Dainų diena 2018
Darbo vietos

Konkursas eiti papročių specialisto pareigas

Šias pareigas einančio specialisto veiklos: stebėti, analizuoti, apibendrinti etninės kultūros tradicijų, papročių, apeigų, žinijos, pasaulėjautos raišką, būklę, tęstinumą, veiklas Lietuvoje; teikti metodinę paramą šios srities veiklas vykdantiems specialistams, įstaigoms kursuose, seminaruose, mokymuose; inicijuoti srities įvairaus pobūdžio publikacijų rengimą ar jas rengti; inicijuoti, koordinuoti ar organizuoti tokio pobūdžio renginius ir skatinti šalies kultūros įstaigas, specialistus vykdyti šias veiklas; fiksuoti paprotinę, etnografinę, tautosakinę medžiagą ekspedicijose; kuruojamos srities aprėptyje dalyvauti Nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimo ir teikimo sąvadui darbuose; skleisti informaciją apie papročius, kitus etninės kultūros reiškinius visuomenėje žiniasklaidos priemonėmis, socialiniais tinklais.

Reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų srities išsilavinimą, mokėti užsienio kalbą, turėti darbo Microsoft Office programiniu paketu įgūdžių. Pageidautina turėti nurodytos srities darbo patirties, žinoti, kas čia pirmiausia darytina ir pasiūlyti įgyvendinimo metodus.

Atlyginimas 1332 Eur (neatskaičius mokesčių). 

Prašymą dalyvauti atrankoje su gyvenimo aprašymu siųsti el. paštu lnkc@lnkc.lt

Skelbimas galioja iki š. m. spalio 11 d.


Konkursas eiti chorų specialisto pareigas

Darbo pobūdis: kuruoti vaikų ir jaunimo chorus, rengti regionines ir respublikines vaikų ir jaunimo chorų  apžiūras, festivalius, šventes, dalyvauti Lietuvos dainų šventės Dainų dienos  programos kūrimo ir įgyvendinimo procese, įgyvendinti ir bendradarbiauti rengiant  ilgalaikes vaikų ir jaunimo chorų programas ir prioritetinius renginius: Lietuvos studentų chorų festivalius, vaikų ir jaunimo chorų festivalius-konkursus, rengti konferencijas, metodinius ir praktinius seminarus, vasaros kursus, diferencijuotus mokymo ciklus, skirtus kelti kvalifikaciją chorų vadovams, muzikos mokytojams.

Reikalavimai: išsilavinimas – ne žemesnis nei aukštasis universitetinis arba jam prilygintas humanitarinių mokslų srities išsilavinimas, užsienio kalbos mokėjimas. Pageidautina turėti nurodytos srities darbo patirties.

Atlyginimas 1377 Eur (neatskaičius mokesčių).                      

Prašymą dalyvauti atrankoje su gyvenimo aprašymu siųsti el.paštu lnkc@lnkc.lt
Į pokalbį bus pakviesti tik atrinkti kandidatai.

Skelbimas galioja iki š. m. rugsėjo 29 d.


Telefonas pasiteiravimui: +370 5 261 1190