Į pradžią Svetainės žemelapis
English
Poskyriai
Folkloro
Tautodailės
Papročių ir apeigų
Muzikos
Teatro
Choreografijos
Regionų kultūros informacija
Etninės kultūros
Mėgėjų meno
Kultūros centrų
Leidybos
Biblioteka
Liaudies kūrybos archyvas
Žurnalas „Liaudies kultūra“
Įrašų studija

Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 261 1190, 261 2540
Faks. (8 5) 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt
 

Darbo laikas:
I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Valstybės biudžetinė įstaiga
Kodas 190758519
A. s. LT517300010002455760, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

FOLKLORO KOLEKTYVO VADOVO VEIKLOS APIBŪDINIMAS

1. SĄVOKOS

Folkloro kolektyvas - tradicinės liaudies kūrybos atlikėjų sambūris.

1. Folkloro ansamblis - dainininkų, muzikantų, šokėjų, pasakotojų kolektyvas (8 - 35 ir daugiau dalyvių).

 Folkloro ansamblis puoselėja krašto etninę kultūrą, atlieka liaudies dainas, šokius, ratelius, žaidimus, instrumentinę muziką, pasakojimus, smulkiąją tautosaką, programose naudoja paprotinę medžiagą ir pan., išlaiko regionams būdingą tarmę, stilistiką, atlikimo manierą, dėvi 19 a. pab. – 20 a. pr. tautinius arba rekonstruotus istorinius kostiumus. Ansamblio dalyviai -  dainininkai, pasakotojai, šokėjai, 1/2 muzikantai, instrumentinė grupė arba tradicinė kapela. Folkloro ansambliui vadovauja 1 - 3 atitinkamos folkloro srities (-čių) kvalifikaciją turintis vadovas (-ai).

Kaimo folkloro ansamblis -  liaudies kūrybos pateikėjai, išsaugoję vietos tradicijas, repertuarą, tarmę, stilistiką, dėvi 19 a. pab. - 20 a. pr. tautinius kostiumus. Galimos tokios sudėtys: dainininkai; dainininkai ir  šokėjai,1/2 muzikantai ar tradicinė kapela.Nuo ansamblio sudėties priklauso vadovų skaičius.

Miesto folkloro ansamblis - perima vieno arba įvairių regionų liaudies kūrybos tradicijas (žr. folkloro ansamblis).

Vaikų folkloro ansamblis (3 - 16 metų) atlieka vaikų pasaulėjautai artimesnę tradicinę liaudies kūrybą.

Jaunimo folkloro ansamblis (16 - 19 metų ) daugiau dėmesio skiria .jaunimo santykius atspindinčiai liaudies kūrybai.

2. Folkloro grupės - (3 - 7 dalyviai ir daugiau; 1 vadovas) dainininkų, muzikantų grupės, puoselėjančios krašto etninę kultūrą, atliekančios tradicinę liaudies kūrybą.

Dainininkų grupė - sambūris (3 - 7 dalyviai ir daugiau),  daugiau dėmesio skiriantis dainuojamajai tradicijai, unikaliems žanrams (pvz., sutartinėms), apeiginiam folklorui, specifiniams dainavimo būdams arba moderniai folkloro interpretacijai.

Muzikantų grupė - vienarūšių (skudučių, ragų, daudyčių, kanklių, lamzdelių ir pan.) arba mišrių (smuikas - kanklės, lamzdelis - kanklės ir pan.) tradicinių instrumentų ansambliai.

Tradicinė kapela - 3 - 6 muzikantų kolektyvas. Atsižvelgiant į regionų specifinį instrumentarijų kolektyvą sudaro styginiai, dumpliniai, mušamieji, pučiamieji lietuvių liaudies tradiciniai ir atneštiniai muzikos instrumentai, kuriais atliekama tradicinė lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pagal instrumentų sudėtis kapelos gali būti senosios ir vėlyvosios.

