Dainų diena 2018
Darbo vietos

Skelbimas užimti tautodailės specialisto pareigas

Darbo pobūdis: kuruoti liaudies dailės sritis: tapybą, grafiką, karpinius, kalvystę, taikomąją medžio drožybą, paprotinę dailę, kaupti informaciją apie nūdienę liaudies meno padėtį, rengti metodinę, šviečiamąją ir kitą medžiagą įvairiais kuruojamos srities klausimais, organizuoti tautodailės srities veiklas – seminarus, konferencijas, konkursus, parodas, muges, mokymus ir pan.

Reikalavimai: Išsilavinimas – aukštasis universitetinis (arba jam prilygstantis) humanitarinių mokslų srities išsilavinimas (ypač menotyros, dailės, etnologijos), užsienio kalbos mokėjimas, darbo Microsoft Office programiniu paketu įgūdžiai. Pageidautina turėti tautodailės srities darbo patirtį.

Atlyginimas neatskaičius mokesčių – 1337,6 Eur

Prašymą dalyvauti atrankoje su gyvenimo aprašymu siųsti el. paštu  lnkc@lnkc.lt. iki liepos 7 d.

Telefonas pasiteiravimui: +370 5 261 1190

 


 

Skelbimas užimti kultūros darbuotojų darbo organizavimo užsienio lietuvių bendruomenėse specialisto pareigas

Darbo veikla: teikia ir užtikrina tradicinės kultūros sričių ekspertų metodinės pagalbos teikimą užsienio lietuvių  bendruomenėms, jų meno kolektyvams, renginių organizatoriams. Organizuoja tradicinės kultūros seminarus ir mokymus, viešina ir skleidžia  Lietuvos tradicinę kultūrą, Dainų ir šokių švenčių tradiciją, organizuoja Lietuvos kultūros pristatymus pasaulio lietuvių bendruomenėms, atlieka užsienio lietuvių bendruomenių  poreikių stebėseną. Koordinuoja ir organizuoja kultūros specialistų, vykstančių dirbti į užsienio lietuvių bendruomenes, organizacijas ir kultūros įstaigas veiklą.

Reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį humanitarinių mokslų srities išsilavinimą, mokėti užsienio (anglų) kalbą, turėti darbo Microsoft Ofice programiniu paketu įgūdžių.

Pageidautina turėti 3 metų darbo patirtį kultūros srityje.

Atlyginimas neatskaičius mokesčių – 1496 Eur 

Prašymą dalyvauti atrankoje su gyvenimo aprašymu siųsti el. paštu lnkc@lnkc.lt iki š.m. liepos 7 d.

Telefonas pasiteiravimui  +370 5 261 2594