LNKC logotipas

Dainų diena 2018
2001 metai

2001 metai

Šokio autorius 

Muzikos autorius 

Šokio pavadinimas  

Amžiaus grupė

Vytautas Buterlevičius

Leonas Povilaitis

DUNDA GRINDYS

jaunimui

Alfredas Kondratavičius

LINARŪTĖS SIUITA

Alfredas Kondratavičius

PIEMENŲ ŠOKIAI

Genovaitė Juknevičienė

ČIŪTO  RŪTO, ŽILVINĖLI

Genovaitė Juknevičienė

PABAIGTUVĖS

Genovaitė Juknevičienė

POLKA TARP STALŲ

Genovaitė Juknevičienė

PALAUKĖM PAPIEVIAIS

Danutė Žičkuvienė

Vytautas Juozapaitis

KUPOLIO ROŽĖ

Laimutė Kisielienė

Leonas Povilaitis

GIRNELĖS