II. VADOVO VEIKLA

Organizacinė:

1.  Išanalizuoja objektyvias kolektyvo veiklos sąlygas, galimybes ir tikslus.

2.  Suburia kolektyvą ir rūpinasi juo.

3.  Rūpinasi naujų dalyvių paieška, organizuoja priėmimus, dirba su naujais nariais.

4.  Planuoja kolektyvo veiklą:

·  koncertinius pasirodymus, dalyvavimą kalendorinėse šventėse, apžiūrose, respublikiniuose ir tarptautiniuose folkloro renginiuose, festivaliuose, dainų šventėse.

5.  Pagal susitarimą organizuoja ansamblio koncertines keliones, išvykas.

6.  Tvarko dokumentus, kaupia kolektyvo veiklos archyvą.

7.  Rūpinasi tautinių kostiumų, muzikos instrumentų įsigijimu, papildymu ar atnaujinimu, analizuoja poreikius ir galimybes, teikia paraiškas ir sąmatas, prižiūri kolektyvo inventorių.

8.  Rūpinasi ansamblio atributika, reklamine ir kita kolektyvo veiklą propaguojančia medžiaga.

9.  Organizuoja kolektyvo repertuaro vaizdo ir garso įrašus, jų leidybą.

10.     Pagal galimybes ieško rėmėjų, projektinių lėšų, kitų finansavimo šaltinių.

11.     Informuoja apie savo veiklą kolektyvo steigėją, planuoja steigėjo inicijuotų užduočių įgyvendinimą.

12.     Skatina ir koordinuoja folkloro ansamblio savivaldos/tarybos veiklą, numato kompetenciją (apimtis ir įgaliojimus), priemones.

Meninė:

1.  Pažindamas  Lietuvos pagrindinius tradicinės kultūros ir atskirų jos etnografinių sričių, kraštų folkloro ypatumus, saugo, puoselėja bei skleidžia folklorą Lietuvoje ir už jos ribų.

2.  Atsižvelgdamas į ansamblio pobūdį, tęsia, perima ar gaivina tradicijas (dainuojamąjį, choreografinį, instrumentinį folklorą ir kt.).

3.  Formuoja ansamblio  repertuarą, kurį renka, užrašinėja, kaupia ekspedicijose, archyvuose, naudodamas publikuotą medžiagą.

4.  Nuolat pildo repertuarą, kuria įvairaus pobūdžio koncertines programas, rengia jų pristatymus (koncertus, vakarus).

5.  Sistemingai kūrybiškai, atsižvelgdamas į kolektyvo dalyvių gebėjimus, veda repeticijas:

·    1 - 2 savaitines bendras;

·    grupines (dainininkų, šokėjų, muzikantų);

·    dirba individualiai ar papildomai (moko groti instrumentais, formuoja folklorinį balsą; su naujais nariais ar grupe);

·    papildomas repeticijas prieš koncertus.

6.  Atlieka parengtas programas koncertuose, apžiūrose, konkursuose, dalyvauja įrašuose ir pan.

7.  Nuolat tobulina profesines žinias, kelia kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose, konferencijose, apžiūrų aptarimuose.

Kitos vadovo priedermės

Folkloro kolektyvo vadovas turi vadovautis, naudotis ar būti susipažinęs su:

·    savo srities metodine literatūra;

·    žanro istorine raida, laimėjimais, tradicijomis;

·    Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu;

·    Tarptautinio folkloro festivalio BALTICA, GRIEŽYNĖ tradicija;

·    UNESCO pripažintos dainų švenčių tradicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje kultūrine, istorine raida;

·    Lietuvoje veikiančių kultūros projektų rėmimo  fondų teikiamomis galimybėmis.

Lietuvos liaudies kultūros centras

 
  


  
2018  2014  2011  


 

Lietuvos kultūros centrai
Etninės kultūros antologija   
Etninės kultūros renginiai

Naujausias žurnalo 
„Liaudies kultūra“ numeris

© Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas.
Naudojama Smart Web.