LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Kultūros centrams skirtos Kultūros ministerijos premijos
2024-06-11

 

Kultūros ministro įsakymu paskirtos Kultūros centrų premijos už pastarųjų penkerių metų aktyvią ir kryptingą veiklą.

Už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą premija skiriama Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrui.

Kirtimų kultūros centras (Vilnius) premijuojamas už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, bei už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą.

Už vietos kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą premija paskirta Rokiškio kultūros centrui.

Daugiau

Kultūros centrų premija 2023