LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų studija

Lietuvos nacionalinio kultūros centro Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų studija atlieka tautinio ir baltų genčių – istorinio kostiumų tyrimus, renka įvairią mokslinę bei metodinę medžiagą (konstrukcinių brėžinių, piešinių ir kt. rinkiniai), rengia metodines priemones, atkuria tautinių ir baltų genčių – istorinių kostiumų kolekcijas, vykdo edukacinę, organizacinę bei reprezentacinę veiklą.

Studijoje:

 • 2021 m. – Tinklalaidė „Pokalbiai prie Vilnelės“, skirta tautiniams kostiumams, jų reikšmei ir svarbai visuomenėje;
 • 2021 m. – Keturių Lietuvos regionų tradicinės žieminės aprangos rekonstrukcija;
 • 2019 m. išleistas leidinys „Tautinės lėlės". Lietuvos etnografinių regionų kostiumai. Leidinį parengė Diana Tomkuvienė, Danutė Keturakienė, dailininkė Vita Tomkutė. Išleido – Lietuvos nacionalinis kultūros centras;
 • 2019 m. išleistas 12 pašto atvirukų rinkinys „Lietuvių tautinis kostiumas“, kuriame vaizduojamos visų Lietuvos regionų tautinių kostiumų nuotraukos (Mariaus Jovaišos fotografijos);

 • 2019 m. išleistas 2020 m. kalendorius „Lietuvių tautiniai drabužiai“, kurį iliustruoja spalvingos XIX a. tautinius drabužius demonstruojančių žinomų žmonių nuotraukos (Mariaus Jovaišos fotografijos);

 • 2006 m. išleistas DVD „Lietuvių tautinis kostiumas“ su išsamiu visų Lietuvos regionų kostiumų pristatymu, detaliomis nuotraukomis, detalių brėžiniais ir aprašymais;
 • 2006 m. išleista knyga „Lietuvių tautinis kostiumas“. Teksto autorė ir sudarytoja – Teresė Jurkuvienė (2008 m. išleistas antras pataisytas leidimas);
 • 2006 m. išleista elektroninė knyga „Lietuvių tautinis kostiumas" (drabužių iškarpų brėžiniai ir jų aprašai);
 • 2014 m. išleistas 25 pašto atvirukų rinkinys „Lietuvių tautinis kostiumas“, kuriame vaizduojamos visų Lietuvos regionų žieminių ir vasarinių tautinių kostiumų kolekcijos;
 • išleistas 2012–2013 m. kalendorius „Lietuvių tautinis kostiumas. Nuo pavasario iki žiemos“, kuriame lietuvių drabužiai pristatomi naujai. Leidinyje pirmą kartą akcentuojama tradicinių išeiginių kostiumų dėvėsena skirtingais metų laikais;
 • išleistas naujas 2016–2017 m. kalendorius „Metų rato ženklai“ su spalvingomis XIX a. tautinių kostiumų nuotraukomis ir etnologo Liberto Klimkos aprašytomis senųjų baltų ženklų reikšmėmis.
 • virš 100 sukomplektuotų tautinių kostiumų (visų penkių Lietuvos etnografinių regionų) ir kelios dešimtys pavienių drabužių;

 • tautinių drabužių sukirpimo brėžiniai, audimo, siuvinėjimo, kitų rankdarbių ornamentų piešiniai;

 Tautinių kostiumų studija:

 • rengia įvairius leidinius tautinio kostiumo tematika;
 • teikia konsultacijas pavieniams etnokultūros specialistams, meistrams, kolektyvų vadovams;
 • rengia paskaitas ir praktinius užsiėmimus specialistų grupėms;
 • skaito paskaitas moksleiviams;
 • nuolat atnaujina LNKC esamą kostiumų ekspoziciją bei su ja supažindina;
 • rengia kostiumų kolekcijas (ar jų dalis), skirtas įvairioms Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms parodoms;
 • organizuoja tautinio kostiumų pristatymus;
 • nuomoja kostiumus (konsultuoja renkantis, pritaiko konkrečiam užsakovui).