Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Naujienos
Lietuvos choreografai gilino profesines žinias ir ruošėsi didžiausiam 2024 m. kultūros įvykiui
2023-09-25

 

Rugsėjo 18‒22 d. Palangoje vyko choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursai-praktinės dirbtuvės vaikų ir suaugusiųjų liaudiškų šokių ansamblių, šokių studijų ir šokių grupių vadovams. Jau septyniasdešimt metų, nuo 1953-iųjų, rengiami kursai kasmet sukviečia apie 200 choreografijos specialistų iš visos Lietuvos ir užsienio.

Penkias dienas Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos menų edukacijos centre choreografai gilino šokio žanro žinias ir profesinius įgūdžius: vyko paskaitos ir diskusijos choreografams aktualiomis temomis, teorinės ir praktinės veiklos.

Choreografijos renginius, naujų meninių programų sudarymo principus apžvelgė bei inovatyvius vadovavimo šokių kolektyvui metodus analizavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro choreografijos specialistė Živilė Adomaitienė, istorinio ir dabartinio šokio žanro pagrindus pristatė ir praktinius užsiėmimus „Liaudiškos polkos klasifikacija ir atlikimo būdai“ vedė lektorius Edmundas Žička.

Praktinėms dirbtuvėms „Choreografinis folkloras: varžybiniai ir soliniai šokiai, rateliai“ vadovavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro choreografinio folkloro specialistė Audronė Vakarinienė, „Šokėjų poros šokimo technika lietuvių liaudies sceniniame šokyje“ – choreografė Loreta Putvinskaitė-Vičienė.

Taip pat vyko kūno lankstumo, fizinės ištvermės stiprinimo pratybos, kurias vedė sporto trenerė Ieva Januškienė, bei liaudiškų šokių kolektyvų pasirodymai.

Šiemet kursuose dalyvavo net 208 choreografai, tarp jų – 90-metė Joana Vasiliauskienė, Radviliškio r. Šeduvos kultūros ir amatų centro liaudiškų šokių kolektyvo vadovė, įrodžiusi, kad amžius tobulėti – ne kliūtis. Kursų dalyviai sveikino choreografijos mokytoją garbingo jubiliejaus proga ir linkėjo sveikatos, energijos ir gražaus pasirodymo 2024 m. Lietuvos dainų šventėje.

Kursuose įgytas profesines šokių kolektyvo vadovo kompetencijas choreografijos specialistai pritaikys rengdami naujas menines programas, projektus, aktyvindami vaikų ir suaugusiųjų šokių grupių veiklą, ruošdamiesi 2024 m. šimtmetį minėsiančios Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ Šokių dienai „Amžių tiltais“.

Mokymuose dalyvavo miestų bei rajonų kultūros ir švietimo įstaigų, studijų, bendrojo ugdymo, gimnazijų, meno, muzikos, choreografijos ir aukštųjų mokyklų jaunučių, jaunių, mergaičių, jaunuolių, merginų, jaunimo, vyresniųjų, moterų, senjorų ir užsienio lietuvių liaudiškų šokių ansamblių, šokių studijų ir šokių grupių vadovai, šokių mokytojai.

Kursai rengiami vykdant 2021–2030 m. LR kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ veiklos „Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ LNKC projekto „Kultūros centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ veiklą „Praktinės dirbtuvės kultūros centruose su meno kolektyvais dirbantiems specialistams“.