Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Programos

 

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės

Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programa (Žin., 2011, Nr. 130-6189)

Regionų kultūros plėtros 2008–2012 metų programa (Žin., 2008, Nr. 4-134)

Lietuvos Respublikos vyriausybės programos įgyvendinimo planas (LR Vyriausybė, 2017 m. kovo 13 d. Nr. 167)

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo priemonės (Žin., 2009, Nr. 33-1268)

Etninės kultūros plėtros 2015–2018 m. veiksmų planas (LR Kultūros ministras, 2015 m. liepos 22 d. Nr. ĮV - 500)

Etninės kultūros plėtros valstybinė 2010–2014 metų programa (Žin., 2009, Nr. 33-1268)

Kultūros centrų specialistų kvalifikacijos kėlimo programa (Žin., 2009, Nr.: 75-3078)

Dėl 2009–2011 metų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos patvirtinimo pakeitimo (2009-2013) (Žin., 2009, Nr.:107-4481)

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 metų programa (Žin., 2008, Nr.: 51-1899)

Kutūros centrų modernizavimo 2007–2020 metų programa (Žin.,2006, Nr.: 88-3470)

Dainų švenčių tęstinumo 2016–2018 m. programa

2019–2021 m. Valstybės investicijų programa

Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa