Dainų diena 2018
Archeologinis–istorinis kostiumas

Baltų genčių archeologinio-istorinio kostiumo kolekcija
 

Specialiai 2014 m. jubiliejinei Dainų šventei atkurta I – XIV a. septynių baltų genčių: kuršių, sėlių, jotvingių, žemaičių, aukštaičių, lietuvių, žiemgalių kostiumų kolekcija. Geležies amžiaus, romėniškosios, vikingų bei viduramžių epochos nešioseną atskleidžianti kostiumų kolekcija atkurta remiantis archeologiniais tyrimais, istoriniais duomenimis bei Europos ikonografija. Ją papildo juvelyriniai dirbiniai, odiniai aksesuarai, darbo įrankiai ir ginklai.

 

 
 
I–XVI a. lietuvių genties archeologinio kostiumo kolekcija

I–XVI a. archeologinio kostiumo atkūrimas tapo senovės Lietuvos materialinės kultūros paveldo atgaivinimo ir grąžinimo dabarties kartoms pradžia. Pagal atliktus lietuvių genties, gyvenusios Rytų Lietuvos teritorijoje, aprangos tyrimus buvo sukurta dvylika unikalių kostiumų, atspindinčių I–XVI a. skirtingų laikotarpių lietuvių dėvėseną ir jos istorinę raidą. Kostiumus sudaro drabužiai, avalynė, įvairūs aksesuarai ir juvelyriniai dirbiniai.
Atkuriant kostiumus remtasi Rytų Lietuvos pilkapių archeologine medžiaga, trijų istorinių Lietuvos sostinių – Kernavės, Trakų ir Vilniaus – archeologiniais tyrimais bei Vakarų ir Vidurio Europos lyginamąja moksline medžiaga. Pastebėta, kad šios teritorijos gyventojai gerokai mažiau puošėsi metalu negu, pavyzdžiui, vakarinėje Lietuvos dalyje, matyt, didesnį dėmesį skirdami kitokiai drabužių puošybai – galbūt tekstilės rankdarbiams, odinėms puošmenoms, kurių dėl duomenų trūkumo daugeliu atvejų nebuvo įmanoma atkurti.                                                     
Lyginant tekstilės lopinėlius, mokslininkų surinktus iš visos Lietuvos archeologinių paminklų teritorijos, pastebėtas spalvų ir tekstūros (audimo, juostų vijimo technikos), drabužių kirpimo ir konstravimo bendrumas ne tik Lietuvos, bet ir Europos aprangoje. Tai palengvino atkurti audinių gamybą, kirpimą bei fasoną, dėl to atsirado galimybė parodyti ne tik atskiro priešistorinio laikotarpio stilistiką, bet ir atsekti dėvėjimo kaitą.
Juvelyriniai dirbiniai, odiniai aksesuarai, darbo įrankiai ir ginklai, kuriuos kaip papildomas įkapes gentainiai dėjo mirusiajam, atkurti pagal archeologinius radinius. Kai kurie papuošimai ir aksesuarai būdingi tik Rytų Lietuvos regionui.
Lietuvoje ir užsienyje demonstruota I–XVI a. lietuvių genties kostiumų kolekcija sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo. Šie kostiumai išsamiai pristatomi Lietuvos liaudies kultūros centro išleistame 2010–2011 m. kalendoriuje „I–XVI a. lietuvių kostiumas“.
 

           
             Kuršių genties archeologinio-istorinio kostiumo kolekcija

Kuršiai – baltų gentis, nuo seno gyvenusi neplačiame Lietuvos ir Latvijos pajūrio ruože. Tai buvo turtinga ir galinga gentis, nevaržomai plaukiojusi jūra ir besidalijusi įtaka su vakarinės Baltijos jūros pakrantės gyventojais. Kaip atskira etninė grupė kuršiai minimi net iki XVI a. pabaigos.

I–XIV kuršių genties archeologinių kostiumų atkūrimas – tai senovės Lietuvos gyventojų materialinės kultūros atgaivinimo ir pristatymo visuomenei kūrybinio proceso tęsinys. Projektas apima atskirų senosios Lietuvos gentinių bendruomenių archeologinės medžiagos analizę, nuoseklų tyrimą, siekiant atkurti mūsų protėvių dėvėseną, ir yra neatsiejamas nuo keleto skirtingų technologinių procesų – verpimo, audimo, juvelyrikos, kalvystės, odininkystės – tyrimų ir senųjų amatų atkūrimo.