LNKC logotipas

Dainų diena 2018
2002 metai

2002 metai

Šokio autorius 

Muzikos autorius   

Šokio pavadinimas  

Amžiaus grupė

Valdas. Paulauskas 

Sigitas  Spalinskas 

LEMBURGIS

jaunimui

Aušra Butkauskaitė 

VERPSTELĖ 

merginoms

Stanislovas Vaitkevičius 

Vilmantas Kratavičius 

KALNIŠKIŲ KADRILIS 

vyresniesiems, pagyvenusiesiems

Tamara Kalibataitė 

Pranas Tamošaitis 

JURBARKIEČIŲ POLKA 

jaunimui, vyresniesiems

Alfredas Kondratavičius

RUGIAPJŪTĖ

jaunimui

Edita Kavaliauskaitė 

VĖŽIUKAI 

vaikams

Vidmantas Mačiulskis   

Stasys Liupkevičius 

SENAMIESČIO POLKA 

jaunimui, vyresniesiems

Vidmantas Mačiulskis 

Jonas Petrauskas   

GUMBINĖ

jaunimui

Laimutė Kisielienė 

Zita Bružaitė 

SAULELE, KELK 

merginoms

Laimutė Kisielienė   

Jūratė Baltramiejūnaitė 

PARGENA

Danutė Radvilavičienė 

Povilas Budginas 

KATĖNS JOUDS 

vaikams, jaunimui