LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Straipsnis "2004 m. Aukso paukštės laureatai"

             Šeštą kartą Vilniuje įteiktos AUKSO PAUKŠTĖS geriausiems šalies mėgėjų meno kolektyvams. Teatro nominacijų skelbimas, laureatų spektakliai, AUKSO PAUKŠTĖS teikimo iškilmės tradiciškai vyko Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje. Kovo 12 d. oficialiai paskelbti visi teatro nominacijų pretendentai ir pagerbti laureatai. Džiugu, kad šis renginys susilaukia neeilinio Lietuvos mėgėjų teatrų režisierių dėmesio, o pilnutėlė žiūrovų salė tik patvirtina jo svarbą. Laureatus sveikino nominacijų sumanytojas Lietuvos liaudies kultūros centro, Dainų švenčių fondo direktorius Juozas Mikutavičius, Kultūros viceministras Faustas Latėnas, vertinimo komisijos nariai – aktorius Ferdinandas Jakšys, dramaturgas Regimantas Kaškauskas, režisierius Rimantas Driežis, LLKC poskyrio specialistai Ramūnas Abukevičius ir Irena Maciulevičienė.

            Į pirmąją nominaciją Geriausias lėlių teatras ir režisierius pretendavo Klaipėdos vaikų ir jaunimo klubo “Švyturys’ teatro studija ir režisierė Živilė Dargytė, Šiaulių rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras “Ikaras” ir režisierius Tadas Račkauskis bei Šilutės teatras ir režisierius Sergėjus Paciukas. Visi trys kolektyvai nėra lėlių teatrai, todėl, pasak R.Driežio, jie nusipelno ypatingos pagarbos už lėlių teatro populiarinimą. Geriausiu 2004-ųjų metų lėlių teatru ir režisieriumi tapo Klaipėdos vaikų ir jaunimo klubo “Švyturys” teatro studija ir režisierė Živilė Dargytė.

Teatro studija įkurta  2000-aisiais metais. Šiuo metu studiją lanko 25 dalyviai nuo 9 iki 17 metų amžiaus. Įdomu tai, kad studijoje gimsta ir dramos, ir lėlių spektakliai. Nuo 2000 m. rampos šviesą išvydo 7 spektakliai. Du lėlių spektakliai “Stiklinė pasaka” ir “Šimtakojo nuotykiai” tapo MOLINUKO TEATRO šventės laureatais. Su spektakliu H.K.Anderseno pasakų motyvais “Nutikimas fermoje” studija dalyvavo respublikiniame vaikų teatrų festivalyje “Vaikai vaikams” Vilniuje, tarptautinėje vaikų ir jaunimo teatrų šventėje – kūrybinėje stovykloje “Pienių medus” Skapiškyje. 1990 m. Živilė Dargytė Klaipėdos universitete įgijo dramos režisierės specialybę, 1997 m. - lėlių teatro režisierės kvalifikaciją, o 2001 metais – dramos režisūros magistro kvalifikacinį laipsnį. Režisierė jau parengė ir įgyvendino 4 kvalifikacijos tobulinimo programas lėlių teatro tematika, jos iniciatyva nuo 2002 metų Klaipėdoje kasmet vyksta lėlių teatro mini formų festivalis “Skudurinukė”, vasarą rengiamos kūrybinės stovyklos. Du kartus studija, pretendavusi į Klaipėdos miesto nominaciją “Ovacija’, tapo laimėtoja už lėlių teatro populiarinimą. Režisierė dirba studijiniais pagrindais, siekia,  kad vaikai ne tik vaidintų spektakliuose, bet ir giliai pažintų teatro meno specifiką bei žanrus, teatro pagalba gebėtų giliau pažinti juos supantį pasaulį, suprasti jį, analizuoti įvairius gyvenimo reiškinius. Živilė Dargytė įsitikinusi, kad nieko nėra neįmanomo – reikia tik labai norėti. 2004-aisiais metais teatro studija priimta į Lietuvos mėgėjų teatro sąjungą. Po Vilniuje suvaidinto spektaklio “Šimtakojo nuotykiai” klaipėdiečius pasveikino LMTS Tarybos narys Algimantas Armonas, įteikęs vazą su “Aukso paukštės” saldainiais, kuriais galės pasivaišinti jaunieji artistai. Nuoširdžiai saviškius pasveikino “Švyturio” klubo direktorė Audronė Tamošaitienė ir pasidžiaugė, kad mažame klube išaugo toks didelis teatras.

                Į nominaciją Geriausias kaimo teatras ir režisierius pretendavo trys puikūs teatrai: Joniškio r. Kriukų kaimo teatras ir režisierė Danguolė Musejukienė, Varėnos r. Margionių klojimo teatras ir režisierė Rimutė Avižinienė bei Kupiškio r. Skapiškio kultūros namų teatras “Stebulė” ir režisierė Vita Vadoklytė. Geriausiu kaimo teatru ir režisieriumi pripažintas Kupiškio r. Skapiškio kultūros namų teatras “Stebulė” ir režisierė Vita Vadoklytė.

