choreografų metodinio būrelio narė, Lietuvos dainų švenčių Šokių dienos baletmeisterių asistentė. Vadovė ištikima savo buvusio mokytojo, šviesaus atminimo profesoriaus Juozo Gudavičiaus žodžiams, kurie ją lydi visą gyvenimą: „Tautinis šokis – gėlė, kurią reikia auginti, prižiūrėti ir puoselėti, tada ji pražysta ne vienkartiniu žydėjimu, o ištisu gėlynu...“


 Nominacija

GERIAUSIAS SAVIVALDYBĖS CENTRO ŠOKIŲ KOLEKTYVAS IR VADOVAS

 

Suteikiama už reikšmingą pastarųjų metų veiklą ar naujo repertuaro parengimą, savo krašto choreografijos propagavimą, tradicinio šokio žanro išsaugojimą ir populiarinimą regionų, apskričių ir šalies svarbiausiuose renginiuose; už sambūriuose, konkursuose pelnytas prizines vietas.

 Laureatas

Marijampolės kultūros centro
 vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Jotvingis“,
 vadovė Alina Kvietkauskienė

Marijampolės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Jotvingis“ susibūrė 2003 m., jai iki šiol vadovauja Alina Kvietkauskienė. Grupę sudaro 26 šokėjai – įvairių profesijų, spalvingų charakterių žmonės, kurie susirenka pabendrauti, įdomiai praleisti laiką ir mokytis liaudiškų šokių. Šokių grupės programoje darniai sutaria lietuvių liaudies šokiai ir dabartinių choreografų kūriniai. 

Prieš 10 metų jotvingiečiai Marijampolėje surengė pirmą vyresniųjų liaudiškų šokių festivalį „Jotvingis“, kuris tapo tradiciniu ir yra rengiamu kasmet, į jį atvyksta kitų šalių šokių kolektyvai. Kolektyvas noriai dalyvauja ir savo draugų rengiamuose festivaliuose: „Senjorų apvalcius“ Panevėžyje, „Šokim trypkim“ Gargžduose, „Ringių ringiai“ Balbieriškyje, „Šokių pynė“ Elektrėnuose, „Žiežmarių kviestinis“ Žiežmariuose, „Subatos vakarėlis“ Kaišiadoryse, „Mituvos sūkuriai“ Jurbarke, „Smalininkųsueiginis“ Smalininkuose, „Atidarykim vartelius“ Garliavoje, „Šokim šokimėlį“ Lazdijuose, „Pašok man savo šokį“ Vilkaviškyje. Pasirodyta ir užsienyje – Latvijoje, Čekijoje, Italijoje, Makedonijoje, Lenkijoje ir Rusijoje.

„Jotvingio“ šokėjai dalyvauja įvairiuose miesto, regiono, respublikiniuose renginiuose ir šventėse, save išbando konkursuose – respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“, respublikiniame šokių konkurse „Pora už poros“ šokėjai yra pelnę pirmąsias vietas!

2014 m. už pasiekimus konkursuose ir puikius pasiekimus „Jotvingiui“ suteikta I mėgėjų meno kolektyvų kategorija.

Alina Raškauskaitė-Kvietkauskienė (g. 1956 m. Kalvarijoje) – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų auklėtinė, šiuo metu dirba Marijampolės muzikos mokykloje, yra Marijampolės apskrities choreografijos ekspertė konsultantė, nuolatinė Lietuvos dainų švenčių Šokių dienos baletmeisterių asistentė, ji vadovauja ne tik „Jotvingiui“, bet ir Marijampolės muzikos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių grupėms „Javonėlis“.

Alina nuo 2003 m. kasmet Marijampolės kultūros centre rengia koncertą „Kartų kaita“, kuriame dalyvauja dabartiniai ir buvusieji jos vadovaujamų kolektyvų šokėjai.

Jos iniciatyva nuo 2005 m. kasmet rengiamas vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Jotvingis“.

