LNKC logotipas

Dainų diena 2018
2007
Raštas    Nuostatos   Anketa  
 
 
Konkursui "Etninės kultūros šaltiniai. Tradicinės mitybos kultūra" pasibaigus

Konkursas “Etninės kultūros šaltiniai. Tradicinės mitybos kultūra”, vykęs nuo 2007 m. birželio 1 d. iki 2009 m. spalio 10 d., pasibaigė. Skelbėme, kad pagrindinis konkurso tikslas – suaktyvinti etninės medžiagos rinkimą regionuose, suburti veiklius ir patyrusius rinkėjus, sukaupti kuo daugiau empirinės medžiagos ir padėti liaudies maitinimosi tradicijų tyrinėjimui. Rašėme gražius laiškus, aiškindami apie abipusę naudą (rinkėjams ir organizatoriams), kūrėme klausimynus, žadėjome atlygį – piniginius prizus konkurso dalyviams, pateiksiantiems vertingus etnografinės paprotinės medžiagos aprašus. Deja dar kartą turime pripažinti – konkursas vyko vangiai. Po ilgų raginimų gavome 15 rankraščių. Už juos ir dėkojame:
Elenai Žilinskienei (Trakų r.)
Admai Baltutienei (Šilutė)
Sigitai Burgienei (Akmenės r.)
Linai Daukšienei (Kupiškio r.), gerokai papildžiusiai konkursui atsiųstą medžiagą.
Aldonai Dukauskienei, Dangirūtai Šimkūnienei, Jovitai Ramonaitei, Zitai Kapučinskienei, Liucijai Uržienei, Valentinai Alekseriūnaitei, Danutei Juškienei, Donei Legezai, Vitalijai Vareikienei, Danutei Maižiuvienei, Onai Lugauskaitei, Angelei Zaveckienei, Liucijai Brazdžionienei (Pakruojo r.)
                 Dėkojame Pakruojo savivaldybės kultūros skyriui (ypač Marijai Vaitiekūnienei) už aktyvumą.
                Kaip žinote, konkursas buvo pratęstas, bet ir vėl rezultatai menki – keturi aprašai. Savo brangaus laiko nepagailėjusiems ir konkurso pratęsime dalyvavusiems dėkojame:
Elenai Kiškienei (Utena)
Genovaitei Tijūnelytei-Terlikovskai (Švenčionių r.)
Eliutei Pocevičienei (Mažeikių r.)
              Paskelbus konkursą, planavome sukviesti seminarą ar net konferenciją mūsų tradicinei mitybos, vaišių kultūrai aptarti. Rengėmės siūlyti parengti pranešimus geriausios medžiagos autoriams. Konkursui taip ir „neįsisiūbavus“, nutolo ir planuotieji renginiai.
               Vis dėlto nesame nusiteikę planuotos konferencijos atsisakyti ir tikimės ją surengti 2010 metų pabaigoje. Konferencija “Tradicinės mitybos kultūra” nebus visavertė be autentiškosios etnografinės medžiagos aprašų, todėl siūlome pageidaujantiems praėjusio konkurso dalyviams rengti pranešimus. (Galima jau surinktą medžiagą papildyti naujais siūlytos tematikos aprašais). Dalyvauti konferencijoje, parengti pranešimus siūlysime ne tik tiems, kurie yra arčiausiai autentiškos etnografinės aplinkos, bet ir tradicinės mitybos kultūros tyrinėtojams, mokslininkams, visiems, kurie geba etnografinėje, tautosakinėje medžiagoje įžvelgti užkoduotus simbolius, sinkretinės kultūros ženklus, kurie domisi vaišių papročiais, maisto sąveika su senosiomis apeigomis, ritualais ir pan. Planuojamoje konferencijoje aptarsime ir vertinsime konkursui pristatytus aprašus.
                  Apie visa tai rasite LLKC internetinėje svetainėje (www.llkc.lt)., bet tai bus vėliau, numačius konferencijos datą, darbotvarkę... 
                Dar kartą nuoširdžiai dėkojame konkurse dalyvavusiems, pristačiusiems surinktos medžiagos aprašus ir sakome: „Iki pasimatymo“.

                                                                                                                                                   Rengėjai