Vita Vadoklytė – Klaipėdos universiteto Režisūros katedros absolventė. 1990 metais įgijusi dramos režisierės specialybę, pradėjo kurti teatrą nedideliame Kupiškio rajono Skapiškio miestelyje.  Šiandien Skapiškį drąsiai galime pavadinti vienu teatrališkiausiu Lietuvos miesteliu, kurį garsina  ne tik režisierės įkurti vaikų teatras “Ku-kū”, jaunimo studija, satyros ir humoro grupė “Kvailių kaimas”, teatras “Stebulė”, bet ir gerai visoje Lietuvoje žinomi, režisierės iniciatyva jau tarptautiniais tapę vaikų teatrų festivaliai “Pienių medus”, kaimo teatrų – “Pienių vynas” ir senjorų teatrų šventė – “Pienės pūkas”. Jauniausiam teatro “Stebulė” aktoriui 16 metų, o vyriausiam Jonui Uzielai – tik... 83-eji! Ryškiausi teatro spektakliai K.Vijūno “Bobutės susipyko”, “Motinos dalia”, K.Inčiūros “Paparčio žiedas”, V.Bičiūno “Varnalėšos” – respublikinės kaimo teatrų šventės PASTOGĖ laureatai. “Stebulė” gastroliavo Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje. “Teatras – dvasios atgaiva, tai bendravimo mokykla”,- sako režisierė Vita Vadoklytė, siekianti “ kūrybos procese išsaugoti tikrąsias vertybes, jas perduoti iš kartos į kartą, pasitelkiant Skapiškio šviesuolius, jų gyvenimo ir kūrybos patirtį”. Jos siekiui  puoselėti nacionalinę kultūrą pritaria visi teatro bacila užsikrėtę skapiškėnai. Nuotaikingam spektakliui “Varnalėšos” pagal V.Bičiūno pjesę neliko abejingi nei žiūrovai, nei LMTS Tarybos narys, Nacionalinio teatro direktoriaus pavaduotojas Jonas Korenka, pasveikinęs Vitą Vadoklytę ir įteikęs teatrui LMTS prizą. “Stebulės” teatrą atvyko pasveikinti Kupiškio vicemeras Jonas Jarutis, kultūros centro direktorius Rapolas Lukoševičius, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius, Vilniaus kupiškėnų klubas.

            Nelengva vertinimo komisijai buvo apsispręsti, ką įvardyti Geriausiu suaugusiųjų mėgėjų teatru ir režisieriumi. Verti AUKSO PAUKŠTĖS atrodė visi trys nominantai, praėjusiais metais ATSPINDŽIŲ šventėje parodę pačius geriausius spektaklius. Tai Anykščių kultūros rūmų teatras, suvaidinęs režisieriaus E.Druskino parašytą ir režisuotą pjesę “Varna netiki ašarom”, Rokiškio kultūros centro liaudies teatras, parodęs režisieriaus Jono Buziliausko spektaklį pagal R.Granausko pjesę “Rožės pražydėjimas tamsoj” ( beja, pats režisierius puikiai atliko Senio vaidmenį) ir Utenos kultūros centro “Žaliaduonių” teatras, pristatęs režisierės Almos Eigerdienės spektaklį “Daumantas”, sukurtą pagal uteniškio P.Panavo parašytą pjesę. Šįkart fortūna nusišypsojo uteniškiams - Geriausias suaugusiųjų mėgėjų teatras ir režisierius – Utenos kultūros centro “Žaliaduonių” teatras ir režisierė Alma Eigerdienė.

Režisierė Alma Eigerdienė vadovauja teatrui nuo pat jo įsikūrimo 1983 metais. Pagrindinėje trupėje vaidina tarnautojai, verslininkai, kultūros ir švietimo, medicinos darbuotojai, teatro studiją lanko 10-12 klasių moksleiviai. Pastatyti 28 spektakliai. Teatro repertuare išskirtinis dėmesys skiriamas kraštiečių rašytojų kūrybai, vaidinamai uteniškių tarme. Už A.Miškinio “Žaliaduonių gegužė” inscenizaciją R.Lumpickienė ir už šio spektaklio režisūrą režisierė A.Eigerdienė apdovanotos B.Dauguviečio premija. Sėkmė lydėjo ir kitą Almos Eigerdienės spektaklį pagal A.Miškinio kūrybą “Sugrįžimas į Juknėnus”. Jis 2000-aisiais metais sėkmingai atstovavo Lietuvai pirmajame Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatrų festivalyje “Baltijos skrydis” Trakuose. A.Daunio “Augo girioj ąžuolėlis”, K.Čiplio-Vijūno “Dalia dalužė”, “Maušos karčiama”, istorinės dramos J.Kulnio “Utenis” ir P.Panavo “Daumantas” – šie spektakliai ypač reikšmingi teatro tradicijų plėtrai ir etninės gyvosios tradicijos tęstinumui. Nuo 1997 m. kas antri metai režisierės iniciatyva rengiamas tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis “Pjero dienos Utenoje”. Teatras yra dalyvavęs daugelyje festivalių: “Panemunės žieduose” Jurbarke, “Juoko sūkuryje” Švenčionėliuose, “Sielos ilgesys” Palėvenėje , “Baltijos rampoje” Kretingoje, “Interrampoje” Rokiškyje ir kt. “Žaliaduoniai” laiko labai reikšmingu siekiu kasmet dalyvauti respublikinėje ATSPINDŽIŲ šventėje. Šeši spektakliai (iš devynių, dalyvavusių regioninėse atrankose) pasiekė šventės finalą ir buvo įvertinti diplomais ir prizais. Alma Eigerdienė nepaprastai myli ir gerbia savo talentingus ir nuoširdžius aktorius, kurie tokia pat meile ir pagarba atsidėkoja režisierei. “Žaliaduonius” vertina ne tik Utenos žiūrovai. AUKSO PAUKŠTĖS įteikimo proga teatrą sveikino Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono meras Alvydas Katinas, kultūros centro direktorius Algirdas Palskis, Vilniaus uteniškių klubas “Indraja”.

            AUKSO PAUKŠTĖS – garbės, įvertinimo ir pripažinimo simbolis - sužibo laureatų rankose, nepaprasta teatro dvasia palietė žiūrovų širdis –  tai nepamirštamos akimirkos, lydėsiančios visus iki kitų metų.

 

 

Irena Maciulevičienė