 


Už nuopelnus kultūrai Alina apdovanota meno saviveiklos žymūno ženklu (1982), kultūros žymūno ženklu (1986), už nuopelnus Marijampolės miestui apdovanota Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu (2013).


Nominacija

GERIAUSIAS MIESTELIO ŠOKIŲ KOLEKTYVAS IR VADOVAS

Suteikiama už reikšmingą pastarųjų metų veiklą ar naujo repertuaro parengimą, savo krašto choreografijos propagavimą; tradicinio šokio žanro saugojimą ir populiarinimą regionų, apskričių ir šalies svarbiausiuose renginiuose; sambūriuose, konkursuose pelnytas prizines vietas, originalių tradicinių projektų inicijavimą ir organizavimą.

Laureatas

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro
 pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Diemedis“,
 vadovė Egidija Šėgždaitė
 

„Diemedžio“ kūrybinės veiklos pradžia – 1994 m. Pirmosios repeticijos vyko Kuršėnų  kultūros namuose „Venta“, kurių direktorė buvo šviesios atminties Vitalija Burke – jos iniciatyva kolektyvo veiklą pradėjo pirmieji šokėjai. 2003 m. panaikinus „Ventos“ kultūros namus, kolektyvas savo veiklą tęsė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre Kuršėnuose. Tačiau tik 2004 m., 10 metų veiklos proga, kolektyvas pavadintas „Diemedžio“ vardu.

Net 15 metų kolektyvui akomponavo liaudiškos muzikos kapela, vadovaujama Juozo Šukio. Šiuo metu visose „Diemedžio“ koncertinėse programose, regioniniuose ir respublikiniuose konkursuose talkina taip pat viena iš „Aukso paukštės“ apdovanojimų laureačių (2008) – liaudiškos muzikos kapela „Salduva“, kuriai vadovauja Algimantas Jonas Bartašius.

Per 20 veiklos metų šokėjai dalyvavo daugelyje rajono, apskrities renginių ir švenčių, festivaliuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Palangoje, Telšiuose, Marijampolėje, Prienuose, koncertuota Latvijoje, Estijoje, folkloro festivalyje „Ohrid Waves“ Makedonijoje. Nuo 1998 m. „Diemedis“ yra visų Lietuvos dainų švenčių dalyvis.

Paskutinis dešimtmetis „Diemedžiui“ buvo sėkmingas – kolektyvas pelnė ne vieną apdovanojimą: 2003, 2005, 2007 ir 2013 m. tradiciniame Šiaulių apskrities suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursiniame festivalyje „Suk, suk ratelį“ tapo laureatu, 2009 m. respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse „Pora už poros“ savo grupėje pelnė II vietą, o  2013 m. – jau tapo I vietos laimėtojas, 2010 m. respublikiniame pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursiniame festivalyje „Revuona“ Prienuose taip pat laimėta I vieta ir pereinamasis prizas.

Egidija Šėgždaitė (g. 1954 m. Jurbarko r.) 1977 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus (dabar – Klaipėdos universitetas), įgijo baletmeisterio-pedagogo specialybę (choreografo specializacija). „Diemedžiui“ ji vadovauja nuo 1994 m. Šiuo metu yra Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, nuo 2006 m. – Šiaulių apskrities choreografijos ekspertė konsultantė.

Nuo 1978 m. E. Šegždaitė yra Šiaulių rajono dainų švenčių vyriausioji baletmeisterė ir tradicinių Šiaulių apskrities suaugusiųjų bei vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių kolektyvų konkursinių festivalių „Suk, suk ratelį“ ir „Pašokdinsiu vidury ratelio“ iniciatorė ir organizatorė. 2004 ir 2007 m. ji buvo Šiaulių apskrities šokių ir muzikos švenčių organizatorė, 2014 m. – regioninės dainų šventės „Čia – mūsų namai“ Kuršėnuose iniciatorė ir šokių dalies baletmeisterė.

 

2009 m. Egidija apdovanota Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“.